BUBOBORY W LP

KARTA STANOWISKA

dla puchacza, sóweczki lub włochatki

Kartoteka Stanowisk Rzadkich Sów Leśnych

CEPL Leśny Zakład Doświadczalny SGGW

w Rogowie, ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów

www.cepl.sggw.pl/bubobory, cepl(at)sggw.pl

1. Gatunek

 

2. Rok

 

Region

 

Nr-R

 

Nazwa pow.

 

4. Nowe stanowisko: tak o nie o nie wiem o

5. Lokalizacja zajętego gn. lub obserwacji ptaków

a) Woj.

 

b) Pow.

 

c) Gmina

 

d) Nadl.

 

e) Obr.

 

f) Leś.

 

g) Obserw. ptaków lęg.

 

Nowe gn . o

h) Typ sied. lasu

 

 

i) Gat. drzewa / wiek

 

 

j) Obserw. ptaków nielęg.

 

6. Zajęte gniazdo jest na (zaznacz właściwie):

ziemia

o

drzewo

o

skała

o

sztuczna konstr., jaka?

o

7. Inne gniazda w tym stanowisku (gat. drz., oddz.):

 

10. Obserwatorzy:

Kontakt: (tel./e-mail):

3. Data i wyniki wszystkich kontroli

 

 

 

8. Najwyższa kategoria I kontroli
(do końca kwietnia)

9. Najwyższa kategoria II kontroli
(do końca czerwca)

data:

 

data:

 

Brak ptaków

o

Brak ptaków

o

Pióra

o

Liczne resztki ofiar

o

Wypluwki

o

Jaja lub skorupy

o

Słyszano 1 osobnika

o

Liczba piskląt w gnieździe

o

Słyszano parę

o

Liczba piskląt poza gniazd.

o

Widziano 1 ptaka

o

Sukces(zaznacz właściwe)

tak o nie o nie wiem o

Widziano parę

o