Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

BUBOBORY w Lasach Państwowych

2009- Bubobory w LP

 Zgodnie z założeniami z 2008 roku Projekt o nazwie "Edukacja pracowników Lasów Państwowych dotycząca metod lokalizacji, monitoringu i ochrony puchacza Bubobory w LP" został przyjęty przez Ministerstwo Środowiska i od 10 czerwca 2009 roku po podpisaniu umowy z CKPŚ o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trwa kontynuacja inwentaryzacji puchacza na terenie Polski.  W tym roku przeprowadzono Szkolenia Główne na terenie 17 nadleśnictw: Augustów, Borne Sulinowo, Cewice, Choczewo, Drygały, Grójec, Mirosławiec, Parczew, Płytnica, Pniewy, Puławy, Rajgród, Rudka, Sieraków,  Sobibór, Wałcz, Wronki, w których wzięło udział około 350 leśników. Przeprowadzone zostały także nocne warsztaty nasłuchowe w 220 leśnictwach w celu zlokalizowania rewirów puchacza. III etap przypadający na miesiące: maj -czerwiec, polegający na poszukiwaniu śladów obecności sów, w bieżącym roku ze względu na warunki atmosferyczne pozwolił na potwierdzenie zinwentaryzowanych stanowisk w minimalnym stopniu. Wiele śladów zostało wymytych przez ciągle padające w tym okresie deszcze. W planach Projektu było tworzenie tzw. Stołówek dla puchacza obejmujących: (wykonanie skrzynek żerowiskowych dla gryzoni, wykonanie punktów obserwacyjnych dla puchaczy oraz bieżący nadzór nad stołówkami) jednak zrezygnowano z tej pozycji i zastąpiono ją budową sztucznych gniazd w celu podniesienia sukcesu lęgowego, głównie na terenach gdzie puchacze mają gniazda naziemne, które często są plądrowane przez drapieżniki i buchtujące dziki.  Natomiast zgodnie z wcześniejszymi założeniami zainicjowano ogólnopolski leśny monitoring populacji puchacza i innych rzadkich gatunków sów leśnych w Polsce poprzez stworzenie przy LZD w Rogowie Kartoteki rzadkich sów leśnych. Gromadzimy także materiał badawczy w postaci wypluwek, który posłuży do określenia składu pokarmowego poszczególnych gatunków sów, co pozwoli nam na lepsze poznanie biologii tych ptaków oraz określenia teoretycznych żerowisk a jednocześnie miejsc potencjalnego występowania. Rozpoczęto już także działalność edukacyjną i promocyjno-wydawniczą: plakaty, naklejki magnetyczne, kalendarzyk, stworzenie i prowadzenie przy CEPL LZD w Rogowie strony internetowej projektu Bubobory w Lasach Państwowych, artykuły prasowe.

W związku z wieloma zadaniami związanymi z projektem stworzono przy CEPL nowe stanowisko pracy. Koordynatorem technicznym Projektu została młoda absolwentka wydziału Biologii SGGW w Warszawie - Joanna Sitkiewicz. Obecnie studentka Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Łódzkim na specjalności Konserwatorska Ochrona Przyrody. Zajmuje się gromadzeniem i opracowywaniem danych, czynnościami organizacyjnymi i biurowymi związanymi z obsługą projektu Bubobory w LP, oraz kreowaniem podstrony internetowej BUBOBORY 2009.