Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

BUBOBORY w Lasach Państwowych

PODZIĘKOWANIA

W związku z zakończeniem realizacji projektu "Bubobory w LP" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego biuro projektu pragnie podziękować partnerom kluczowym: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Centrum Informacyjnemu Lasów Państwowych, Komitetowi Ochrony Orłów, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych za współpracę w realizacji projektu, a także ornitologom którzy przez 4 lata wspierali nas swoim doświadczeniem i wiedzą , wszystkim uczestnikom szkoleń i warsztatów.

Dziękujemy za miłą atmosferę współpracy.

 


 

Wstępne podsumowanie projektu "Bubobory w LP" na

XVI konferencji WZELS w Rogowie

 

Na XVI konferencji Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa, która odbyła się w Rogowie w dniach 6-7 grudnia 2011 Koordynator projektu Joanna Sitkiewicz przedstawiła prezentację " Bubobory W Lasach Państwowych- przykład projektu edukacyjnego przyczyniającego się do ochrony życia sów". Referat zawierał ogólne podsumowanie zrealizowanych edycji, przedstawiono zamierzenia oraz efekty projektu a także statystyczne dane dotyczące liczby warsztatów oraz uczestników warsztatów.

W zakładce Wyniki można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące realizacji warsztatów >>>


 

Prelekcje dla szkół i uczelni o profilu leśnym

Przetarg rozstrzygnięto. Prelekcje na trzech kierunkach leśnych uczelni wyższych poprowadzili: Dorota Zawadzka; Rafał Śniegocki oraz Michał Ciach. W 2011 roku prelekcje odbyły się na wydziałach leśnych: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Poznańskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.


 

Uwaga!

Przetarg na przeprowadzenie prelekcji w szkołach o profilu leśnym został ogłoszony 4.11. 2011. Wszystkie informacje dostępne na stronie http://www.lzdrogow.sggw.pl/?q=node/474

Na powyższej stronie dostępna także Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 

Bubobory na Targach Leśch 2011

Na targach leśnych jak co roku pojawiła sie promocja Buboborów w LP na stoisku Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie. Wiele osób z zainteresowaniem zaglądało do sowiej walizki, pytało o informacje na temat sów. Można było się także sprawdzić w konkursie znajomości sów. A w tle pokaz zdjęć sów znanego fotografika przyrody Cezarego Korkosza.

 

Galeria>>>

Więcej informacji o Targach Leśnych na stronie www.targilesne.pl oraz na facebooku


 

 

 

 

UWAGA!

W związku z brakiem ofert związanych z zapytaniem ofertowym z 03.10.2011 na przeprowadzenie kontroli efektów rzeczowych i ekologicznych projektu Bubobory w LP na terenie trzech nadleśnictw:Ełk, Hajnówka, Pisz

W dniu 06.10.2011 wysłano kolejne zapytania


Rogów dnia 06.10.2011 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dotyczy
Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.04.00-00-008/08
Tytuł projektu: Edukacja pracowników Lasów Państwowych dotycząca metod lokalizacji, monitoringu i ochrony puchacza. Bubobory w LP
Beneficjent – Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW w Rogowie
Partner Kluczowy – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Partner kluczowy – Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa Kontroli efektów rzeczowych i ekologicznych projektu Bubobory w LP na terenie trzech nadleśnictw:

Ełk, Hajnówka, Pisz

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej, projekt pn.: „Edukacja pracowników Lasów Państwowych dotycząca metod lokalizacji, monitoringu i ochrony puchacza. Bubobory w LP”. POIS.05.04.00-00-008/08. Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej CEPL na: http://cepl.sggw.waw.pl/bubobory/index.htm

Szczegółowy opis zamówienia:
Kontrola obejmuje:
– potwierdzenie faktu odbycia się szkolenia kameralnego w siedzibie nadleśnictwa,
– potwierdzenie przeprowadzenia nocnych nasłuchów terenowych,
– potwierdzenie znajomości głosów podstawowych gatunków sów wśród 2 losowo wybranych uczestników szkolenia,
– potwierdzenie przeprowadzenia warsztatów terenowych poszukiwania śladów obecności  sów, młodych lub dorosłych ptaków,
– potwierdzenie faktu wypełnienia Karty Stanowiska,
– potwierdzenie faktu  zbudowania sztucznego gniazda dla puchacza ( jeśli dotyczy danego nadleśnictwa),
– potwierdzenie osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego.
Realizacja:

W celu realizacji Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci:
– wzoru tabeli kontroli,
– wzoru notatki,
– kopii listy uczestników szkolenia głównego,
– plików mp3 z głosami podstawowych gatunków sów,
– wzoru Karty Wypluwkowej,
– wzoru Karty Stanowiska.

Termin Realizacji Zamówienia:
Zgodnie z harmonogramem kontrole w/w nadleśnictw powinny być zrealizowane do 25 listopada 2011 r. Na każde kontrolowane nadleśnictwo przewiduje się przeznaczenie 1 dnia.
Do 30 listopada 2011 r. kontrolujący jest zobowiązany dostarczyć do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie dokumenty potwierdzające dokonanie kontroli.

Ofertę należy przedłożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anderwald.lzd@interia.pl do 10 października 2011 r. do godziny 12,00.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10 października 2011 r. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zamawiający dokona oceny ofert głównie na podstawie ceny. W przypadku złożenia takich samych ofert cenowych kryterium dodatkowe będzie stanowiło doświadczenie zawodowe w dziedzinie ornitologii.

Podpisał:

Dariusz Anderwald
kierownik
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Leśny Zakład Doświadczalny
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
95-063 Rogów, ul. Akademicka 20
Tel./fax: 046 / 874 83 74
E-mail: cepl@wl.sggw.pl
www.cepl.sggw.pl

 

 

Załączniki:
1. Wzór tabeli kontroli i notatki,
2. Wzór karty stanowiska,
3. Wzór karty wypluwkowej,
4. Wzór umowy z Wykonawcą.


Rogów dnia 03.10.2011 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dotyczy
Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.04.00-00-008/08
Tytuł projektu: Edukacja pracowników Lasów Państwowych dotycząca metod lokalizacji, monitoringu i ochrony puchacza. Bubobory w LP
Beneficjent – Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW w Rogowie
Partner Kluczowy – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Partner kluczowy – Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa Kontroli efektów rzeczowych i ekologicznych projektu Bubobory w LP na terenie trzech nadleśnictw:

Ełk, Hajnówka, Pisz

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej, projekt pn.: „Edukacja pracowników Lasów Państwowych dotycząca metod lokalizacji, monitoringu i ochrony puchacza. Bubobory w LP”. POIS.05.04.00-00-008/08. Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej CEPL na: http://cepl.sggw.waw.pl/bubobory/index.htm

Szczegółowy opis zamówienia:
Kontrola obejmuje:
– potwierdzenie faktu odbycia się szkolenia kameralnego w siedzibie nadleśnictwa,
– potwierdzenie przeprowadzenia nocnych nasłuchów terenowych,
– potwierdzenie znajomości głosów podstawowych gatunków sów wśród 2 losowo wybranych uczestników szkolenia,
– potwierdzenie przeprowadzenia warsztatów terenowych poszukiwania śladów obecności  sów, młodych lub dorosłych ptaków,
– potwierdzenie faktu wypełnienia Karty Stanowiska,
– potwierdzenie faktu  zbudowania sztucznego gniazda dla puchacza ( jeśli dotyczy danego nadleśnictwa),
– potwierdzenie osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego.


Realizacja:
W celu realizacji Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci:
– wzoru tabeli kontroli,
– wzoru notatki,
– kopii listy uczestników szkolenia głównego,
– plików mp3 z głosami podstawowych gatunków sów,
– wzoru Karty Wypluwkowej,
– wzoru Karty Stanowiska.

Termin Realizacji Zamówienia:
Zgodnie z harmonogramem kontrole w/w nadleśnictw powinny być zrealizowane do 25 listopada 2011 r. Na każde kontrolowane nadleśnictwo przewiduje się przeznaczenie 1 dnia.
Do 30 listopada 2011 r. kontrolujący jest zobowiązany dostarczyć do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie dokumenty potwierdzające dokonanie kontroli.

Ofertę należy przedłożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anderwald.lzd@interia.pl do 05 października 2011 r.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06 października 2011 r. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zamawiający dokona oceny ofert głównie na podstawie ceny. W przypadku złożenia takich samych ofert cenowych kryterium dodatkowe będzie stanowiło doświadczenie zawodowe w dziedzinie ornitologii.

Podpisał:

Dariusz Anderwald
kierownik
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Leśny Zakład Doświadczalny
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
95-063 Rogów, ul. Akademicka 20
Tel./fax: 046 / 874 83 74
E-mail: cepl@wl.sggw.pl
www.cepl.sggw.pl

 

Załączniki:
1. Wzór tabeli kontroli i notatki>>>
2. Wzór karty stanowiska >>>
3. Wzór karty wypluwkowej >>>
4. Wzór umowy z Wykonawcą >>>

 

 


 

Kto wybuduje gniazda dla puchaczy??

Zgodnie z Harmonogramem projektu powinno zostać wybudowanych w 2011 roku 23 sztuczne gniazda dla puchaczy. Po analizie wyników tegorocznych szkoleń wytypowano najbardziej odpowiednie nadleśnicwa w których zawisną skrzynki wykonane dla puchaczy. 13.09.2011 został ogłoszony w tej sprawie przetarg na wykonawców.

Ornitolodzy, którzy chca zbudować gniazda w ramach projektu poza wiedzą ornitologiczną muszą wiedzieć jak przedstawić w formie warsztatu technikę budowy sztucznych gniazd, zlokalizować odpowiednie miejsce-drzewostan gdzie gniazdo zostanie umieszczone i zamontować takie gniazdo na wybranym wspólnie z Leśniczym drzewie. To nie łatwe zadanie, zwłaszcza że teren lęgowy puchacza najczęściej jest zlokalizowany w niedostępnym drzewostanie- w łęgach, na wyspach lub w lasach o charakterze puszczańskim.

Oto wykaz nadleśnictw wraz z podaną liczbą warsztatów w poszczególnych nadleśnictwach:

Lp

Nadleśnictwo

BBU Razem

1

BALIGRÓD

1

2

CISNA

2

3

EŁK

2

4

GOLENIÓW

1

5

HAJNÓWKA

2

6

JAWOR

1

7

KAŃCZUGA

1

8

ŁOBEZ

2

9

RADZYN PODLASKI

3

10

SIENIAWA

1

11

STUPOSIANY

1

12

TOMASZÓW

3

13

ZDROJOWA GÓRA

1

14

CZAPLINEK

1

15

PISZ

1

Razem

 

23


 

Wysyłka Tablic

 

Tablice projektu zostały wysłane do Nadleśnictw za pośrednictwem firmy spedycyjnej OST SPED Sp. z o.o.Cała transakcja przebiegła bezproblemowo, dzięki świetnemu kontaktowi z Panią Izabelą Kwiatkowską, która koordynowała naszą wysyłkę.

Obecnie czekamy na protokoły odbioru z Nadleśnictw potwierdzajace, że tablice dotarły bez uszczerbku do ich siedzib.


 

Ogłoszenie

Rogów dnia 09.08.2011 r.

W związku z wysokimi stawkami firm przewozowych Leśny Zakład Doświadczalny zachęca do składania ofert na transport 40 tablic projektu Bubobory w LP do 40 Nadleśnictw z całej Polski:

NADLEŚNICTWO AUGUSTÓW

Turystyczna 19, 16-300 Augustów

NADLEŚNICTWO BALIGRÓD

ul. Balów 14, 38-606 Baligród

NADLEŚNICTWO BARDO ŚLĄSKIE

ul.Noworudzka 9a, 57-256 Bardo,

NADLEŚNICTWO BORNE SULINOWO

al. Niepodległości 32, 78-449 Borne Sulinowo

NADLEŚNICTWO CEWICE

Wincentego Witosa 39, 84-312 Cewice

NADLEŚNICTWO CHOCZEWO

ul. Świerkowa 8, 84-210 Choczewo

NADLEŚNICTWO CISNA

38 - 607 Cisna 87A, powiat leski , woj.Podkarpackie

NADLEŚNICTWO DRYGAŁY

Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska

NADLEŚNICTWO EŁK

Mrozy Wielkie 21, 19-300 Ełk

NADLEŚNICTWO GOLENIÓW

ul. Parkowa 1, 72-100 Goleniów 

NADLEŚNICTWO GRÓJEC

Podole 91, 05-600 Grójec

NADLEŚNICTWO HAJNÓWKA

ul. Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka

NADLEŚNICTWO KAMIENNA GÓRA

ul. Bohaterów Getta 33, 58-400 Kamienna Góra

NADLEŚNICTWO LĘBORK

ul. I Armii Wojska Polskiego 32, 84 - 300 Lębork

NADLEŚNICTWO LIPUSZ

ul.Brzozowa 2, 83-424 Lipusz

NADLEŚNICTWO LUBARTÓW

ul. Gen. Kleeberga 17, 21-100 Lubartów

NADLEŚNICTWO LUTOWISKA

38-713 Lutowiska 4

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI

ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski

NADLEŚNICTWO ŁOBEZ

ul. Bema 15, 73-150 Łobez

NADLEŚNICTWO MIĘDZYRZEC

ul. Warszawska 53, 21-560 Międzyrzec Podlaski

NADLEŚNICTWO  MIĘDZYZDROJE

Ul Niepodległości 35, 72-500 Międzyzdroje

NADLEŚNICTWO MRĄGOWO

ul. Warszawska 49, 11-700 Mrągowo

NADLEŚNICTWO OLSZTYNEK

 ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek

NADLEŚNICTWO PISZ

ul. Gdańska 24, 12-200 Pisz

NADLEŚNICTWO PARCZEW

ul. Al. Kasztanowa 29, 21-230 Sosnowica

NADLEŚNICTWO PNIEWY

ul. Wolności 4, 62-045 Pniewy

NADLEŚNICTWO PUŁAWY

ul. Żyrzyńska 8, 24 – 100 Puławy

NADLEŚNICTWO RADZYŃ PODLASKI

ul. Kocka 1, 21-300 Radzyń Podlaski

NADLEŚNICTWO RAJGRÓD

Tama 12, 19-206 Tama

NADLEŚNICTWO RUDKA

ul. Olendzka 31, 17-123 Rudka

NADLEŚNICTWO SIERAKÓW

Bucharzewo, 64-410 Sieraków,

NADLEŚNICTWO SOBIBÓR

 Sobibór, 22-200 Włodawa 

NADLEŚNICTWO STUPOSIANY

Stuposiany 4, 38-713 Lutowiska

NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA

ul. Leśna 4a, 58-530 Kowary

NADLEŚNICTWO ŚWIĘTOSZÓW

ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów

NADLEŚNICTWO WAŁBRZYCH

ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce

NADLEŚNICTWO WAŁCZ

ul. Kołobrzeska 1, 78-600 Wałcz

NADLEŚNICTWO WŁODAWA

Szpitalna 152a, 22-200 Włodawa

NADLEŚNICTWO WRONKI

Nadolnik 1, 64-510 Wronki

NADLEŚNICTWO ZWIERZYNIEC

ul. Zamojska 6  , 22-470 Zwierzyniec

 

Ofertę należy przedłożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: joanna_sitkiewicz@lzd.sggw.pl do dnia 20 sierpnia 2011

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20 sierpnia 2011 r. o godz. 12,00. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniobiorca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający dokona oceny ofert głównie na podstawie ceny.

 


Rogów, dnia 25.07.2011 r.

Ogłoszenie

W związku z brakiem chętnych do przeprowadzenia 1 trzydniowej kontroli realizacji efektów rzeczowych i ekologicznych projektu Bubobory w LP na terenie 3 nadleśnictw południowej Polski, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie z dniem 01 sierpnia 2011 r. ponownie ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców do przeprowadzenia w/w kontroli.

Ofertę należy przedłożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anderwald.lzd@interia.pl do 04 sierpnia 2011 r. do godz.12,00.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04 sierpnia 2011 r. o godz. 13,00. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający dokona oceny ofert głównie na podstawie ceny. W przypadku złożenia takich samych ofert cenowych kryterium dodatkowe będzie stanowiło doświadczenie zawodowe w dziedzinie ornitologii.

 

Rogów dnia 25.07.2011 r.

Zapytanie ofertowe

 Dotyczy:
Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.04.00-00-008/08
Tytuł projektu: Edukacja pracowników Lasów Państwowych dotycząca metod lokalizacji, monitoringu i ochrony puchacza. Bubobory w LP
Beneficjent - Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW w Rogowie
Partner Kluczowy - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Partner Kluczowy - Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa Kontroli efektów rzeczowych i ekologicznych projektu Bubobory w LP na terenie trzech nadleśnictw:
Baligród, Cisna, Lutowiska

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej, projekt pn.: "Edukacja pracowników Lasów Państwowych dotycząca metod lokalizacji, monitoringu i ochrony puchacza. Bubobory w LP". POIS.05.04.00-00-008/08-02. Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej CEPL na: http://cepl.sggw.waw.pl/bubobory/index.htm

Szczegółowy opis zamówienia:

Kontrola obejmuje:
- potwierdzenie faktu odbycia się szkolenia kameralnego w siedzibie nadleśnictwa,
- potwierdzenie przeprowadzenia nocnych nasłuchów terenowych,
- potwierdzenie znajomości głosów podstawowych gatunków sów wśród 2 losowo wybranych uczestników szkolenia,
- potwierdzenie przeprowadzenia warsztatów terenowych poszukiwania śladów obecności sów, młodych lub dorosłych ptaków,
- potwierdzenie faktu wypełnienia Karty Stanowiska,
- potwierdzenie faktu zbudowania sztucznego gniazda dla puchacza ( jeśli dotyczy danego nadleśnictwa),
- potwierdzenie osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego.

Realizacja:
W celu realizacji Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci:
- wzoru tabeli kontroli,
- wzoru notatki,
- kopii listy uczestników szkolenia głównego,
- plików mp3 z głosami podstawowych gatunków sów,
- wzoru Karty Wypluwkowej,
- wzoru Karty Stanowiska.

Termin Realizacji Zamówienia:

Zgodnie z harmonogramem kontrole w/w nadleśnictw muszą być zrealizowane do 25 września 2011 r. Na każde kontrolowane nadleśnictwo przewiduje się przeznaczenie 1 dnia.

Do 30 września 2011 r. kontrolujący jest zobowiązany dostarczyć do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie dokumenty potwierdzające dokonanie kontroli.

Ofertę należy przedłożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anderwald.lzd@interia.pl do 04 sierpnia 2011 r. do godz.12,00.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04 sierpnia 2011 r. o godz. 13,00. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert głównie na podstawie ceny. W przypadku złożenia takich samych ofert cenowych kryterium dodatkowe będzie stanowiło doświadczenie zawodowe w dziedzinie ornitologii.

Podpisał:

Dariusz Anderwald
kierownik
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Leśny Zakład Doświadczalny
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
95-063 Rogów, ul. Akademicka 20
Tel./fax: 046 / 874 83 74
E-mail: cepl@wl.sggw.pl
www.cepl.sggw.pl

Załączniki:

1. >>> Wzór tabeli kontroli i notatki,

2. >>> Wzór karty stanowiska,

3. >>> Wzór karty wypluwkowej,

4. >>> Wzór umowy z Wykonawcą.

 


 

 Sprawozdanie

Do biura Buboborów od połowy kwietnia nadsyłano kolejne karty obserwacji z akcji Tydzień Liczenia Sów w Lasach i w ten sposób trafiło do nas 659 kart od uczestników liczenia z 44 Nadleśnictw. Losowanie powinno się odbyć 15 maja , jednak kolejni uczestnicy liczenia dzwonili z prośbą o możliwość nadesłania kart obserwacji w późniejszym terminie. Dlatego losowanie odbyło się z prawie miesięcznym opóźnieniem, tj. 07.06.2011. Poza warsztatami nasłuchowymi organizatorzy stworzyli inne atrakcje dla uczestników liczenia sów: warsztaty plastyczne, nadesłane do nas zdjęcia prac uczniów przedstawiające sowy i sprawozdania pokazują że dzieci świetnie się bawiły ( załącznik nr 1).  

 

W dniu 07.06.2011 Została powołana Zarządzeniem nr 7/2011 Dyrektora Leśnego Zakładu Doświadczalnego komisja w składzie:
Przewodniczący: Dariusz Anderwald
Członkowie:
Hanna Będkowska
Kinga Borowska
Joanna Sitkiewicz
Wśród nadsyłanych kart komisja wylosowała 100 uczniów, do których za pośrednictwem nadleśnictw wysłano nagrody w czterech kategoriach:
- 25 sztuk koszulek (w tabeli kolor zielony)
- 25 sztuk naklejek magnetycznych (w tabeli kolor czerwony)
- 25 sztuk podkładek drewnianych pod kubek (w tabeli kolor niebieski)
- 25 sztuk magnesów z wizerunkiem sowy (w tabeli kolor żółty)

Nagrody zostały wysłane 13.06.2011 na adresy nadleśnictw do lokalnych koordynatorów, którzy zostali powiadomieni o przesyłce mailowo.

Lista wylosowanych nazwisk z kart obserwacji:

lp. nazwisko nadlesnictwo
84 Agata Antos Babki
24 Aleksandra Koper Babki
49 Aleksandra Machajewska Babki
22 Damian Pawłowski Babki
23 Daniel Iwański Babki
6 Daniel Socha Babki
10 Iga Mroczek  Babki
30 Karolina Zaporowska Babki
15 Karolina Żuberek Babki
100 Maciej Alonkiewicz Babki
11 Natalia Kubacka Babki
73 Stanisław Graczyk Babki
9 Szymon Marciniak Babki
28 Sara Gronek Babki
75 Karolina Trochym Biała Podlaska
38 Sebastian Hryciuk Biała Podlaska
46 Sylwia Chmielewska Biała Podlaska
83 Jakub Droździak Bircza
5 Kalina Bełka Borne Sulinowo
72 Robert Różewicki Borne Sulinowo
13 Aneta Ganaruzyk Brzesko
62 Anna Marszek  Brzesko
2 Dorota Bury Brzesko
79 Izabela Trojan  Brzesko
63 Katarzyna Woźniak  Brzesko
33 Magdalena Kutschera Brzesko
90 Michał Kopcia Brzesko
26 Michał Wieciech Brzesko
76 Błażej Dominikowski Bytnica
48 Kamila Bartczak Bytnica
56 Mateusz Bryła Bytnica
51 Oskar Miler Bytnica
34 Dominik Data Bytów
44 Dorota Bianga-Gralińska Choczewo
53 Joanna Jankowiak Człopa
97 Magda Kowalczyk Człopa
95 Magda Leśko Człopa
96 Magda Sawczyszyn Człopa
8 Patrycja Kliczkowska Człopa
70 Dominika Lisiecka  Durowo
80 Eugeniusz Wójcik  Durowo
89 Hubert Czarnecki Durowo
59 Piotr Nowakowski Durowo
19 Sandra Jarecka Durowo
32 Małgorzata Sowińska Garwolin
36 Paweł Kujda Garwolin
58 Anna Frańczak Gniezno
93 Bartosz Bekas Gniezno
92 Agata Gruszko Góra Śląska
12 Jagoda Taront Góra Śląska
18 Maria Ignaszewska Góra Śląska
77 Maria Szarek Góra Śląska
54 Renata Matysiak Góra Śląska
98 Agnieszka Mucha Gryfino
60 Jakub Kaleta  Jarosław
43 Mirek Kaczmar Jarosław
82 Dominik Borzyczkowski Kaczory
47 Jakub Oleszczyk Kaczory
27 Katarzyna Zwierzyńska Kaczory
20 Magdalena Konieczna Kaczory
16 Marcin Misiak Kaczory
29 Mateusz Cieśla Kaczory
88 Michalina Makowiecka Kaczory
1 Ola Pieseikowska Kaczory
65 Zofia Plata Kaczory
45 Nikodem Andrzejewski Kalisz
94 Wiktor Marszałek Kalisz
69 Ada Giecko Kudypy
52 Kamila Nisio Kudypy
39 Klaudia Zalewska Kudypy
61 Konrad Zalewski Kudypy
85 Laura Hoppe Kudypy
55 Aleksandra Brzozowska Nidzica
74 Aleksandra Festaowska Nidzica
68 Emilia Bielicka Nidzica
67 Joanna Gut Olkusz
86 Oliwia Bogusz Olkusz
78 Anna Maria Stojanowska PN. Ujście Warty
64 Dawid Nowak PN. Ujście Warty
57 Lucyna Ostałowska PN. Ujście Warty
71 Katarzyna Barańczyk Rogów
66 Natalia Kuchta  Rogów
25 Patrycja Krawczyk Rogów
99 Daria Wolniak Solec Kujawski
41 Elżbieta Wysocka Solec Kujawski
37 Maria Szoła Solec Kujawski
81 Sylwia Szarmach Solec Kujawski
87 Tomasz Dybikowski Solec Kujawski
91 Dariusz Cichoń  Turek
40 Ewa Henschel Turek
14 Hubert Słowiński Turek
31 Marta Ciesielska Turek
17 Nikola Szczepaniak Turek
7 Patrycja Malińska Turek
4 Daniel Przybylski Wyszków
35 Hubert Żabin Wyszków
21 Maria Ostrowska Zagnańsk
42 Sławomir Szostek Zagnańsk
50 Tomasz Stępowski Zagnańsk

 

Na tym sprawozdanie zakończono.

Sporządziła: Joanna Sitkiewicz

 

Nagrody>>>

Galeria>>>


 

Dzień Lasu w Manufakturze

Nasze barwne stoisko promujące projekt Bubobory w LP zawitało także do Łodzi na festyn w Manufakturze który odbywał sie 21.05 2011r. pod nazwą 'Dzień lasu".

Stoisko projektu było częścią stoiska Leśnego Zakładu Doświadczalnego i sąsiadowało z Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej i Arboretum

Galeria>>>

 


 

 

Dzień Ziemi 2011

 

 

 

W związku z tegorocznym Międzynarodowym Rokiem Lasów, ogłoszonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych na obchodach Światowego Dnia Ziemi '2011 tematem przewodnim były lasy. Festyn finałowy odbył się 8 maja w parku Pole Mokotowskie w Warszawie pod hasłem - "las całkiem blisko nas". W związku z tym na festynie nie mogło zabraknąć stoiska naszego projektu Bubobory w LP, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Odwiedzały nas całe rodziny, dzieci, młodzież, osoby związane z leśnictwem. Wszyscy chcieli wziąć udział w konkursach, sprawdzić swoją wiedzę ze znajomości gatunków sów leśnych oraz rozpoznawania sów po głosach. Uwagę przykuwały eksponaty znajdujące się na stoisku: puchacz (eksponat muzealny), sylwetki sóww locie naturalnej wielkości, wyplówki i pióra sów, a także głosy sów nawołujące z głośnika magnetofonu.
Nagrodami w konkursach były broszury i plakaty projektu. Poza dobra zabawą uczestnicy mogli się dowiedzieć wilu ciekawych informacji z życia nocnych łowców.

 

Galeria >>>

 

 

 

 

 


 

 

Podziękowania za współpracę

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Nadleśnictwom, których pracownicy uczestniczą w projekcie Bubobory w LP jako trenerzy i uczą swoich kolegów jak rozpoznawać gatunki naszych sów leśnych. Leśnicy-ornitolodzy są bardzo zaangażowani w projekt i doskonale znają zagadnienia wykraczające poza ornitologię.

W 2011 roku Leśny zakład Doświadczalny podpisał nawet porozumienie z dwoma nadleśnictwami: Nadleśnictwem Płaska oraz Nadleśnictwem Głęboki Bród. Pracownicy w.w. nadleśnictw wzięli udział w warsztatach jako trenerzy na terenie nadlesnictwa Ełk. Jedną z takich osób jest pani Dorota Piechowska na codzień pracująca w Nadleśnictwie Płaska, kolejnym Leśniczym-ornitologiem jest pan Grzegorz Myszczyński z Nadleśnictwa Głęboki Bród.

 


 

18.04.2011 Szkolenia w nadleśnictwach i Warsztaty Nasłuchowe dobiegają końca

W większości Nadleśnictw warsztaty dobiegły już końca. Oczekujemy na nadesłanie przez wykonawców kompletu dokumentów. Po otrzymaniu zdjęć ze szkoleń i warsztatatów mam nadzieję, że uda mi się stworzyć fajną galerię,która pojawi się oczywiście na naszej stronie. Chcemy pokazać wszystkim odwiedzającym nas internautom, że poza uzyskiwaniem cennej wiedzy na temat nocnych łowców w naszych lasach, leśnicy na szkoleniach dobrze się bawią.

Przyponinam wykładowcom o nadsyłaniu zdjęć:)

 

 


 

 

1 Ogólnopolski Tydzień Liczenia Sów w Lasach c.d.

24.02.2011

 
Dziękujemy za ogromne zainteresowanie Akcją Liczenia Sów

Cieszymy się z tak dużego zainteresowania tegoroczną Pierwszą Ogólnopolską akcją liczenia sów w lasach. Karty zgłoszenia przysłano do nas aż z 90 instytucji chcących przeprowadzić prelekcje w szkołach i zabrać młodzież na wieczorno-nocne nasłuchy. Wsród nich znalazły się: Nadleśnictwa, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, Parki Narodowe, a także osoby prywatne- miłośnicy sów.

Początkowo zaplanowaliśmy druk 2000 broszur w ramach akcji, które planujemy przesłać do edukatorów, tak aby każdy z uczestników otrzymał pięknie ilustrowaną broszurę. Jednak zainteresowanie okazało się tak duże, że podwoiliśmy nakład. Liczba uczestników na zgłoszeniach już przekroczyła 4000 osób, zatem spóźnialscy, którzy prześlą karty zgłoszeń po terminie (minął 20.02.2011 roku) niestety nie otrzymają broszur, ale mogą liczyć na przekazanie gotowej prezentacji, a młodzież biorąca udział w nocnych nasłuchach na losowanie nagród spośród nadesłanych do Rogowa Kart Obserwacji.

 

 

 

Tegoroczne zdjęcie z 13 lutego przesłane przez S. Lewandowskiego


 

 

1 Ogólnopolski Tydzień Liczenia Sów w Lasach

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 1 Ogólnopolskim Liczeniu Sów w Lasach.

Aby wziąć udział w akcji Edukator musi:

- zebrać grupę młodzieży z lokalnej szkoły,

- przysłać kartę zgłoszenia (do pobrania poniżej)

- w wybranym terminie (3-10 kwietnia) przedstawić prezentację multimedialną o sowach przesłaną przez biuro Buboborów

- dla chętnych przeprowadzić wieczorne warsztaty w postaci nasłuchów głosów sów w 2-3 punktach potencjalnego występowania sów, w czasie których uczniowie mogą wypełnić karty obserwacji ( do pobrania poniżej)

Głosy sów leśnych do pobrania nieodpłatnie ze strony w zakładce Zdjęcia i głosy sów


Warsztaty dla lokalnej młodzieży w postaci prezentacji multimedialnej o sowach ( przesłanej przez biuro Buboborów) oraz wieczornych warsztatów nasłuchowych przeprowadzą pracownicy nadleśnictwa lub parku narodowego w terminie od 3 do 10 kwietnia 2011 roku, którzy po zebraniu grupy zainteresowanych wypełnią kartę zgłoszenia i otrzymają materiały szkoleniowe

 

Przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody które rozlosujemy wśród uczestników nocnych nasłuchów którzy przyślą wypełnione karty obserwacji podpisane przez osobę prowadzącą warsztaty na adres
Leśny Zakład Doświadczalny SGGW
 w Rogowie, ul. Akademicka 20,
95-063 Rogów,
z dopiskiem: "1 Ogólnopolski Tydzień Liczenia Sów w Lasach"

 

Ogłoszenie >>>

Karta Zgłoszenia >>>

Karta obserwacji dla uczestników >>>

 


 

 

Uwaga przetarg na szkolenia!!

W związku z objęciem projektem Bubobory w LP aż 27 nadleśnictw w 2011 roku zostaliśmy zobowiązani do ogłoszenia prztargu na ornitologów-wykładowców. W związku ze specyfiką zamówienia procedury są uproszczone i ornitolodzy aby przystąpić do przetargu muszą jedynie zapoznać się ze specyfikacją, wypełnić oświadczenia i przedłożyć uproszczone CV, natomiast nie wymagane są inne dokumenty.

Wszystkie informacje na stronie LZD Przetarg>>>

Termin składania ofert mija 8.02.2011


 

 

Bubobory w LP 2011
21.01.2010

To już 11 rok "Buboborów" i 3 rok realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2011 rok będzie największym do tej pory buboborowym przedsięwzięciem gdyż planuje się przeprowadzenie szkoleń na terenie 25 nadleśnictw w całej Polsce. Warsztatami terenowymi w formie nocnych nasłuchów planuje się objąć ponad 330 leśnictw. Rozszerzać wiedzę na temat sów wyruszy w polskie lasy ponad 120 ornitologów. To duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Trzymajcie kciuki.

Zapraszamy do grona miłośników sów i do śledzenia na naszej stronie wydarzeń związanych z projektem.

 


 

Amatorzy "podglądacze"

 

 

Każdy może podglądać przyrodę i przyczynić się do poszerzenia sowoteki rzadkich sów leśnych w Rogowie. Od Pana Krzysztofa z woj. dolnośląskiego otrzymaliśmy informacje o miejscach lęgowych dwóch rzadkich gatunków: sóweczki i włochatki, które zaobserwował podczas swoich amatorskich ornitologicznych poszukiwań. Udało mu się nawet ptaki "upolować" za pomocą aparatu fotograficznego.

Z kart stanowisk przysłanych do biura dowiedzieliśmy się że sóweczka nie doczekała się potomstwa tym razem, ale za to włochatka wysiedziała trzy jajka. Jedno młode niestety nie przeżyło, ale dwie puchate sówki regularnie wychylały się z dziupli:)

 

 

 

Takie informacje zawsze cieszą, dostarczają informacji o gatunku, a karty stanowisk spływające do Rogowa oraz zdjęcia są niezbitym dowodem na istnienie atrakcyjnych miejsc lęgowych dla tych sów w naszych lasach.

Zapraszamy do przesyłania kart stanowisk i zdjęć zaobserwowanych sów.

 fot.K.Radom

 


 

Prelekcje w szkołach o profilu leśnym

W listopadzie 2010 odbyły się trzy prelekcje w szkołach o profilu leśnym:
–  w Technikum Leśnym w Zespole Szkół Przyrodniczych i  Żywieniowych w Jeleniej Górze prelekcje prowadziła Karolina Dobrowolska;
– w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku – Dorota Zawadzka;
– w Technikum Leśnym w Zespole Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu – Dariusz Anderwald.
W trakcie w/w prezentacji zostało przeszkolonych ok. 100 uczniów. Młodzież została zapoznana z założeniami projektu „Bubobory w LP”, a także zdobyła podstawową wiedzę na temat 6 gatunków sów leśnych oraz ich rozpoznawania i lokalizacji. Uczniowie otrzymali także materiały edukacyjno- promocyjne: broszury „Wszystkie sowy naszych lasów”, plakaty projektu.

Galeria >>>

 


 

 

Warsztaty 2010

W trakcie tegorocznej edycji "Buboborów" w warsztatach poszukiwawczych śladów obecności sów wzięło udział 41 leśnictw z 11 nadleśnictw głównie południowej Polski. Górzysty teren, trudny do penetracji i obficie padające deszcze nie ułatwiały pracy ornitologom i leśnikom. Rezultatem tych warsztatów są wypełnione karty stanowisk. W tym roku spłynęło ich do biura Buboborów 58, opisują 4 gatunki sów (puszczyk uralski 7, włochatka 10, sóweczka 18, puchacz 23). Za sukces można uznać zlokalizowanie drzewa gniazdowego włochatki w Nadleśnictwie Świeradów. W tym nadleśnictwie znaleziono także szczątki młodego puchacza, niestety nie ustalono przyczyn śmierci ptaka. Dodatkowo w tym roku przeprowadzono trzy warsztaty dotyczące budowy sztucznych gniazd. Jedna platforma dla puchacza zawisła w starym drzewostanie w nadleśnictwie Nowy Targ, w miejscu w którym w ostatnich latach widziano ptaki. Wykonano także szerokie półki skalne w nadleśnictwach Stary Sącz i Nawojowa tak, aby ptaki miały możliwość swobodnego dolotu i złożenia lęgu.]

Galeria >>>

 


 

Puchacz w mieście?

W Polsce puchacz Bubo bubo gnieździ się głównie w miejscach mało dostępnych dla człowieka. Na swoje miejsca lęgowe wybiera np: olsy, bory bagienne na nizinach lub strome zbocza i półki skalne w górach. Gatunek ten potrafi jednak życ w zupełnie odmiennym środowisku, np. w mieście. Skontaktowaliśmy się z hiszpańskim ornitologiem, pracujacym w azylu dla dzikich zwierząt www.grefa.org, który przesłał do nas zdjęcia puchacza i młodych w kwietniku (!?)na jednym z madryckich osiedli. W naszym kraju również stwierdzano lęgi w "dziwnych" miejscach, jak choby w paśnikach, starych ambonach, pod rusztowaniami w kopalni żwiru, nigdy jednak nie spotkano lęgów w miastach w tak bezpośredniej bliskości człowieka.

Zdjęcia >>>

 

 

 

 

 


 

28 września 2010

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej 24 wydane pod tytułem Las i edukacja leśna bez barier- kształtowanie postaw ekologicznych przedstawia wiele projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, wśród nich znalazł się projekt Bubobory

 

Więcej >>>

 

 

 

15 września 2010

 

W dniu 15.09.2010 zebrała się komisja w składzie:

Przewodniczący: Grzegorz Wasilewski

Członkowie:

Barbara Adamczyk

Piotr Banaszczak

Janina Dałkowska

Komisja została powołana w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej Kontroli w Nadleśnictwach. W związku z brakiem ofert, pomimo dokonania dwukrotnego zapytania ofertowego oraz umieszczenia informacji na stronie, komisja zadecydowała że kontroli dokona Kierownik projektu Dariusz Anderwald w ramach obowiązków służbowych.

09 września 2010

Tblice informacyjno-promocyje projektu z wizerunkiem sóweczki zostały w tym roku wydane z przeznaczeniem do nadleśnictw górskich objętych projektem Bubobory. Obecnie tablice czekają na transport do Nadleśnictw. W zgodzie z obowiązującymi nas procedurami powinniśmy porównać oferty wysyłki kilku firm kurierskich wybrać najkorzystniejszą i przesłać Tablice do nadleśnictw, jednak w praktyce okazuje się, że żadna z firm przewozowych nie podejmuje się przewozu towaru albo ze względu na gabaryty albo ze względu na delikatność materiału. Tablice mają wymiary 200cm x 150 cm x 6mm i są wykonane z poliwęglanu. Nieodpowiedni transport mógłby spowodować trwałe uszkodzenie delikatnej powierzchni.

Choć niewielkie, kłopoty - pojawiły się także i w naszym projekcie

W związku z koniecznością wyboru osoby przeprowadzającej Kontrolę w 3 Nadleśnictwach (Szklarska Poręba, Świeradów, Złotoryja lub Krościenko, Nawojowa, Nowy Targ) w ramach jednego z zadań projektu, musieliśmy wysłać zapytanie ofertowe do kilku ornitologów. Wybraliśmy 6 osób z dużym doświadczeniem i dorobkiem naukowym w postaci wielu publikacji, jednak spośród odesłanych do nas odpowiedzi nie znalazła się żadna pozytywna. Wszyscy podziękowali za ciekawą propozycję jednak, ze względów na nadmiar obowiązków i projektów w których uczestniczą, nie mogą się podjąć kolejnego poważnego zadania.

Po konsultacji z pracownikiem instytucji pośredniczącej CKPŚ panią Anną Raszczepkin zostaliśmy zobowiązani do wysłania kolejnych zapytań ofertowych do większej ilości wykonawców. Oraz do zamieszczenia informacji na naszej stronie. 03.09.2010 wysłaliśmy zapytania do kolejnych sześciu ornitologów i czekamy na odpowiedzi oraz propozycje cenowe.

OFERTA

Prosimy zainteresowanych ornitologów o przesyłanie CV oraz ofert cenowych na adres joanna_sitkiewicz@lzd.sggw.pl po wcześniejszym zapoznaniu się z ZAPYTANIEM OFERTOWYM wraz z załącznikami:

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załacznik 4

Czekamy na propozycje do 10 września 2010 roku

 


 

Sowy w Rogowie

 

Na terenie Nadleśnictwa Doswiadczalnego Rogów , gdzie znajduje sie biuro projektu Bubobory, nikt niespodziewał się, że po tak ciężkiej zimie będzie można zaobserwować sowy. A jednak, para puszczyków doczekała się dwóch młodych. Pojawił się także inny gatunek -uszatka.Duża rodzinka składająca się z dorosłych ptaków i aż pięciu młodych uszatek została przypadkiem zlokalizowana dzięki znajomości głosów. Takie zaskakujące odkrycia zawsze cieszą, zwłaszcza jeśli są pozytywnym efektem projektu Bubobory.

 

 

 


 

Co w lasach pohukuuje?

Mimo sporych opóźnień w kompletowaniu dokumentacji z kameralnych szkoleń i nocnych nasłuchów udało się stworzyć galerię zdjęć z większości nadleśnictw w których odbyła się tegoroczna górska edycja Buboborów

Galeria >>>

 

 

 

 


 

Szkolenia 2010

Do biura buboborów spływają kolejne informacje na temat przeprowadzonych szkoleń głównych, oraz nocnych nasłuchów. Pojawiają się także informacje na temat szkoleń na kolejnych stronach internetowych nadleśnictw. Odnośniki do tych stron można znaleźć w zakładce promocja.

 

 

 

 

 

 


 

Kalendarz 2010

W nowym roku w ramach promocji chcieliśmy zaproponować gościom naszej strony przepiękny kalendarz do pobrania na pulpit, ze zdjęciami zakupionymi w ramach projektu "Bubobory w LP" w 2009 roku

 

 

 

 

 

 


 

Sowy padają z głodu

Tegoroczna zima to bardzo ciężki okres dla ptaków, szczególnie dla sów. Ponieważ duża pokrywa śniegowa uniemożliwia im skuteczne zdobywanie pokarmu, głownie gryzoni, wiele z nich pada z głodu. Świadczą o tym napływające do biura projektu „Bubobory w Lasach Państwowych” liczne informacje o takich przypadkach. W związku z tym chcielibyśmy dzięki Państwa pomocy ocenić skalę tego zjawiska, by w przyszłości móc podejmować środki zaradcze.

Bardzo prosimy o nadsyłanie pocztą elektroniczną informacji o znalezionych martwych sowach na adres:  joanna_sitkiewicz(at)lzd.sggw.pl

 

 

 


Wyniki Apelu o martwych sowach

Nadesłane do nas informacje umieśćiliśmy w zbiorczej Tabeli, którą wraz z nowymi zgłoszeniami systematycznie uaktualniamy.

 

 

 

 

 


 

Galeria >>>

Oprócz wielu informacji do biura Buboborów napływają zdjęcia wykonane przez obserwatorów, często zdjęcia są pomocne w zidentyfikowaniu gatunku, gdyż osoby przesyłające informacje nie zawsze są w stanie rozpoznać gatunek.

 

 

 

 


Włochatka padła na oczach obserwatora

Otrzymaliśmy nawet wiadomość z Finlandii, gdzie Tomi Muukkonen udokumentował fotograficznie Włochatkę na wyspie Seurasaari, która padła z głodu na oczach obserwatora. http://www.lintukuva.fi/tomu/1008.php

 

 

 

 

 


Apel w sprawie martwych sów

W związku z naszym apelem w ciągu kolejnych dni otrzymujemy liczne maile z informacją o znalezionych martwych sowach.

Informacje o Apelu w sptawie padających z głodu sów ukazały się Także w mediach i na innych stronach internetowych

Więcej >>>

 

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu na zdjęcia

 

 

 

Oczko do obiektywu
W dniu 21.09.2009 odbyły się obrady Komisji, w wyniku których spośród 1540 nadesłanych zdjęć wybrano: 150 zdjęć 22 autorów. Zdjęcia przedstawiają sowy, ich biotopy, oraz miejsca gniazdowe. Ze względu na dużą ilość przysłanych zdjęć, Komisja miała trudne zadanie. Wybrane przez Komisję zdjęcia, zostaną wykorzystane w prezentacji multimedialnej, na stronie internetowej Bubobory, w broszurze "Wszystkie sowy naszych lasów". Konkurs pozwolił rozpowszechnić wiedzę na temat naszego projektu także wśród fotografików przyrody- amatorów i zawodowców.

 

Budowa sztucznych gniazd

Galeria >>>

Nowa Galeria >>>

W IV kwartale tego roku w harmonogramie projektu zaplanowano przeprowadzenie 18 warsztatów instruktażowych dotyczących budowy sztucznych gniazd dla puchaczy. Działania te mają na celu podniesienie sukcesu lęgowego gniazd naziemnych puchacza, niszczonych w znacznym stopniu przez drapieżniki i dziki (więcej w zakładce Gniazda). W związku z umiejscowieniem ich w strefach ochrony Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej wystąpiło do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska o pozwolenia na budowę gniazd w strefach objętych ochroną, miedzy innymi w Białymstoku, Szczecinie i Poznaniu . Dzieki uzyskanym zgodom pierwsze gniazda zostały już wciągnięte na drzewa.

Sowy pod pędzlem i w obiektywie

Sowy nie tylko są interesującym obiektem fotograficznym, ale także ciekawym motywem malarskim. Piękna galeria rysunków Waltera Heubacha z niemieckiego wydania z 1926 roku.

Galeria>>>

Sowy choć często kojarzą się z nocą można spotkać je w dzień. Wówczas odpoczywają najczęściej ukryte w koronach drzew ,ale czasem można spotkać je w pobliżu domostw.

Galeria>>>Puchacze i nie tylko...

Oprócz fantastycznych odkryć nowych stanowisk rzadkich sów, co zawsze cieszy, w trakcie warsztatów terenowych ornitolodzy spotykają się z różnymi przygodami. Najlepszym tego przykładem są poszukiwania śladów obecności sów w nadleśnictwie Rajgród, gdzie ekipa ornitologów dokonała fantastycznego odkrycia gniazda bociana białego na szczycie stogu siana, znaleźli także w gnieździe wypluwkę która trafiła do naszego Wypluwnika i stanowi interesujący eksponat, jakże różniący się od sowich wypluwek. Ale to nie koniec przygód jakie spotkały tę grupę.

 

Przy okazji kolejnej wyprawy w teren znaleźli zaplątanego we wnyki bobra, którego uwolnił Tomasz Błaszczyk. Dzięki takiej postawie bóbr wyszedł z opresji cało, a grupa ornitologów z poczuciem spełnienia dobrego uczynku ruszyła w poszukiwaniu śladów obecności puchaczy.

 

 


fot: Stefan Lewandowski


 

Wyniki

Do tej pory zostało już przeszkolonych około 350 leśników z 17 Nadleśnictw. W pierwszym i drugim etapie "Bubobory w LP 2009"  wzięło udział 67 trenerów- ornitologw. Zinwentaryzowano ponad 400 stanowisk sów pięciu gatunków. W trakcie szkoleń zostaliśmy zobowiązani do przeprowadzania dwóch testów kompetencyjnych wśród leśników przed przeprowadzonym szkoleniem i po, w celu sprawdzenia efektów jakie przyniosły nasze warsztaty. Wyniki bardzo nas ucieszyły gdyż efekt we wszystkich Nadleśnictwach był widoczny już na pierwszy rzut oka. Rozpoznawanie poszczególnych gatunków sów po wyglądzie i po głosach wzrosło prawie o 40%.

Więcej>>>


O Naszym Projekcie coraz głośniej

Coraz częściej ukazują się wzmianki o projekcie BUBOBORY w LP na innych stronach internetowych oraz w prasie. Opis jednego ze Szkoleń Głownych przeprowadzonych przez Tadeusza Mizerę ukazał się na stronie internetowej Nadleśnictwa Pniewy : http://pniewy.poznan.lasy.gov.pl/main.php?muid=48&mid=218&akID=6340#ak6340
na którą zapraszamy w celu bliższego zapoznania się z warsztatami.

Kolejna wzmianka o naszym projekcie pojawiła się na stronie Nadleśnictwa Drygały gdzie budowano sztuczne gniazdo dla puchacza. Sprawozdanie z działań podjętych w tym nadleśnictwie pojawiło się na stronie: http://www.bialystok.lasy.gov.pl


Bubobory w LP rozpoczęte!

Podpisanie umowy w CKPŚ w Warszawie

W 2009 roku pod koniec stycznia, kiedy tylko dostaliśmy wiadomość, że zaczynają się odzywać puchacze, rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnej edycji -  BUBOBORY 2009. Ten rok miał być wyjątkowy, gdyż złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu ze środków  Unii Europejskiej, który swoim zasięgiem miał objęć inwentaryzację obszaru całej Polski pod względem stanowisk puchacza, a także sóweczki i innych sów leśnych, realizacja zaplanowana została na okres 28 miesięcy. W ramach całego projektu zostanie przeszkolonych około 750 leśników z "puchaczowych" nadleśnictw w całej Polsce.Powołana została specjalna grupa doświadczonych ornitologów którzy wyruszyli do 17 nadleśnictw objętych w tym roku programem Bubobory w LP. Mimo niepewności czy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, wszyscy ruszyli na warsztaty szkolące miejscowych leśników, a następnie na leśne szlaki "podsłuchiwać" sowy. Wniosek został zatwierdzony w końcu kwietnia w ramach działania 5.4 priorytetu V. 10 czerwca Dyrektor Janusz Falkowski podpisał umowę z CKPŚ o dofinansowanie projektu o oficjalnej nazwie:"Edukacja pracowników Lasów Państwowych dotycząca metod lokalizacji, monitoringu i ochrony puchacza Bubobory w LP". Co otworzyło nam drogę do dalszej realizacji projektu.

 


 

OGŁOSZENIE!

Konkurs na zdjęcia sów

Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie planuje zakup do celów edukacyjnych 150 zdjęć związanych z sowami w ramach projektu: "Edukacja pracowników Lasów Państwowych dotycząca metod lokalizacji, monitoringu i ochrony puchacza Bubobory w LP", umowa o dofinansowanie nr POIS.05.04.00-00-008/08. Zdjęcia z podaniem autorstwa będą wykorzystane na stronie internetowej projektu oraz w wydawnictwach CEPL.

Zdjęcia powinny przedstawiać 6 gatunków sów leśnych ( puchacz, sóweczka, włochatka, uszatka, puszczyk, puszczyk uralski) w następujących zakresach tematycznych:
1. portret,
2. sylwetka,
3. biotop lęgowy,
4. łowiska,
5. gniazda, jaja, pisklęta.

Prosimy o nadsyłanie propozycji zdjęć w pakiecie do 15 sztuk o zmniejszonej rozdzielczości ("miniaturki") do 15 września 2009 r. na adres mailowy koordynatora projektu: joanna_sitkiewicz@lzd.sggw.pl lub pocztą na adres:
Leśny Zakład Doświadczalny CEPL SGGW w Rogowie, Ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów.
Prosimy o podanie sugerowanej kwoty brutto za 1 zdjęcie. Oraz podanie w nazwie pliku: Nazwiska i imienia autora, gatunku sowy, zakresu tematycznego np:

- Sitkiewicz Joanna, puchacz, portret
- Kowalski Jan, sóweczka, biotop lęgowy

Kryterium wyboru zdjęć przez komisję będzie stopień odzwierciedlenia przez zdjęcie zakresu tematycznego oraz cena.

Skład komisji:

Przewodniczący:
Grzegorz Wasilewski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Doświadczalnego Rogów

Członkowie:
Dariusz Anderwald - kierownik CEPL,
Piotr Banaszczak - kierownik Arboretum,
Marek Sławski - Wydział Leśny SGGW

Sekretarz:
Joanna Sitkiewicz - koordynator projektu Bubobory w LP
Tel. kont. 046 / 874 8374 - Joanna Sitkiewicz