Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XV Konferencja

 

ROLA DRAPIEŻNIKÓW W ZACHOWANIU RÓWNOWAGI BIOLOGICZNEJ W LASACH

Rogów, 26-27 marca 2019 r.

Pozostałe konferencje AMOP: 

 

IV konferencja 2018 r.
NAUKA I PRAKTYKA WOBEC ZJAWISK KLĘSKOWYCH W LASACH

XIII konferencja 2017 r.
LEŚNE SIEDLISKA MOKRADŁOWE OAZĄ BIORÓŻNORODNOŚCI

XII konferencja 2016 r.
LAS NOCĄ - OCENA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

XI konferencja 2015 r.
GRZYBY I POROSTY W LASACH - OCHRONA I UŻYTKOWANIE
X konferencja 2014 r.
ROLA MARTWEGO DREWNA W EKOSYSTEMACH LEŚNYCH
IX konferencja 2013 r.
METODY OCHRONY I GOSPODAROWANIA POPULACJAMI DZIKICH ZWIERZĄT W LASACH
VIII konferencja 2012 r.
OBCE GATUNKI W LASACH
VII konferencja 2011 r.
ZARZĄDZANIE EKOSYSTEMAMI LEŚNYMI A ZACHOWANIE POPULACJI PTAKÓW LEŚNYCH
VI konferencja 2010 r.
UNIA EUROPEJSKA DLA ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ POLSKICH LASÓW
V konferencja 2009 r.
ZDOBYCZE NAUKI I TECHNIKI DLA OCHRONY PRZYRODY W LASACH
IV konferencja 2008 r.
WODA DLA LASU, LAS DLA WODY
III konferencja 2007 r.
SIEDLISKA I GATUNKI WSKAŹNIKOWE W LASACH
II konferencja 2006 r.
SPOSOBY ROZPOZNAWANIA, OCENY I MONITORINGU WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH POLSKICH LASÓW
I konferencja 2005 r.
JAK INTEGROWAĆ GOSPODARKĘ LEŚNĄ Z AKTYWNĄ OCHRONĄ PRZYRODY?

 

 

Przewodniczący konferencji

Henryk ŻYBURA - dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz konferencji

Dariusz ANDERWALD - kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 87 48 374, anderwaldd(at)gmail.com

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 07.03.2019 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej