Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XIV Konferencja

 

NAUKA I PRAKTYKA WOBEC ZJAWISK KLĘSKOWYCH W LASACH

Rogów, 20-21 marca 2018 r.

Fot. Natalia Batory, Nadleśnictwo Kolbuszowa

Pozostałe konferencje AMOP: 

XIII konferencja 2017 r. "Leśne sioedliska mokradłowe oazą bioróżnorodności" >>>

XII konferencja 2016 r. "Las nocą - ocena różnorodności biologicznej " >>>

XI konferencja 2015 r. "Grzyby i porosty w lasach - ochrona i użytkowanie" >>>

X konferencja 2014 r. "Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych" >>>

IX konferencja 2013 r. "Metody ochrony i gospodarowania populacjami dzikich zwierząt w lasach" >>>

VIII konferencja 2012 r. "Obce gatunki w lasach" >>>

VII konferencja 2011 r. "Zarządzanie ekosystemami leśnymi a zachowanie populacji ptaków leśnych" >>>

VI konferencja 2010 r. "Unia Europejska dla zachowania różnorodności biologicznej polskich lasów" >>>

V konferencja 2009 r. "Zdobycze nauki i techniki dla ochrony przyrody w lasach" >>>

IV konferencja 2008 r. "Woda dla lasu, las dla wody" >>>

III konferencja 2007 r. "Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach" >>>

II konferencja 2006 r. "Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych polskich lasów" >>>

I konferencja 2005 r. "Jak integrować gospodarkę leśną z aktywną ochroną przyrody?" >>>

 

 

Przewodniczący konferencji

Henryk ŻYBURA - dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz konferencji

Dariusz ANDERWALD - kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 87 48 374, anderwaldd(at)gmail.com

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 21.02.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej