Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Konkurs dla uczniów gimnazjów

100-lecie LZD w Rogowie

Konkurs dofinansowano
ze środków NFOŚiGW

Konkurs był prowadzony od września 2001 roku do grudnia 2002 roku. Celem konkursu było wspieranie edukacji przyrodniczej uczniów gimnazjów a więc zachęcenie do rozwijania zainteresowań biologicznych, do poznawanie różnorodności świata żywego i środowisk życia organizmów, poznawanie i rozumienie podstawowych procesów życiowych organizmów oraz kształtowanie zachowań nastawionych na ochronę środowiska przyrodniczego.

Pragniemy podzielić się naszym doświadczeniem w nauczaniu o lesie. Zachęcamy do wykorzystywania tematów zadań konkursowych w ramach lekcji szkolnych, zajęć kół przyrodniczych, lekcji w lesie.

Zadania konkursowe wymagały aktywności uczniów - zachęcały do wyjścia w teren, prowadzenia obserwacji, dokonywania pomiarów i doświadczeń, poszukiwania informacji w literaturze. Tematykę zadań staraliśmy się dostosować do zjawisk zachodzących w przyrodzie w danym czasie, czemu służyła formuła konkursu - zadania ogłaszane były co miesiąc.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Pragniemy też wyrazić uznanie dla wszystkich nauczycieli, którzy wspierali swoich uczniów w pracy nad zadaniami konkursowymi.

Prace konkursowe można obejrzeć na naszych stronach internetowych >>>.

Materiały z konkursu - zadania i nagrodzone prace - zostały opublikowane w 7 zeszycie "Studiów i Materiałów Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej".

 

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 05.03.2019 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej