Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XIV Konferencja

 

NAUKA I PRAKTYKA WOBEC ZJAWISK KLĘSKOWYCH W LASACH

Rogów, 20-21 marca 2018 r.

Fot. Natalia Batory, Nadleśnictwo Kolbuszowa

Aktywne metody ochrony głuszca na obszarze poklęskowym w Paśmie Policy w Nadleśnictwa Myślenice
Mariusz Bartosiewicz1, Mariusz Frankiewicz1, Barbara Mirek-Michalska2
1Nadleśnictwo Myślenice, 2Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

W Paśmie Policy występuje głuszec. Jego naturalna populacja znajdowała dogodne warunki do rozwoju w luźnych drzewostanach świerkowych i towarzyszących im polanach porośniętych borówczyskami. Znaczna część tej ostoi głuszca znajduje się w Nadleśnictwie Myślenice w Leśnictwie Sidzina w tzw. Psiej Dolinie, zniszczonej przez huraganowe wiatry. Największe szkody powstały 19 listopada 2004 roku, gdy w ciągu kilku minut zniknęło 200 ha lasu. Łączna masa powalonych drzew to prawie 70 tys m 3 . Ostatnie bardzo duże zniszczenia (wiatrołomy i wiatrowały) miały miejsce w grudniu 2013 roku, gdy w Leśnictwie Sidzina powalone zostało 7,5 tys. m 3 drewna. Na pozostałe, osłabione drzewa wkroczyły szkodniki wtórne - głównie korniki. Praktycznie las przestał istnieć.

Działania gospodarza terenu- Nadleśnictwa Myślenice od wielu lat polegają na odtworzeniu drzewostanów o składzie gatunkowym zapewniającym maksymalną odporność na wiatry, dostosowanych do siedliska czyli typowych dla buczyny karpackiej z dominacją buka i jodły. Równocześnie jako biotop głuszca konieczny jest znaczny udział świerka w drzewostanach i specyficzna struktura przestrzenna zapewniająca między innymi rozwój borówczysk.

Pogodzenie powyższych uwarunkowań jest trudne. Współpraca RDLP w Krakowie i Nadleśnictwa Myślenice z RDOŚ w Krakowie doprowadziła do utworzenia w listopadzie 2016 roku na omawianym terenie strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania głuszca (Tetrao urogallus). Zajmuje ona prawie 200 ha na południowych stokach Pasma Policy w Leśnictwie Sidzinie w obszarze poklęskowym. W 2016 roku zaobserwowano tu 18 głuszców w tym 5 kogutów i dwa tokowiska.

W PUL dla Nadleśnictwa Myślenice na lata 2018-2027 zaplanowano działania, które pozwalają na zapewnienie trwałości lasu i dadzą możliwie dogodne warunki do bytowania głuszca. RDOŚ w Krakowie wydał zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w strefie, uwzględniające biologię głuszca i umożliwiające realizację PUL.

Powrót

Przewodniczący konferencji

Henryk ŻYBURA - dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz konferencji

Dariusz ANDERWALD - kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 87 48 374, anderwaldd(at)gmail.com

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 22.01.2019 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej