Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Konkurs "Leśnik mówca znakomity"

100-lecie LZD w Rogowie

Konkurs oratorski

LEŚNIK MÓWCA ZNAKOMITY

 

ORGANIZATOR KONKURSU:
Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Cel konkursu
Dla wielu leśników las jest życiową pasją. Potrafią o nim wspaniale, ze swadą opowiadać, wzbudzając zainteresowanie szerokiego grona słuchaczy. Talent oratorski bardzo pomaga w prowadzeniu w edukacji leśnej. Głównym celem konkursu jest wyłonienie wśród uczestników konferencji osób posiadających zdolność umiejętnego wypowiadania się.

Osoby pragnące przystąpić do konkursu prosimy o dostarczenie tekstów o objętości maksymalnie 1 str. A4 na temat
"Dlaczego las...?"
Spośród nadesłanych prac zostanie wyłonionych sześć do przeczytania przez autorów w drugim dniu konferencji.

 • Prace prosimy dostarczyć do biura Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie,
  ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów najlepiej do 1 grudnia 2006 r. (najpóźniej do dnia rozpoczęcia konferencji).
  Na opakowaniu należy mieścić napis "Konkurs oratorski: Leśnik mówca znakomity".

Konkurs składa się z dwóch etapów:

ETAP I - pojedynek czytany

Wybrane prace zostaną przeczytane przez autorów. Do finału przystąpią trzy osoby wybrane przez komisję konkursową.

FINAŁ - pojedynek mówiony (etap II)

W ramach II etapu konkursu uczestnicy zaprezentują 2-minutową mowę na jeden z podanych niżej tematów:

 • "Dbajcie o lasy"
 • "Nie hałasujcie w lesie"
 • "Orzeł królem zwierząt"
 • "Żaba jest piękna"
 • "Lipa to skarb".

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 6 grudnia 2006 roku. Za pierwsze trzy miejsca przewiduje się przyznanie nagród:

I miejsce - 500 zł;
II miejsce - 350 zł;
III miejsce - 150 zł.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs adresowany jest do uczestników 11. konferencji Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 • Każdy autor może nadesłać jeden tekst.
 • Tekst nie może przekraczać objętości 1 strony formatu A4.
 • Tekst należy oznaczyć (na odwrocie, w prawym górnym rogu) kodem w postaci dowolnie wybranej sześciocyfrowej liczby, np. 656565.
 • Do tekstu należy dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym kodem, co tekst zawierającą:
  • powtórzony kod (sześciocyfrowa liczba),
  • imię i nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu Autora,
  • Podpisane przez Autora oświadczenie stwierdzające, że utwór jest jego osobistym dziełem oraz, że prawa autorskie do utworu nie są ograniczone i nie naruszają praw osób trzecich, zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych w brzmieniu:

  Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska, w związku z udziałem w konkursie, we wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o przedmiotowym konkursie i jego wynikach.

 • Utwór nie może być podpisany ani oznaczony dodatkowo w żaden inny sposób niż podany powyżej.
 • Mowa finałowa nie może przekraczać dwóch minut.

Prace można też przesłać e-mailem: kinga(at)wl.sggw.pl (jako załącznik w formacie *.doc, bez podpisu)
Dane adresowe i stosowne oświadczenia proszę umieścić w treści listu.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie (tel. 046/ 87 48 374 lub kinga_borowska@lzd.sggw.pl).

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 05.03.2019 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej