Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zapraszamy na konferencje

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
 

4 Konferencja Dendrochronologów Polskich

Warszawa, 19-21 lutego 2018 roku

ZRÓŻNICOWANIE METOD ANALIZ DENDROCHRONOLOGICZNYCH

Celem konferencji jest prezentacja różnorodnych zastosowań metod dendrochronologicznych w badaniach naukowych oraz wymiana informacji i doświadczeń między polskimi naukowcami zajmującymi się tym zagadnieniem.

IV Konferencja Dendrochronologów Polskich szczególne zainteresowanie kieruje na różnorodne metody stosowane w badaniach dendrochronologicznych. Sesje tematyczne będą obejmować prezentację wyników badań związanych z wykorzystaniem analiz słojów przyrostu rocznego w archeologii, botanice, ekologii, geomorfologii, klimatologii, leśnictwie i wielu innych dyscyplinach.

Więcej >>>

3 KDP

 

XIV Konferencja
Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Rogów, 20-21 marca 2018 r..

Temat przewodni: NAUKA I PRAKTYKA WOBEC ZJAWISK KLĘSKOWYCH W LASACH

Ekosystemy leśne podlegają różnego rodzaju zaburzeniom o charakterze klęskowym.
Z naukowego punktu widzenia rozległe zaburzenia są nieodłącznym elementem naturalnej dynamiki ekosystemów leśnych od czasu ich pojawienia się na Ziemi. Kształtują ich zróżnicowanie przestrzenne, strukturalne i bogactwo przyrodnicze. Dla wielu organizmów, szczególnie pionierskich, pojawienie się zaburzeń jest szansą na odtworzenie odpowiednich siedlisk. Mnogość procesów zachodzących w środowisku leśnym i wysoki stopień ich skomplikowania (bogata sieć powiązań) sprawia, że badania długoterminowych zmian w tych ekosystemach nie są łatwe. Dlatego bardzo trudno o jednoznaczne uzgodnienie zasad postępowania w lasach gospodarczych jak i na obszarach przyrodniczo cennych, zwłaszcza w parkach narodowych, w obliczu gwałtownych zaburzeń naturalnych procesów, zaniku gatunków czy rozpadu chronionych dotychczas siedlisk.
Z punktu widzenia praktyki leśnej powtarzające się zniszczenia lasów na dużych powierzchniach stanowią poważny problem i wyzwania dla hodowli i ochrony lasu, przynoszą też wymierne starty ekonomiczne. Uszkodzenia drzewostanów na skutek pożarów, porywistych wiatrów lub ich osłabienie w efekcie suszy, zanieczyszczeń powietrza, zmian klimatycznych, masowych pojawów owadów, grzybów i innych organizmów coraz częściej jest powodem zaniepokojenia społeczeństwa. Stawiane są pytania zarówno o skuteczność stosowanych obecnie metod ochrony ekosystemów leśnych jak też skali i form zagospodarowania surowca poklęskowego.

Więcej >>>

Fot. Natalia Batory

 

 

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami z wcześniejszych konferencji i sympozjów:
 

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 19.01.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej