Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

BUBOBORY w Lasach Państwowych

KOMITET OCHRONY ORŁÓW (KOO) zrealizował w 2004 roku projekt pod nazwą BUBOBORY 2004 dotyczący wstępnej inwentaryzacji sów objętych Załącznikami Dyrektywowymi UE, a w szczególności puchacza (Bubo bubo) i włochatki (Aegolius funereus) na terenie Puszczy Augustowskiej.

Fot. D. AnderwaldDzięki zaangażowaniu finansowemu i organizacyjnemu Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Stowarzyszenia Konferencji Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski, przedstawiciele KOO w dniach 3-5 marca 2004 r przeprowadzili warsztaty szkoleniowe pt.: Ptaki szponiaste i sowy. Puchacz (Bubo bubo) - biologia, rozpoznawanie i działania ochronne w praktyce leśnej.

W części konferencyjnej warsztatów (3 marca) wzięło udział ponad 40 osób: pracowników Wigierskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz 7 nadleśnictw RDLP w Białymstoku: Augustów, Białobrzegi, Głęboki Bród, Płaska, Pomorze, Suwałki i Szczebra. Zaproszeni do działań ornitolodzy KOO reprezentowali ponadto Akademię Rolniczą w Poznaniu, Uniwersytet Białostocki oraz Uniwersytet Łódzki. Szczególny nacisk położono na zagrożenia lęgów naziemnych puchaczy, metody wykrywania rewirów gniazdowych oraz działania ochronne w praktyce leśnej. Zaakcentowano także potrzebę współpracy osób reprezentujących różne instytucje. Warsztaty były przeprowadzone w siedzibie Wigierskiego PN nowatorskimi aktywnymi technikami edukacyjnymi oraz audiowizualnymi. Każdy uczestnik otrzymał bezpłatnie materiały dotyczące puchacza: broszurę, instrukcję ochronną oraz plakaty.Fot. D. Anderwald

Przez kolejne trzy wieczory i noce (3-5 marca) odbyła się część terenowa. Połączone zespoły - składające się z leśników, pracowników parków i ornitologów jednocześnie - dokonywały objazdów i nasłuchów w najciekawszych z punktu widzenia biologii lęgowej potencjalnych miejscach "puchaczowych". W ciągu dnia natomiast penetrowano teren pod kątem wykrycia gatunków dziennych. Dodatkowe nasłuchy były także prowadzone w niektórych dniach kwietnia.


Dzięki podjętym działaniom zlokalizowano na terenie Puszczy Augustowskiej stanowiska:
puchacza (Bubo bubo) - 2,
włochatki (Aegolius funereus) - 8,
pójdźki (Athene noctua) - 1,
puszczyka (Strix aluco) - kilkanaście
oraz 1 pewne i 2 potencjalne stanowiska sóweczki (Glaucidium passerinum). W tych ostatnich obserwowano ptaki wróblowate niepokojące się na odtwarzany głos.
Ponadto zlokalizowano i skontrolowano 3 gniazda bielika (Haliaeetus albicilla).

Należy podkreślić duże zaangażowanie wszystkich uczestników BUBOBORÓW. To przykład współpracy ludzi różnych środowisk i instytucji. Podjęte działania były także dobrą okazją kształtowania pozytywnego wizerunku pracowników Lasów Państwowych w oczach opinii społecznej, m.in. za pośrednictwem lokalnej prasy i telewizji. Przede wszystkim jednak - w opinii organizatorów - jest to skuteczna metoda zainteresowania leśników samymi sowami, co w konsekwencji wpłynie korzystnie na sytuację tych przedstawicieli naszej awifauny.

Zobacz GALERIĘ ZDJĘĆ >>>