Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Informacje dla autorów

IV KONFERENCJA DENDROCHRONOLOGÓW POLSKICH

Zróżnicowanie metod analiz dendrochronologicznych

Warszawa, 19-21 lutego 2018 roku

Logo konf

Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji zwartej w czasopiśmie z listy B MNiSW "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej" (7 pkt.).

Publikacja odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie dotyczącej czasopisma (http://cepl.sggw.pl/sim).

Prosimy o przygotowanie tekstów zgodnie z instrukcją dla autorów znajdującą się na stronie http://cepl.sggw.pl/sim/dla_autorow.htm.

Artykuły należy przesłać e-mailem na adres: szymon.bijak(at)wl.sggw.pl w nieprzekraczalnym terminie 4 marca 2018 r.

Z przykładowymi tekstami można się zapoznać na stronie http://cepl.sggw.pl/sim/zeszyty.htm

Kontakt:

dr Szymon Bijak
Wydział Leśny SGGW
tel.: +22 5938 093
e-mail: szymon.bijak(at)wl.sggw.pl

O nas | Dojazd | Aktualizacja: 15.11.2017 | ©1996-2011 Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej