Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

II Polish Evolutionary Conference ROGÓW 26-27 września 2014

Polish Evolutionary Conference (PEC) jest cykliczną konferencją naukową organizowaną przez Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN we współpracy z różnymi krajowymi ośrodkami naukowymi. Celem PEC jest dostarczenie forum do prezentacji i dyskusji wyników badań z zakresu biologii ewolucyjnej prowadzonych w Polsce i za granicą. Pierwsze wydanie PEC miało miejsce w Krakowie we wrześniu 2013 r. Konferencja bazuje na doświadczeniach Warsztatów Biologii Ewolucyjnej, organizowanych przez Komitet w Warszawie w latach 1996-2012. Jest kierowana do wszystkich badaczy ewolucji, w tym do doktorantów i studentów.

 

Drugie wydanie Polish Evolutionary Conference organizowane jest przez

  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
  • SGGW Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
  • Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN

i odbędzie się w auli CEPL w Rogowie koło Łodzi w dniach 25-28 września 2014 r.

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Jan Kozłowski - Przewodniczący Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN

Prof. dr hab. Jerzy Bańbura - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego PEC 2014, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Dr hab. Piotr Zieliński - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Mgr Dariusz Anderwald - Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW w Rogowie

 

Językiem Konferencji jest angielski, a obrady będą się odbywać 26 i 27 września.

 

O nas | Dojazd | Aktualizacja: 10.12.2014 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej