Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Konkurs "Martwe drzewo"

100-lecie LZD w Rogowie

Wakacyjny Konkurs Fotograficzny

MARTWE DRZEWO

pod patronatem Dziekana Wydziału Leśnego SGGW

REGULAMIN

Organizator Konkursu:

Leśny Zakład Doświadczalny SGGW
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów
cepl(at)wl.sggw.waw.pl

Adresaci Konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich o profilu leśnym

Dofinansowanie Konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

Patron Merytoryczny

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Regulamin Konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu są zdjęcia przedstawiające martwe drzewa wraz z krótkim podpisem - komentarzem autorskim - na odwrocie.
 2. Jeden uczestnik może przysłać do 2 zdjęć.
 3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane, wykonane na terenie Polski, będące oryginalnymi pracami autora.
 4. Na odwrocie każdej fotografii należy zamieścić jej tytuł oraz godło autora.
 5. Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną godłem kopertę. Należy w niej umieścić kartkę z danymi autora - imię, nazwisko, dokładny adres i krótkie oświadczenie, że jest autorem nadesłanego zdjęcia. Do koperty tej należy także włożyć zaadresowaną do siebie pustą kopertę ze znaczkiem.
 6. Nadsyłając prace na Konkurs "Martwe drzewa" i podając swoje dane osobowe, uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych przez organizatora Konkursu. Dane są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami Konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Konkursowe prace należy przesyłać listem poleconym w usztywnionej kopercie w formie odbitek czarno-białych lub kolorowych (z negatywu lub diapozytywu), wykonanych na błyszczącym papierze o formacie 300 x 450 mm pod adresem organizatora konkursu.
 8. Nadesłanych na konkurs prac organizatorzy nie zwracają.
 9. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac przesłanych pocztą.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji oraz jednorazowej nieodpłatnej publikacji (w formie drukowanej lub elektronicznej) wszystkich nadesłanych prac z zaznaczeniem nazwiska autora. Nadesłane prace nie będą zwracane.
 11. Najciekawsze prace nadesłane na Konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, którą będzie można oglądać Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, w Muzeum Lasu i Drewna LZD w Rogowie, a także w innych miejscach Polski.
 12. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizatorzy zastrzegają sobie ponadto prawo do ich wielokrotnej publikacji we wszystkich materiałach związanych z Konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.
 13. Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2004 roku. Zdjęcia należy nadsyłać na adres:
 14. Leśny Zakład Doświadczalny SGGW
  Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
  ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów

 15. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 15 września 2004 roku. Wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Laureaci zostaną listownie powiadomieni o wynikach konkursu. Wręczenie nagród nastąpi podczas inauguracji roku akademickiego na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.
 16. Planuje się nagrodzić 3 najlepsze prace:
 17. pierwsze miejsce - kamera
  drugie miejsce - aparat cyfrowy
  trzecie miejsce - statyw fotograficzny
  dodatkowo dla autorów kolejnych 20. miejsc przewidziane są nagrody niespodzianki, w tym półprofesjonalne filmy fotograficzne.

 18. Specjalną nagrodą dla zwycięzców będzie zaproszenie na inaugurację roku akademickiego Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prezentacja siedziby budynku, poszczególnych Katedr oraz "kwadrans akademicki" trójki laureatów z Dziekanem Wydziału Leśnego - prof. Heronimem Olenderkiem.
O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 05.03.2019 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej