Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Program edukacyjny dla szkół

 Strona główna

Główne założenia programu

 

Cele ogólne:

 • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych;
 • Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą;
 • Kształcenie umiejętności:
  • samodzielnego poznawania świata żywego,
  • orientowania się w przyrodzie i terenie,
  • dostrzegania i opisywania współzależności między organizmami oraz organizmami i środowiskiem.
 • Kształcenie i doskonalenie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów leśnych;
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku naturalnym pod wpływem działalności człowieka;
 • Kształcenie umiejętności oceny wpływu różnych czynników (w tym antropogenicznych) na środowisko naturalne;
 • Rozwijanie umiejętności przewidywania skutków wpływu różnych czynników (w tym antropogenicznych) na środowisko naturalne;
 • Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Realizowane treści:

 • Orientacja w terenie;
 • Warunki życia organizmów w lesie:
  • wpływ lasu na mikroklimat,
  • wpływ klimatu na las,
 • Rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt;
 • Zależności między populacjami w biocenozie;
 • Gospodarka leśna;
 • Człowiek a las:
  • ocena stanu lasu,
  • zagrożenia i skutki
  • ochrona lasu

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

Uczniowie potrafią:

 • Samodzielnie poznawać świat przyrody i rozwijać zainteresowania przyrodnicze
 • Dokonywać pomiarów i obserwacji przyrody w terenie
 • Dokumentować wyniki obserwacji
 • Analizować i interpretować wyniki pomiarów i obserwacji
 • Wnioskować i przewidywać skutki wpływu różnych czynników na środowisko naturalne
 • Orientować się w przyrodzie i w terenie
 • Korzystać racjonalnie i bezpiecznie z zasobów przyrody
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
SZKOŁA PODSTAWOWA - I ETAP KSZTAŁCENIA
SZKOŁA PODSTAWOWA - II ETAP KSZTAŁCENIA
GIMNAZJUM - III ETAP KSZTAŁCENIA


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 • Wyprawa do zaczarowanego lasu

SZKOŁA PODSTAWOWA - I ETAP KSZTAŁCENIA

Co się w przyrodzie zmieni od wiosny do jesieni?

 • Z wizytą u przyjaciół - drzew
 • Leśne skarby
 • Rewia mody, czyli wiosna w sadzie
 • Smak jesieni

Kto pełza, lata, skacze i hasa po rozległych polskich lasach?

 • Ekspedycja badawcza - Tajemniczy świat mrówek
 • Nie bójmy się pająków

SZKOŁA PODSTAWOWA - II ETAP KSZTAŁCENIA

Las - poznaję i rozumiem, by skuteczniej chronić

Młodzi odkrywcy leśnych ostępów

 • Orientacja w terenie
 • Obserwacja widnokręgu
 • Warunki klimatyczne panujące w lesie
 • Runo i podszyt leśny
 • Gatunki drzew
 • Łańcuchy pokarmowe

Poszukiwacze i łowcy leśnych bogactw

 • Wpływ lasu na klimat
 • Piętra roślinności lasu
 • Zwierzęta lasu
 • Grzyby i ich znaczenie
 • Choroby drzew

Rzecznicy zasobów leśnych

 • Wpływ klimatu na las
 • Funkcje lasu
 • Historia drzew - wysokość, wiek
 • Inne bogactwa leśne - jagody
 • Ochrona lasu
 • Obrona lasu

GIMNAZJUM - III ETAP KSZTAŁCENIA

Gromadzę, analizuję, interpretuję, wnioskuję, by mądrzej korzystać z zasobów leśnych.

W kręgu tajemnic pojęć ekologicznych

 • Pojęcia: populacja, gatunek, biocenoza, biotop, ekosystem
 • Cechy gatunku i rodzaju
 • Wybrane cechy populacji

Leśna spiżarnia - czyli kto kogo zjada?

 • Orientacja w terenie
 • Szkic terenowy
 • Rozpoznawanie gatunków roślin
 • Odnajdywanie zależności pokarmowych w biocenozie lasu
 • Przewidywanie skutków eliminowania ogniw łańcucha pokarmowego
 • Ocena stanu zdrowotnego drzewa

Zostawmy las następnym pokoleniom

 • Nazwy i funkcje organów roślinnych
 • Sposoby wykorzystania organów roślinnych
 • Organy roślin leśnych jako zasoby leśne
 • Racjonalne i bezpieczne pozyskiwanie zasobów leśnych
 • Ocena stanu zdrowotnego lasów polskich
 • Wybór optymalnego użytkowania zasobów leśnych
 • Sposoby poprawy kondycji lasów Polski
O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 31.03.2020 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej