Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

BUBOBORY w Lasach Państwowych

2011 - bubobory w Lasach Państwowych

W 2011 roku, ostatnim roku projektu przeprowadzono szkolenia w siedzibie 27 nadleśnictw z całej Polski. Leśnicy od Międzyzdrojów po Stuposiany uczyli się jak rozpoznawać sowy leśne,oraz jakie środki należy podejmować w celu ich ochrony. W nocnych warsztatach nasłuchowych wzięło udział ponad 460 leśników.

 

 

 

 

 


 

2010- Bubogóry

W tym roku rozpoczęła się pierwsza górska edycja Buboborów pod nazwą "Bubogóry w Lasach Państwowych". Szkolenia odbędą się w 17 Nadleśnictwach w południowej części Polski. Między innymi z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Wrocławiu, Krośnie

 

 

 

Galeria>>>


 

2009- Bubobory w Lasach Państwowych

Więcej>>>
Galeria>>>

 

 

 

 

 

 

 


 

2008 - Bubobory w Lasach Państwowych

Więcej >>>
zdjęcia >>>

 

 

 

 

 


 

2007 - BuboPomorze

Kolejna edycja odbyła się na terenie 7 nadleśnictw Pomorza Środkowego, w tym 2 Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Warcińsko-Polanowskie.

Galeria zdjęć >>>

 


 

2006 - Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Birczańskie

Gatunki sów wraz z rozmieszczeniem zlokalizowane na terenie LKP Lasy Birczańskie

Nasłuchy przeprowadzono w dniach 15-16 marca. Brali w nich bardzo aktywny udział liczni leśnicy Nadleśnictwa Bircza oraz reprezentanci sąsiednich nadleśnictw, a także ornitolodzy z Komitetu Ochrony Orłów, przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza Przemyskiego i Przemyskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

Większość odzywających się ptaków stwierdzono podczas pierwszej nocy - zaledwie w 3-4 godziny (!), ponieważ drugiej nocy panowały niesprzyjające warunki atmosferyczne.

 

 

Galeria zdjęć >>>

 

 

 


 

2005 - Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Beskidu Sądeckiego

wraz z kaskadą w parkach narodowych: Gorczańskim, Babiogórskim i Świętokrzyskim

Gatunki sów wraz z rozmieszczeniem zlokalizowane
podczas 4 edycji Buboborów na terenie
LKP Lasy Beskidu Sądeckiego

Kolejne Bubobory przeprowadzono na obszarach górskich pod nazwą BUBOGÓRY 2005.
W kwietniu 2005 roku wykonano metodą kaskady kompleksowe działania warsztatowo-inwentaryzacyjne na terenie Karpat Centralnych. Warsztat startowy odbył się w dniach 5-8 kwietnia na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Beskid Sądecki i swym zasięgiem objął obszar Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a także fragmenty Pienińskiego PN.
Następnie dzięki zaangażowaniu w Bubobory i realizację partnerskiego projektu "Nocne pohukiwania" przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie przeprowadzono w dniach 11-16 kwietnia kolejne warsztaty i nasłuchy na terenie następujących parków narodowych: Babiogórskiego, Gorczańskiego i Świętokrzyskiego. W sumie we wszystkich tych działaniach uczestniczyło około 180 osób. Efektem przeprowadzonych działań było zlokalizowanie około 160 stanowisk sów.
Galeria zdjęć >>>

 


 

2004 - Puszcza Augustowska

Kolejna edycja odbyła się w dniach 3-5 marca 2004 r. W części konferencyjnej warsztatów (3 marca) wzięło udział ponad 40 osób. Przez kolejne trzy wieczory i noce (3-5 marca) odbyła się część terenowa. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych (gwałtowny nawrót ostrej zimy), zlokalizowano 2 stanowiska puchaczy, 3 włochatki, 1 pójdźki i 2 sóweczki.
Więcej >>>

Jednocześnie kontynuowano warsztaty i nasłuchy w kolejnych 7 nadleśnictwach w Borach Tucholskich. Przeprowadzono skrócone jednodniowe warsztaty i nasłuchy w dniach 30.03-01.04 2004 r., a także przeprowadzono dodatkowe szkolenie teoretyczne (bez cz. nasłuchowej) ze względu na dużą ilość stanowisk puchacza wykrytych podczas nasłuchów w 2003 r. Kontynuacji działań z 2003 r. podjęło się przy współpracy z KOO także Stowarzyszenie Proekologiczne Dolina Słupi wraz z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi i nadleśnictwa Leśny Dwór. Warsztaty odbyły się w dniach 9-10. 03. Samodzielnej kontynuacji nasłuchów podjęli się także pracownicy 3 parków krajobrazowych: Tucholskiego, Wdeckiego i Zaborskiego oraz PN Bory Tucholskie.

W sumie w Borach Tucholskich zlokalizowano w 2004 r. kolejne 4 stanowiska puchacza, 15 włochatki i 2 sóweczki oraz wykonano 2 rekonstrukcje gniazd na terenie nadleśnictw Łupawa i Przymuszewo. Podczas całych Buboborów w 2004 r. zostały zaangażowane łącznie w Puszczy Augustowskiej i Borach Tucholskich około 202 osoby.

 


 

2003 - Bory Tucholskie

Pierwsza pełna edycja buboborów. Część konferencyjna miała miejsce w siedzibie PN "Bory Tucholskie". Następnie nasłuchy zostały przeprowadzone na terenie 3 nadleśnictw: Osusznica, Przymuszewo, Rytel w tym/oraz na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie i Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W sumie uczestniczyło w nich około 60 osób. Byli to pracownicy: PN "Bory Tucholskie", 5 parków krajobrazowych (PK Doliny Słupi, Tucholski PK, Wdecki PK, Wdzycki PK, Zaborski PK ), 13 nadleśnictw (Bytów, Czersk, Człuchów, Kościerzyna, Leśny Dwór, Lipusz, Osie, Osusznica, Przymuszewo, Rytel, Tuchola, Woziwoda, Zamrzenica), rdLP Toruń, 2 jednostek naukowych (AR w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki), 3 organizacji pozarządowych (KOO, OTOP, Stow. Proekologiczne Dolina Słupi). W wolontariacie uczestniczyło 10 ornitologów.

Efektem rzeczowym było wykrycie 10 stanowisk puchacza i 7 włochatki. Do efektu ekologicznego zaliczyć należy wysokie zainteresowanie tematem w środowisku leśników, samodzielne inicjatywy podobnych działań w kolejnym roku w niektórych parkach krajobrazowych (PK Dolina Słupi, Zaborski PK) oraz wspólne (KOO, Zaborski PK, LP) rekonstrukcje gniazd dla puchaczy.

 


 

2000 - Park Narodowy Bory Tucholskie

Pierwsze działania o charakterze Buboborów miały miejsce 18-19 lutego 2000 roku na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego i pełniły funkcje przygotowawcze.