KARTA* WYPLUWKOWA NR ../2010

*karta przyporządkowana jest miejscu znalezienia wypluwek, a nie ich liczbie

 

Miejsce znalezienia wypluwki/ek:

Nadleśnictwo

 

Leśnictwo

 

Oddział

 

 

Województwo

 

 

Powiat

 

 

Gmina

 

 

Data pozyskania : 7 kwietnia 2010

 

 

Wymiary największej wypluwki :

 

długość . cm szerokość . cm

 

 

Obserwator :

 

Kontakt:

 

 

Czy widziano ptaki? ...

 

Wysuszone wypluwki należy wysyłać na adres:

 

Leśny Zakład Doświadczalny SGGW
w Rogowie, ul. Akademicka 20,

95-063 Rogów,

z dopiskiem Wypluwnik