Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Sesje tematyczne

 

Konferencja

Anatomia i histogeneza roślin: wczoraj, dziś i jutro

Rogów, 16-17 maja 2017 r.

I. Szlak rozwojowy roślin: od zarodka

Od pierwszych procesów składających się na embriogenezę kształtuje się polarność strukturalna i fizjologiczna poszczególnych komórek i tkanek młodego sporofitu. Zmiany anatomiczne następujące podczas rozwoju zarodka rośliny są coraz lepiej poznane, ale ciągle nie znamy odpowiedzi na wiele pytań. Wykłady tej sesji powinny wskazać najważniejsze osiągnięcia oraz wyzwania stojące przed anatomią rozwojową roślin w tym aspekcie.

II. Szlak rozwojowy roślin: "od wierzchołka"

Badania rozwojowe merystemów z wykorzystaniem metod molekularnych i bioinformatycznych, nowoczesnych technik biochemicznych oraz roślin transgenicznych i mutantów pozwalają coraz pełniej rozumieć mechanizmy regulacji morfogenezy, histogenezy i różnicowania komórek roślinnych. Wykłady tej sesji niewątpliwie przedstawią nowoczesne spojrzenie na anatomię rozwojową roślin w aspekcie funkcjonowania jej merystemów wierzchołkowych oraz nakreślą nowe kierunki badań.

III. Szlak rozwojowy roślin: "od kambium"

Mechanizmy regulujące funkcjonowanie kambium oraz różnicowanie pochodnych kambialnych są ciągle mało poznane. Liczymy, że wykłady tej sesji dostarczą najnowszej wiedzy o regulacji funkcjonowania tego merystemu i o różnicowaniu pochodnych kambialnych.

IV. Biomechanika i biofizyka roślin

Zmiany naprężeń będących skutkiem wzrostu, różnicowania się komórek lub naprężeń dynamicznych wynikających z działania na roślinę sił zewnętrznych są istotnym parametrem kształtującym zdarzenia komórkowe, których efekty "zapisane są" w strukturze rośliny. Zjawiska towarzyszące działaniu sił fizycznych w roślinach i na same rośliny można rozpatrywać na każdym poziomie ich organizacji i na szerokim polu problematyki, począwszy od technik pomiarowych, zmian wytrzymałości, po modelowanie wzrostu i rozwoju.

 

Kontakt: ptb2017(at)sggw.pl

O nas | Dojazd | Aktualizacja: 03.02.2017 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej