Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Informacje ogólne

I Konferencja

KONFERENCJA DENDROCHRONOLOGÓW POLSKICH

Rogów, 10-12 lutego 2012 roku

Logo konf

 

Założenia

Wieloaspektowe analizy słojów przyrostu rocznego drzew i krzewów są dynamicznie rozwijającą się metodą badawczą wykorzystywaną w wielu dziedzinach nauki, które zajmują się środowiskiem naturalnym, procesami w nim zachodzącymi i interakcjami człowiek-przyroda. Wyniki badań dendrochronologicznych wykorzystywane są w badaniach z zakresu archeologii, ekologii, geomorfologii, klimatologii, leśnictwa, paleogeografii oraz wielu innych pokrewnych nauk

Celem konferencji jest prezentacja szerokiego spektrum wyników badań oraz stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń między polskimi naukowcami wykorzystującymi różne aspektów metody dendrochronologicznej. Organizatorzy żywią nadzieję, że konferencja zaowocuje współpracą, efektem której będą nowe inicjatywy i projekty badawcze, poszerzające naszą wiedzę z zakresu relacji między człowiekiem a środowiskiem naturalnym.

Patronat

Dziekan Wydziału Leśnego SGGW

Organizatorzy

 • Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie,
 • Arboretum w Rogowie,
 • Polskie Towarzystwo Dendrochronologiczne.

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW (Wydz. Leśny SGGW) - przewodniczący
 • dr Szymon Bijak (Wydz. Leśny SGGW) - sekretarz
 • prof. dr. hab. Marek Krąpiec (AGH, PTD)
 • mgr Dariusz Anderwald (CEPL w Rogowie)
 • dr Robert Tomusiak (Wydz. Leśny SGGW)
 • dr Rafał Wojtan (Wydz. Leśny SGGW)
 • mgr inż. Piotr Banaszczak (Arboretum w Rogowie)

Przewodniczący

dr hab. Michał Zasada
Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
tel. (22) 59 38 010
e-mail: Michal.Zasada(at)wl.sggw.pl

Sekretarz

dr Szymon Bijak
Wydział Leśny SGGW w Warszawie
tel.: +22 5938 093
e-mail: szymon.bijak(at)wl.sggw.pl

O nas | Dojazd | Aktualizacja: 07.11.2017 | ©1996-2011 Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej