Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Konkurs "Uwolnić emocje edukacji leśnej "

100-lecie LZD w Rogowie

Konkurs Fotograficzny

UWOLNIĆ EMOCJE EDUKACJI LEŚNEJ

WYNIKI

 

Regulamin:

ORGANIZATOR KONKURSU:
Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Cel konkursu
Obrazy uwiecznione dzięki fotografii nieustannie inspirują i wzbudzają emocje wśród odbiorców. Głównym celem konkursu jest promocja oryginalnych zdjęć przedstawiających ciekawe formy zajęć terenowych prowadzonych przez osoby zajmujące się szeroko pojętą edukacją przyrodniczo-leśną.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie (tel. 046/ 87 48 374 lub bedkowska.lzd(at)interia.pl).

 • WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Konkurs adresowany jest do uczestników 11. konferencji Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa.
  • Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie.
  • Każdy autor może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia.
  • Zdjęcie powinno mieć wymiary 20 x 30 cm.
  • Do zdjęć należy dołączyć imię i nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu Autora, podpisane przez Autora oświadczenie stwierdzające, że utwór jest jego osobistym dziełem oraz, że prawa autorskie do utworu nie są ograniczone i nie naruszają praw osób trzecich, zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych w brzmieniu:

  Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska, w związku z udziałem w konkursie, we wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o przedmiotowym konkursie i jego wynikach.

Utwór nie może być podpisany ani oznaczony dodatkowo w żaden inny sposób niż podany powyżej.

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA ZDJĘĆ
Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 15 listopada 2006 roku.

Zdjęcia można przesyłać

 • pocztą na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, 95-063 Rogów.
  Zdjęcie należy podpisać na odwrocie.
  Na opakowaniu proszę umieścić napis "Konkurs fotograficzny: Uwolnić emocje edukacji leśnej".
 • e-mailem kinga(at)wl.sggw.pl (zdjęcia zostaną wywołane przez CEPL)
  Zdjęcie powinno mieć rozdzielczość min. 300 dpi.
  W temacie proszę wpisać "Konkurs fotograficzny: Uwolnić emocje edukacji leśnej".

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5-6 grudnia 2006 roku. Za pierwsze trzy miejsca przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych:

I miejsce - 1.500 zł;
II miejsce - 1.000 zł;
III miejsce - 500 zł.

Zdjęcia będą oceniane przez wszystkich uczestników 11. Konferencji WZELS 2006 na zasadzie oddawania głosów na wytypowane prace.

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 05.03.2019 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej