OPIS DĘBU

Wybierz określenia związane z wyglądem dębu.
Dąb jest drzewem  

Jego korona jest  

Pień dębu jest  

Konary tego dostojnego drzewa są  

Owocem tego drzewa są  

Dąb wygląda  

Powrót

następne ćwiczenie