Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XIII Konferencja

 

LEŚNE SIEDLISKA MOKRADŁOWE
OAZĄ BIORÓŻNORODNOŚCI

Rogów, 5-6 kwietnia 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI
 

Pobierz program Program_13_AMOP_2017.pdf


I dzień - 5 kwietnia

8.00-10.00 Śniadanie i rejestracja

  Sesja I. ROLA MOKRADEŁ W ZACHOWANIU RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ Prowadzący: dr hab. Stanisław Drozdowski
10.00-10.15 Otwarcie konferencji
10.15-10.30 Rola siedlisk mokradłowych dla zachowania różnorodności leśnych skoczogonków (Collembola, Hexapoda) Puszczy Białowieskiej Małgorzata Sławska, Marek Sławski
SGGW w Warszawie
10.30-10.45 Olsy Puszczy Kampinoskiej - hot spot różnorodności chrząszczy saproksylicznych Dawid Marczak
Kampinoski Park Narodowy
10.45-11.00 Wartość ekosystemów leśnych dla ochrony płazów, ukazana przy pomocy technik modelowania predyktywnego Michał Bełcik
Instytut Ochrony Przyrody PAN
11.00-11.15 Śródleśne ekosystemy wodne jako ważne ostoje zachowania różnorodności biologicznej glonów wymagających ochrony ekosystemowej Paweł M. Owsianny1,2, Paulina Mróz1,2, Maciej Gąbka1, Tadeusz Sobczyński1, Przemysław Niedzielski1
1Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2PTL
11.15-11.30 Siedliskotwórcza rola bobra na przykładzie Nadleśnictwa Borki Michał Orzechowski1, Marek Ksepko2
1SGGW w Warszawie, 2BULiGL Oddział w Białymstoku
11.30-11.50 Dyskusja

11.50-12.20 Przerwa kawowa

  Sesja II RODZAJE SIEDLISK MOKRADŁOWYCH Prowadząca: mgr Jolanta Błasiak
12.20-12.35 Torfowiska śródleśne w krajobrazie sandrowym na przykładzie Puszczy Drawskiej Jolanta Kujawa-Pawlaczyk, Paweł Pawlaczyk
Klub Przyrodników
12.35-12.50 Stan siedlisk bagiennych i zróżnicowanie ich drzewostanów Roman Zielony1, Wojciech Kędziora1, Michał Magnuszewski2
1SGGW w Warszawie, 2DGLP
12.50-13.05 Bór na Czerwonem - 90 lat aktywnej ochrony. Sukcesy i porażki Krzysztof Przybyła
Nadleśnictwo Nowy Targ
13.05-13.20 Zarastanie torfowiska "Długie Bagno" w Kampinoskim Parku Narodowym Łukasz Tyburski
Kampinoski Park Narodowy
13.20-13.35 Ocena jakości danych hydrologicznych przy wykorzystaniu dostępnych materiałów i metod inwentaryzacji na terenie Nadleśnictwa Polanów Roman Wójcik1, Jacek Todys2, Agnieszka Kowalewska2, Tomasz Kurek2
1SGGW w Warszawie, 2Nadleśnictwo Polanów
13.35-13.55 Dyskusja

14.00-15.00 Obiad

  Sesja III. TORFOWISKA MIEJSCEM AKUMULACJI WĘGLA I EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Prowadzący: dr hab. Mariusz Lamentowicz
15.00-15.15 Koncepcja projektu mitygującego zmiany klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych ze zdegradowanych torfowisk poprzez ich nawodnienie, zmiany sposobu użytkowania gruntów oraz tworzenie wspierającego mechanizmu rynkowego Zenon Tederko
First Nature EEIG
15.15-15.30 Wpływ symulowanej suszy i podwyższonych temperatur na ekosystem torfowiska - eksperyment manipulacyjny WETMAN R. Juszczak, A. M. Basińska, B. H. Chojnicki, M. Gąbka, M. Hoffmann, D. Józefczyk, M. Lamentowicz, J. Leśny, D. Łuców, Ch. Moni, M. Reczuga, M. Samson, H. Silvennoinen, M. Stróżecki, M. Urbaniak, M. Zielińska, J. Olejnik
15.30-15.45 Eksperyment manipulacyjny jako narzędzie oceny wpływu zmian klimatycznych na emisję CO2 z torfowiska B. H. Chojnicki, M. Samson, S. Słowińska, M. Słowiński, M. Lamentowicz, J. Barabach, K. Harenda, M. Zielińska, B. J. M. Robroek, V. E. J. Jassey, A. Buttler, M. Stróżecki, J. Leśny, M. Urbaniak, D. Józefczyk, H. Silvennoinen, J. Olejnik, R. Juszczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
15.45-16.00 Przyrodnicze uwarunkowania i klimatyczne efekty powtórnego nawadniania zdegradowanych torfowisk Łukasz Kozub1,2, Paweł Pawlikowski1,2
1Centrum Ochrony Mokradeł, 2Uniwersytet Warszawski
16.00-16.15 Torfowiska jako miejsca akumulacji węgla - projekt renaturyzacji torfowisk w Słowińskim Parku Narodowym Katarzyna Bociąg, Roman Cieśliński, Izabela Chłost, Krzysztof Gos, Jolanta Kujawa-Pawlaczyk, Magdalena Makles, Paweł Pawlaczyk
Klub Przyrodników
16.15-16.35 Dyskusja

16:35-17:00 Przerwa kawowa

  Sesja IV. WPŁYW ZMIAN KLIMATYCZNYCH NA EKOSYSTEM MOKRADEŁ Prowadzący: dr Remigiusz Pielech
17.00-17.15 Znaczenie badań interdyscyplinarnych dla zrozumienia zaburzeń funkcjonowania torfowisk w lasach M. Lamentowicz, S. Słowińska, M. Słowiński, V. E. J. Jassey, B. H. Chojnicki, M. K. Reczuga, K. Marcisz, M. Zielińska, M. Gałka, Ł. Lamentowicz, M. Samson, P. Kołaczek, K. Kajukało, D. Łuców, R. Juszczak, A. Buttler
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
17.15-17.30 Zmiany roślinności w ekosystemach torfowiskowych w strefie umiarkowanej (Europa), subarktycznej (N Szwecja) i arktycznej (Alaska, Spitsbergen, Rosja -Delta Leny) w ostatnich dwóch tysiącach lat. Wpływ zmian klimatu czy autogeniczna sukcesja?

Mariusz Gałka1, Graeme Swindles2, Angelica Feurdean3, Marta Szal4, Edyta Lokas5, Pim de Klerk6,7, Hans Joosten7
1Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2School of Geography, University of Leeds, UK, 3Biodiversity and Climate Research Centre, (BiK-F), Frankfurt am Main, Germany, 4Uniwersytet w Białymstoku, 5PAN, Kraków, 6State Museum of Nat. Hist. Karlsruhe, Germany, 7Ernst Moritz Arndt Univ., Greifswald, Germany

17.30-17.45 Rezerwaty torfowiskowe Niecki Gródecko-Michałowskiej - czy obecne uwarunkowania hydrologiczne umożliwiają zachowanie walorów przyrodniczych? Filip Jarzombkowski, Ewa Gutowska, Katarzyna Kotowska, Dorota Kotowska, Michał Żmihorski
Klub Przyrodników
17.45-18.00 Dwadzieścia lat ochrony mokradeł w działalności Klubu Przyrodników Magdalena Makles, Robert Stańko
Klub Przyrodników
18.00-19.00 Dyskusja plenarna Prowadzący: Jolanta Basiak, Małgorzata Sławska, Paweł Pawlaczyk

19.00-20.30 Kolacja

20.30-21.30 IMPREZA TOWARZYSZĄCA:

Ochrona, biologia i rozpoznawanie żółwia błotnego na przykładzie działań Poleskiego Parku Narodowego - Radosław Olszewski, Poleski Park Narodowy

 

II dzień - 6 kwietnia

7.00-8.00 śniadanie

8.00-9.00 Sesja POSTEROWA w holu na 1 piętrze

  Sesja V. EFEKTY CZYNNEJ OCHRONY MOKRADEŁ I MAŁEJ RETENCJI W LASACH Prowadzący: mgr inż. Robert Stańko
9.00-9.15 Badania paleoekologiczne rozwoju torfowisk jako podstawa wyznaczenia warunków referencyjnych na potrzeby ich ochrony i renaturyzacji Mariusz Gałka1, Liene Aunina2, Angela Gallego-Sala3, Klaus-Holger Knorr4, Mariusz Lamentowicz1, Kazimierz Tobolski1
1Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2University of Latvia, Ryga, Łotwa, 3University of Exeter, United Kingdom, 4University of Münster, Münster, Niemcy
9.15-9.30 Łęgi w źródliskach i przy drobnych ciekach wodnych; jak identyfikować, kartować i chronić te zbiorowiska? Remigiusz Pielech1, Jan Bodziarczyk1, Anna Gazda1, Marek Malicki2, Jerzy Szwagrzyk1
1Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
2Uniwersytet Wrocławski
9.30-9.45 Problemy monitoringu i oceny stanu torfowisk oraz ich usług ekosystemowych Paweł Pawlaczyk
Klub Przyrodników
9.45-10.00 Ochrona łąk ramienicowych (siedlisko 3140) w wybranych jeziorach śródleśnych chronionych na obszarach NATURA 2000: założenia i wyniki programu edukacyjno-monitoringowego "Nurkowie chronią jeziora" Paweł M. Owsianny1,2,3, Michał Brzozowski1, Krzysztof Trawiński2, Grzegorz Marciniak2
1Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2Stow. Nurków Niepełnosprawnych Krok po Kroku HSA w Pile, 3PTL
10.00-10.15 Działania retencyjne na terenach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Marcin Gołębiowski, Krzysztof Guzek
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
10.15-10.25 Dyskusja

10.25-10.50 Przerwa kawowa

 

Sesja VI a. MODELOWANIE I MONITORING LEŚNYCH ZASOBÓW WODNYCH, RESTYTUCJA MOKRADEŁ Prowadzący: dr hab. Radosław Juszczak
10.50-11.05 Wpływ przemysłowego wykorzystania siedlisk mokradłowych na ich bioróżnorodność na przykładzie LKP "Lasy Środkowopomorskie" Tomasz Wanic, Grzegorz Piątek, Maciej Zwydak, Marta Szostak, Marek Pająk
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
11.05-11.20 Ochrona czynna w torfowiskowym rezerwacie przyrody Bagna Izbickie Anna Krysiak
Nadleśnictwo Damnica
11.20-11.35 Efekty aktywnej ochrony torfowisk alkalicznych Polski północno-zachodniej Robert Stańko, Lesław Wołejko
Klub Przyrodników
11.35-11.50 Oddziaływanie małych śródleśnych zbiorników wodnych na wybrane elementy środowiska przyrodniczego Krzysztof Czyżyk
SGGW w Warszawie
11.50-12.05 Dyskusja
12.05-12.20 Przerwa
  Sesja VI b. MODELOWANIE I MONITORING LEŚNYCH ZASOBÓW WODNYCH, RESTYTUCJA MOKRADEŁ Prowadzący: dr Paweł Pawlikowski
12.20-12.35 Problematyka funkcjonowania populacji łosi na terenie Polski - czas na działanie Marian Flis
PZŁ, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
12.35-12.50 Chrząszcze (Coleoptera) borów bagiennych Lasów Sobiborskich Tomasz Mokrzycki, Sebastian Tylkowski
SGGW w Warszawie
12.50-13.05 Wybiórczość środowiskowa miejsc lęgowych oraz typy umiejscowienia gniazd bociana czarnego Ciconia nigra w Kampinoskim Parku Narodowym Adam Olszewski, Andrzej Różycki, Jarosław Matusiak
Kampinoski Park Narodowy
13.05-13.20 Zagrożenia mokradeł leśnych objętych monitoringiem siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w ramach PMŚ Adam Cieśla1, Radosław Gawryś1, Marcin Mionskowski1, Dorota Radziwiłł2
1Instytut Badawczy Leśnictwa,
2Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
13.20-14.00 Podsumowanie i zakończenie

14.00-15.00 Obiad

POSTERY
Chlorofil a jako wskaźnik żyzności wody wybranych jezior śródleśnych i miejskich w okolicach Piły i Złotowa Paweł M. Owsianny, Maciej Kochmański, Damia  Wesołowski
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Korniki siedlisk olsów i grądów Puszczy Kampinoskiej Dawid Marczak
Kampinoski Park Narodowy
Lasy łęgowe Wyżyny Małopolskiej jako ostoja górskich gatunków roślin naczyniowych Jacek Koba
BULiGL Oddział w Lublinie
Mała retencja a ochrona siedlisk przyrodniczych oraz wykorzystanie edukacyjne i turystyczno-rekreacyjne ekosystemów jeziornych i bagiennych na terenach leśnych (potrzeby i dobre praktyki z terenu RDLP Piła) Paweł M. Owsianny Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
OTPW "Dolina Noteci", PTL
Naturalne i antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Puszczy Zielonki w zapisie pyłkowym torfowiska Brzeziniak Agnieszka Błasiak1, Mirosław Makohonienko2
1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ochrona torfowisk alkalicznych w Polsce Dorota Horabik, Magdalena Makles, Robert Stańko
Klub Przyrodników
Ochrona torfowisk i borów bagiennych w projekcie LIFE13 NAT/PL/000032 "W zgodzie z naturą - LIFE+ dla Lasów Janowskich" Krzysztof Wawer
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Postawy i przekonania społeczeństwa wobec bobra europejskiego (Castor fiber L.) na terenie LKP Puszcza Notecka oraz LKP Puszcza Białowieska Jakub Łoboda, Agnieszka Błasiak, Anna Wierzbicka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Reakcja roślinności torfowiska mszarnego Rzecin na wzrost temperatury i suszę D. Łuców1,2, A. Basińska1,3, B. H. Chojnicki3, M. Gąbka1, D. Józefczyk3, J. Leśny3, J. Olejnik3, M. Samson3, H. Silvennoinen4, M. Stróżecki3, M. Urbaniak3, M. Zielińska1, R. Juszczak3, V. E. J. Jassey5, M. Lamentowicz1,3
1Uniwersytet. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2PAN, 3Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 4Norwegian Institute of Bioeconomy Research, 5University of Toulouse III - Paul Sabatier
Rola rezerwatów przyrody w ochronie leśnych mokradeł Ewa Referowska-Chodak
SGGW w Warszawie
Różnorodność ameb skorupkowych jako wskaźnik oceny stanu hydrologicznego torfowisk bałtyckich Polski Katarzyna Kajukało, Monika Karpińska-Kołaczek, Piotr Kołaczek, Mariusz Lamentowicz
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Różnorodność taksonomiczna bruzdnic (Dinophyceae, Dinoflagellata) ekosystemów jezior śródleśnych w Borach Kujańskich Paweł M. Owsianny, Karolina Runowska-Krasoń
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wpływ drobnych zbiorników wodnych na ptaki w monokulturze sosnowej na przykładzie Puszczy Noteckiej Viktoria Takacs, Tadeusz Mizera, Dariusz Kujawa, Adam Pikuła, Witold Trawiński, Jacek Więckowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Dalej >>>

Przewodniczący konferencji

Henryk ŻYBURA - dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz konferencji

Dariusz ANDERWALD - kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 87 48 374, anderwaldd(at)gmail.com

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 15.01.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej