Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XIV Konferencja

 

NAUKA I PRAKTYKA WOBEC ZJAWISK KLĘSKOWYCH W LASACH

Rogów, 20-21 marca 2018 r.

Fot. Natalia Batory, Nadleśnictwo Kolbuszowa

PROGRAM KONFERENCJI
 

Pobierz program Program_14_AMOP_2018.pdf

 
I dzień - 20 marca

 

8:00-10:00 Śniadanie i rejestracja
Sesja I. Klęski i zaburzenia w ekosystemach leśnych
Prowadzący: prof. dr hab. Henryk Żybura
10:00-10:15 Otwarcie konferencji
10:15-10:35 Rola naturalnych zaburzeń w lasach; zmiana paradygmatu? Jerzy Szwagrzyk
Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie
10:35-10:55 Zjawiska klęskowe w Lasach Państwowych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci Zbigniew Filipek
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
10:55-11:15 Zjawiska klęskowe w lasach przyrodniczo cennych - katastrofa czy szansa na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego Dariusz Chochół, Małgorzata Murańska
Babiogórski Park Narodowy
11:15-11:35 Optymalny społecznie model ochrony lasów Tatrzańskiego Parku Narodowego dotkniętych zjawiskami klęskowymi Marek Giergiczny1, Tomasz Zwijacz-Kozica2
1Uniwersytet Warszawski,
2Tatrzański Park Narodowy
11:35-11:50 Dyskusja
11:50-12:20 Przerwa kawowa
Sesja II. Zjawiska klęskowe: pożary i inne czynniki
Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
12:20-12:40 Ekologiczne znaczenie pożarów lasu Marek Sławski
SGGW w Warszawie
12:40-13:00 Pożar i przypłaszczek jako czynniki stymulujące wzrost bioróżnorodności borów sosnowych Dawid Marczak, Jakub Masiarz, Danuta Pepłowska-Marczak
Kampinoski Park Narodowy
13:00-13:20 Fragmentacja kompleksów leśnych jako istotne zagrożenie cywilizacyjne Marek Maciantowicz
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
13:20-13:40 Ergonomiczne uwarunkowania pracy w drzewostanach poklęskowych Wiesława Ł. Nowacka
SGGW w Warszawie
13:40-14:00 Dyskusja
14:00-15:00 Obiad
Sesja III. Zjawiska klęskowe: wiatry
Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Modrzyński
15:00-15:20 Wpływ porywistych wiatrów na tereny leśne obszarów objętych ochroną i nadzorem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Maria Dombrowicz, Kornelia Leszczyńska-Deja
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
15:20-15:40 Meteorologiczne warunki powstania szkód wiatrowych w lasach środkowo-zachodniej Polski 11-12 sierpnia 2017 roku Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
SGGW w Warszawie
15:40-16:00 Halne wiatry, korniki i pilarze - obraz tatrzańskich drzewostanów w stanie zaburzenia na zdjęciu lotniczym, na siatce powierzchni badawczych i w operacie Tomasz Zwijacz-Kozica1, Marcin Bukowski1, Jan Bodziarczyk2, Antoni Zięba1, Anna Gazda2, Janusz Szewczyk2, Jerzy Szwagrzyk2
1Tatrzański Park Narodowy,
2Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie
16:00-16:20 Zarządzanie parkiem narodowym w obliczu klęski żywiołowej - problemy i wyzwania Janusz Kochanowski
Park Narodowy "Bory Tucholskie"
16:20-16:30 Dyskusja
16:30-17:00 Przerwa kawowa
Sesja IV. Zjawiska klęskowe: usuwanie i przeciwdziałanie
Prowadzący: dr inż. Dorota Zawadzka
17:00-17:20 Strategie postępowania ochronnego w drzewostanach uszkodzonych przez śnieg i wiatr Andrzej Kolk
Instytut Badawczy Leśnictwa
17:20-17:40 Szacowanie rozmiaru szkód w drzewostanach, spowodowanych przez huraganowe wiatry oraz monitoring satelitarny procesu ich usuwania na przykładzie Nadleśnictwa Międzylesie Mariusz Ciesielski, Tomasz Hycza, Radomir Bałazy
Instytut Badawczy Leśnictwa
17:40-18:00 Szkody od wiatru w polskich lasach - studium przypadku na podstawie literatury z lat 2000-2017 Artur Sawicki
Instytut Badawczy Leśnictwa
18:00-18:20 Monitorowanie procesów adaptacji ekosystemu leśnego do zmian środowiska w wyniku pożaru lasu w Nadleśnictwie Myszyniec Zbigniew Borowski, Wojciech Gil, Radosław Plewa, Dorota Dobrowolska, Radosław Gawryś, Przemysław Chylarecki
Instytut Badawczy Leśnictwa
18:20-19:00 Dyskusja plenarna Prowadzący:
19:00-20:30 Kolacja
SESJA WIECZORNA
20:30-21:30 Gradacja kornika drukarza w lasach europejskich na przykładzie wybranych parków narodowych

Jan Tabor
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

 
II dzień - 21 marca
 

7:00-8:00 śniadanie
8:00-9:00 Sesja V. POSTEROWA
w holu na 1 piętrze
  Wernisaż wystawy "Koncepcje ogrodów dla Festiwalu ogrodów w Arboretum w Bolestraszycach" Katedry Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Pracownia działań artystycznych dla wnętrz i krajobrazu Prowadzący prof. Marek Sak
Sesja VI. Zagospodarowanie obszarów poklęskowych
Prowadzący: dr hab. Marek Sławski
9:00-9:20 Dyrektywy unijne dotyczące biomasy leśnej jako odnawialnego źródła energii: konsekwencje dla leśnictwa Piotr Paschalis Jakubowicz
SGGW w Warszawie
9:20-9:40 Wybrane technologiczne aspekty zagospodarowania drewna pozyskiwanego w wyniku klęsk żywiołowych Zbigniew Karaszewski, Andrzej Noskowiak
Instytut Technologii Drewna
9:40-10:00 Zmienność wybranych właściwości drewna w pniu sosny zwyczajnej jako efekt procesu przystosowawczego drzew do obciążeń wywołanych przez wiatr Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
10:00-10:20 Wskaźniki stabilności drzew opracowane w oparciu o drzewostany uszkodzone przez wiatr Tomasz Jelonek, Arkadiusz Tomczak, Ryszard Walkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
10:20-10:40 Dyskusja
10:40-11:10 Przerwa kawowa
Sesja VII. Fauna obszarów klęsk ekologicznych
Prowadzący: mgr inż. Janusz Kochanowski
11:10-11:30 Reakcja fauny glebowej na wielkoobszarowe zniszczenie drzewostanu przez huraganowe wiatry Małgorzata Sławska
SGGW w Warszawie
11:30-11:50 Wpływ klęsk ekologicznych w lasach na różnorodność biologiczną awifauny Dorota Zawadzka1,3, Grzegorz Zawadzki2,3
1Instytut Nauk Leśnych UŁ, 2SGGW w Warszawie,
3Komitet Ochrony Orłów
11:50-12:10 Aktywne metody ochrony głuszca na obszarze poklęskowym w Paśmie Policy w Nadleśnictwie Myślenice Mariusz Bartosiewicz1, Mariusz Frankiewicz1, Barbara Mirek-Michalska2
1Nadleśnictwo Myślenice
2Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
12:10-12:30 Sposoby zapobiegania i minimalizacji konfliktów pomiędzy działalnością bobrów a gospodarką leśną Mateusz Jackowiak
SGGW w Warszawie
12:30-13:00 Podsumowanie i zakończenie  
13:00-14:00 Obiad

 

POSTERY

Klasyfikacja stopnia uszkodzenia drzew w wyniku działalności porywistego wiatru Leszek Bujoczek1, Aleksandra Szewczyk1,2, Robert Zygmunt1, Małgorzata Bujoczek1, Jan Banaś1, Stanisław Zięba1
1Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie,
2Nadleśnictwo Krasnystaw
Posusz, złomy, wykroty w planowanych i wykonanych cięciach przygodnych w nadleśnictwie Krasnystaw w latach 2006-2015 Leszek Bujoczek1, Aleksandra Szewczyk1,2, Robert Zygmunt1, Stanisław Zięba1, Małgorzata Bujoczek1, Jan Banaś1
1Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie,
2Nadleśnictwo Krasnystaw
Przebieg zjawisk pogodowych będących przyczyną
strat w drzewostanach Borów Tucholskich w sierpniu 2017 roku
Paweł Jakubiec, Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
SGGW w Warszawie
Wpływ pożaru na stan zdrowotny sosny zwyczajnej na pożarzysku w Kampinoskim Parku Narodowym Łukasz Tyburski
Kampinoski Park Narodowy
Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego - wstępne wyniki badań

Krzysztof Piksa, Tomasz Brzuskowski
Instytut Biologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

Dalej >>>

Przewodniczący konferencji

Henryk ŻYBURA - dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz konferencji

Dariusz ANDERWALD - kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 87 48 374, anderwaldd(at)gmail.com

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 22.01.2019 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej