Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XV Konferencja

 

ROLA DRAPIEŻNIKÓW W ZACHOWANIU RÓWNOWAGI BIOLOGICZNEJ W LASACH

Rogów, 26-27 marca 2019 r.

PROGRAM KONFERENCJI

Pobierz program Program_15_AMOP_2019.pdf

8th European Congress of Mammalogy

I dzień - 26 marca
 

8:00-10:00 Śniadanie i rejestracja
  Sesja I. Środowiskowa rola dużych drapieżników cz. I Prowadzący: prof. dr hab. Henryk Żybura
10:00-10:15 Otwarcie konferencji
10:15-10:45 Henryk Okarma
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Wpływ wilków na populacje dużych ssaków kopytnych
10:45-11:15 Jerzy Szwagrzyk
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Funkcjonowanie kaskad troficznych w ekosystemach leśnych; przykłady z parków narodowych Ameryki Północnej
11:15-11:45 Sabina Nowak - Stowarzyszenie dla Natury "Wilk",
Robert Mysłajek - Uniwersytet Warszawski
Wymagania przestrzenne wilków i wpływ drapieżników na lokalne populacje dzikich zwierząt kopytnych w oparciu o telemetrię GPS/GSM
11:45-12:20 Przerwa kawowa
  Sesja II. Wpływ drapieżników na gospodarkę leśną Prowadzący: prof. dr hab. Henryk Okarma
12:20-12:40 Zbigniew Borowski1, Adam Wójcicki1, Mateusz Jackowiak2
1Instytut Badawczy Leśnictwa, 2SGGW w Warszawie
Rola dużych drapieżników w ekosystemach leśnych - przykład wilka
12:40-13:00 Tomasz Kałamarz, Magdalena Misiorowska
RDLP w Krośnie
Wybiórczość pokarmowa wilków jako element kształtowania populacji kopytnych w warunkach górskich
13:00-13:20 Katarzyna Bojarska1, Verena Veber2, Jorn Theuerkauf3, Ralph Kühn2, Henryk Okarma1, Roman Gula3
1Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2Technische Universität München, 3Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Gdzie wilki zabijają swoje ofiary w lesie gospodarczym?
13:20-13:40 Maciej Skorupski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Trudne pytania o konflikt człowiek - drapieżnik padają nie tylko w Polsce
13:40-14:00 Dyskusja
14:00-15:00 Obiad
  Sesja III. Wpływ synantropów na zwierzęta dzikie Prowadzący: prof. dr hab. Maciej Skorupski
15:00-15:20 Marian Flis
PZŁ Zarząd Główny, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Drapieżnictwo psów i kotów na zwierzętach łownych
15:20-15:40 Izabela Wierzbowska1, Magdalena Hędrzak2, Jan Loch3, Paweł Armatys3, Paweł Czarnota3,4
1Instytut Nauk o Środowisku UJ, 2Pracownia Zieleni Green Pro, 3Gorczański Park Narodowy, 4Uniwersytet Rzeszowski
Występowanie psów domowych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego - wyniki badań z użyciem fotopułapek
15:40-16:00 Kinga Magdalena Stępniak
Uniwersytet Warszawski
Interakcje pomiędzy psem Canis lupus familiaris a wilkiem Canis lupus z punktu widzenia biologii konserwatorskiej
16:00-16:20 Marek Stolarski, Joanna Żyłkowska
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne "NEEL"
Praktyczne wykorzystanie strachu przed drapieżnikami dla ochrony zwierząt w korytarzach transportowych
16:20-16:30 Dyskusja
16:30-17:00 Przerwa kawowa
  Sesja IV. Rola drapieżników w parkach narodowych Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
17:00-17:20 Jan Bodziarczyk1, Barbara Pregler2, Tomasz Lamorski2, Karolina Cybuch1, Jerzy Szwagrzyk1
1Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2Babiogórski Park Narodowy
Występowanie dużych drapieżników na tle zagęszczenia jeleniowatych oraz natężenia zgryzania odnowień w Babiogórskim Parku Narodowym
17:20-17:40 Robert W. Mysłajek1 , Przemysław Stachyra2, Michał Figura3, Maciej Szewczyk3, Natalia Niedźwiecka3, Katarzyna Tołkacz4, Michał Korga5, Sabina Nowak3
1Uniwersytet Warszawski, 2Roztoczański Park Narodowy, 3Stowarzyszenie dla Natury "Wilk", 4Uniwersytet Warszawski, 5Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
Liczebność, skład pokarmu i użytkowanie przestrzeni przez wilki i rysie w Roztoczańskim Parku Narodowym
17:40-18:00 Paweł Czarnota1,4, Jan Loch1, Paweł Armatys1, Izabela Wierzbowska2, Marcin Matysek3,5
1Gorczański Park Narodowy, 2Instytut Nauk o Środowisku UJ, 3Instytut Ochrony Przyrody PAN, 4Uniwersytet Rzeszowski, 5Tatrzański Park Narodowy
Monitoring rysia euroazjatyckiego Lynx lynx z użyciem fotopułapek na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego - wskazania do ochrony populacji w oparciu o wyniki z okresu 2014-2018
18:00-18:20 Paweł Kauzal1, Jan Holma2, Jarosław Rabiasz1, Tomasz Zwijacz-Kozica1
1Tatrzański Park Narodowy, 2Správa Tatranského Národného Parku, Słowacja
Fotopułapki - nadzieja na lepsze poznanie życia tatrzańskich rysi
18:20-19:00 Dyskusja plenarna Prowadzący: dr hab. Sabina Nowak, dr hab. Dorota Zawadzka
19:00-20:30 Kolacja
IMPREZA TOWARZYSZĄCA
20:30-21:30 Wykład pt.: Wykorzystanie współczesnej wiedzy i techniki do identyfikacji i ograniczania konfliktów z wilkami dr hab. Sabina Nowak, dr inż. Robert Mysłajek

 

II dzień - 27 marca
 

7:00-8:00 śniadanie
8:15-9:15 Sesja V. POSTEROWA w holu na 1 piętrze
  Sesja VI. Ptaki drapieżne i inne Prowadzący: dr hab. Jan Bodziarczyk
9:20-9:40 Grzegorz Zawadzki1,2, Dorota Zawadzka1,3, Dariusz Anderwald1,4, Anna Sołtys2
1Komitet Ochrony Orłów, 2SGGW w Warszawie, 3Instytut Nauk Leśnych UŁ, 4LZD SGGW w Rogowie
Wpływ bielika na populacje kręgowców leśnych
9:40-10:00 Dorota Zawadzka1,2, Grzegorz Zawadzki1,3
1Komitet Ochrony Kuraków, 2Instytut Nauk Leśnych UŁ, 3SGGW w Warszawie
Rola drapieżnictwa w dynamice populacji kuraków leśnych
10:00-10:20 Sławomir Rubacha
Stowarzyszenie Ochrony Sów
Rola sów w regulowaniu populacji drobnych ssaków na obszarach leśnych. Zagrożenia dla sów wynikające z gospodarki leśnej
10:20-10:40 Jerzy Borowski
SGGW w Warszawie
Drapieżnictwo podkorowe wśród chrząszczy - nowe spojrzenie
10:40-11:00 Dyskusja
11:00-11:30 Przerwa kawowa
  Sesja VII. Średniej wielkości ssaki drapieżne Prowadzący: dr hab. Zbigniew Borowski
11:30-11:50 Jakub Gryz1, Dagny Krauze-Gryz2
1Instytut Badawczy Leśnictwa, 2SGGW w Warszawie
Mission impossible ? - czyli jak policzyć lisy
11:50-12:10 Robert Kamieniarz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Przyrodnicze konsekwencje szczepienia lisów przeciw wściekliźnie
12:10-12:30 Mateusz Jackowiak1, Dagny Krauze-Gryz1, Karolina Jasińska1, Jakub Gryz2
1SGGW w Warszawie, 2Instytut Badawczy Leśnictwa
Rozmieszczenie nor lisów i borsuków na terenie miasta Warszawy
12:30-12:50 Przemysław Kurek1, Paweł Kapusta2, Olga Wiśniewska1, Agnieszka Ważna3, Krzysztof Nowakowski3
1Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2Instytut Botaniki PAN w Krakowie, 3Uniwersytet Zielonogórski
Nie tylko drapieżnik - borsuk i jego rola w ekosystemie
12: 50-13:30 Podsumowanie i zakończenie  
13:30-14:30 Obiad

 

POSTERY
 

Adam Olszewski, Jarosław Matusiak, Andrzej Różycki
Kampinoski Park Narodowy
Charakterystyka miejsc gniazdowych myszołowa Buteo buteo w Kampinoskim Parku Narodowym
Andrzej Krzywiński1, Armin Kobus1, Stefan Jakimiuk2
1Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo, 2Fundacja WWF Polska
Czy ryś może ograniczać populacje bobra?
Adam Olszewski
Kampinoski Park Narodowy
Czynna ochrona nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym
Karolina Jasińska1, Jakub Gryz2, Mateusz Jackowiak1, Dagny Krauze-Gryz1
1SGGW w Warszawie, 2Instytut Badawczy Leśnictwa
Lasy miejskie jako ostoja średniej wielkości drapieżników?
Przemysław Stachyra
Roztoczański Park Narodowy
Lęgowe populacje ptaków strefowych Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle Roztocza
Krzysztof Kajzer - Studio Opracowań Przyrodniczych Krzysztof Kajzer
Wojciech Sobociński - Uniwersytet w Białymstoku
Sławomir Rubacha - Stowarzyszenie Ochrony Sów
Liczebność puchacza Bubo bubo w Puszczy Białowieskiej
Iga Kwiatkowska, Robert W. Mysłajek
Uniwersytet Warszawski
Stan obecny i perspektywy rozwoju populacji rysia euroazjatyckiego Lynx lynx w zachodniej Polsce
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności "Matecznik" Wilkom w Polsce coraz lepiej - ludziom trudniej - konflikty z nadziejami
Jakub Gryz1, Dagny Krauze-Gryz2
1Instytut Badawczy Leśnictwa, 2SGGW w Warszawie
Zależność pomiędzy składem pokarmu a strukturą środowiskową terytoriów puszczyka
Robert W. Mysłajek1, Maciej Szewczyk2, Tomasz Zwijacz-Kozica3, Natalia Niedźwiecka2, Jarosław Rabiasz3, Gabriela Chovancova4, Erika Feriancova5, Michał Figura2, Sabina Nowak2
1Uniwersytet Warszawski, 2Stowarzyszenie dla Natury "Wilk", 3Tatrzański Park Narodowy, 4Štátne lesy TANAPu, Słowacja,
5Správa Tatranského Národného Parku, Słowacja
Zastosowanie analiz genetycznych w badaniach nad populacją wilka w Tatrzańskim Parku Narodowym
Robert W. Mysłajek1, Maciej Romański2, Katarzyna Tołkacz1, Sabina Nowak3
1Uniwersytet Warszawski, 2Wigierski Park Narodowy, 3Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"
Znaczenie bobra Castor fiber w diecie wilka Canis lupus w Wigierskim Parku Narodowym

Dalej >>>

Przewodniczący konferencji

Henryk ŻYBURA - dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz konferencji

Dariusz ANDERWALD - kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 87 48 374, anderwaldd(at)gmail.com

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 12.03.2019 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej