Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

 

Leśny Zakład Doświadczalny SGGW
CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

ul. Leśna 5a
95-063 Rogów

tel./fax 46 874 83 74

e-mail: cepl(at)lzd.sggw.pl

www: http://cepl.sggw.pl

YouTube: CEPL Rogów

 

23 konferencja
Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

 

Rogów, 4-6 grudnia 2018 r.

LEŚNIK W MIEŚCIE, CZYLI EDUKACJA LEŚNA NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH

Więcej >>>

BocianiMy w Lasach

Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego na terenach leśnych

ogólnopolski projekt POIS.02.04.00-00-0154/16, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

IX konferencja
Geomatyka w Lasach Państwowych

 

11-13 września 2018 r.

Harmonogram

XIV Konferencja
Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

 

20-21 marca 2018 r.

NAUKA I PRAKTYKA WOBEC ZJAWISK
KLĘSKOWYCH W LASACH

Fot. Natalia Batory

Więcej >>>

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 29.11.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej