Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Program konferencji

IV KONFERENCJA DENDROCHRONOLOGÓW POLSKICH

Zróżnicowanie metod analiz dendrochronologicznych

Warszawa, 19-21 lutego 2018 roku

Logo konf

19 lutego

Warsztaty "Analyzing climate-growth relationship in various time scales with CLIMTREG" (dr Wolfgang Beck; Thuenen Institut, Niemcy)

rejestracja

spotkanie integracyjne

20 lutego

wykład wprowadzający

sesje referatowe

sesja posterowa

21 lutego

sesja referatowa, zakończenie konferencji

 

Lista wystąpień:

KEY NOTE

W. Beck New attempts to discover realistic climate-growth relationships

REFERATY

K. Bronisz Pochodne słojów rocznych w skali drzewostanu - czyli zmiana z wiekiem grubości, pola przekroju i wysokości Robinii Akacjowej z zachodniej Polski

A. Buchwał Potencjał dendroklimatyczny brzozy karłowatej (Betula nana) z Północnej Alaski

A. Cedro, G. Nowak Wpływ gradacji szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) na przyrosty roczne kasztanowca (Aesculus hippocastanum L.)

M. Danek, M. Chuchro Zmienność przestrzenna reakcji przyrostowej modrzewia (Larix decidua Mill.) względem czynników klimatycznych w Sudetach

R.J. Kaczka i in. Zastosowanie dziennych danych klimatycznych w analizach dendroklimatycznych

P. Matulewski i in. Datowanie w wysokiej rozdzielczości zmian przyrostowych korzeni sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) poddanych presji turystycznej na Pojezierzu Brodnickim

M. Orzechowski i in. Wpływ warunków termiczno-pluwialnych na szerokość i udział drewna późnego sosny zwyczajnej z Puszczy Augustowskiej

B. Sensula i in. Reakcje drzewostanów sosnowych na obszarze przemysłowym w pobliżu zakładów chemicznych w Kędzierzynie-Koźlu

B. Spyt, R.J. Kaczka Wrażliwość klimatyczna świerków w ekotonie górnej granicy lasu w Karpatach Zachodnich

N. Szymański i in. Wpływ warunków klimatycznych na reakcje przyrostowe modrzewi z doświadczenia proweniencyjnego na Nizinie Południowowielkopolskiej

R. Tomusiak i in. Zastosowanie czułości rocznej do badań wpływu warunków termiczno-pluwialnych na przyrosty radialne świerka w Beskidzie Żywieckim

B. Wertz i in. Zróżnicowanie przyrostu grubości oraz powierzchni przekroju w dojrzewającym drzewostanie jodłowym

S. Wilczyński i in. Wrażliwość przyrostowa sosny zwyczajnej oraz sosny Banksa na wybrane czynniki środowiskowe

R. Wojtan Klimatyczne uwarunkowania zmian powierzchni przekroju jesionu wyniosłego

R. Wojtan Wpływ czynników meteorologicznych na wielkość przyrostów radialnych sosny wejmutki

POSTERY

P. Barnaś, R.J. Kaczka Zróżnicowanie struktury i zmienność występowania bladych przyrostów z roku 1912 w Karpatach Zachodnich

Sz. Bijak, K. Sobajtis Niewielki wpływ zanieczyszczeń z fabryki płyt wiórowych na przyrost drzewostanów sosnowych

Bijak i in. Reakcja przyrostowa buka z Kotliny Kłodzkiej na suszę w 2012 r.

M. Danek, T. Danek Czy modrzewie w Karpatach przyrastają we wrześniu?

K. Janecka i in. Zapis sygnału klimatycznego w szerokościach przyrostów rocznych i gęstości drewna sosny zwyczajnej i buka pospolitego z Wyżyn Polski (Śląskiej i Lubelskiej)

R.J. Kaczka i in. Zmienność wpływu klimatu na wzrost sosny zwyczajnej na Górnym Śląsku

M. Klisz i in. Anomalie klimatyczne czy genotyp, co wpływa na frekwencję fluktuacji gęstości drewna u świerka i modrzewia?

O. Łodzińska-Jurkiewicz, Cedro Przyrosty roczne i stan zdrowotny drzewostanu sosnowego na strzelnicy Jaworze zlokalizowanej w granicach Poligonu Drawskiego

B. Sensuła i in. Zapis zmian koncentracji radiowęgla i składu izotopów stabilnych węgla w rocznych przyrostach sosny (Pinus Sylvestris L.) rosnącej na obszarze Górnego Śląska, w latach 1975-2012.

 

Kontakt:

dr Szymon Bijak
Wydział Leśny SGGW
tel.: +22 5938 093
e-mail: szymon.bijak(at)wl.sggw.pl

O nas | Dojazd | Aktualizacja: 05.02.2018 | ©1996-2011 Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej