Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XII Konferencja

 

LAS NOCĄ - OCENA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Rogów, 22-23 marca 2016 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie,
Wydział Leśny SGGW w Warszawie
we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

zaprasza na

XII Konferencję z cyklu
AKTYWNE METODY OCHRONY PRZYRODY W ZRÓWNOWAŻONYM LEŚNICTWIE

która odbędzie się w dniach 22-23 marca 2016 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie

Temat przewodni: LAS NOCĄ - OCENA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Założenia

Różnorodność biologiczna lasu postrzegana jest powszechnie przez pryzmat metod poznawczych stosowanych w warunkach dziennych, co może powodować niewłaściwą ocenę jej stanu (np. liczebnego) i wartości (np. finansowej). Tymczasem zdecydowana większość ssaków i znaczna część innych zwierząt zamieszkujących ekosystemy leśne to organizmy nocne i poprzez to bardzo słabo rozpoznane pod każdym względem. W związku z tym należy dążyć do udoskonalenia stosowanych dotychczas w leśnictwie i ochronie przyrody metod oceny i szacowania wartości przyrodniczych w oparciu o wiedzę i narzędzia używane w warunkach nocnych.

Podstawową intencją organizatorów konferencji jest przegląd i doskonalenie metod oceny i szacowania leśnej różnorodności biologicznej w warunkach nocnych

Pytania kluczowe

 • Czy dotychczasowe metody gwarantują właściwą ocenę różnorodności biologicznej w lasach?
 • Czy podejmowane działania ochronne w stosunku do gatunków nocnych są odpowiednie?
 • Jakie obecnie stosowane technologie sprzyjają poznawaniu lasu nocą?
 • Czy nasza wiedza o rozmieszczeniu i wielkości populacji "gatunków nocnych" jest wystarczająca?
 • Co wiemy o wpływie gospodarki leśnej na stan zachowania "gatunków nocnych"?

Cele konferencji

 • Przegląd metod i narzędzi służących ocenie leśnej różnorodności biologicznej (nocą)
 • Próba oceny wpływu gospodarki leśnej na organizmy nocne
 • Ocena stanu poznania różnorodności gatunkowej sów leśnych i innych gatunków ptaków
 • Ocena stanu poznania różnorodności gatunkowej nietoperzy leśnych
 • Ocena stanu poznania różnorodności gatunkowej ssaków leśnych
 • Ocena stanu poznania różnorodności gatunkowej owadów leśnych

Charakter konferencji i uczestnicy

Konferencja poświęcona jest doskonaleniu praktycznych metod ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie, szczególnie metodom oceny i szacowania leśnej różnorodności biologicznej w warunkach nocnych. Ma charakter gólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych aktywną ochroną przyrody w lasach.

Patronat honorowy

 • Andrzej SZWEDA-LEWANDOWSKI - Główny Konserwator Przyrody
 • Krzysztof LISSOWSKI - p.o. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • Konrad TOMASZEWSKI - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
 • Alojzy SZYMAŃSKI - JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Patronat medialny

 • Biznes i Ekologia
 • Środowisko
 • Głos Lasu
 • Las Polski
 • Nietoperze.pl

Komitet Organizacyjny

 

Pobierz założenia konferencji

info_XII_AMOP_2016.pdf

Dalej >>>

Przewodniczący konferencji

Henryk ŻYBURA - dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 / 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz konferencji

Dariusz ANDERWALD - kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 / 87 48 374, dariusz_anderwald(at)lzd.sggw.pl

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 24.03.2016 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej