Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zapraszamy na konferencje

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

XIII Konferencja
Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Rogów, 5-6 kwietnia 2017 r.

Temat przewodni: LEŚNE SIEDLISKA MOKRADŁOWE OAZĄ BIORÓŻNORODNOŚCI

Zróżnicowanie gatunków i siedlisk leśnych jest w najwyższym stopniu zależne od obecności wody i zdolności retencyjnych ekosystemów leśnych. Obserwowane od kilku lat niepokojące zmiany klimatyczne, w tym głównie ocieplenie klimatu i susze w okresie wegetacyjnym, powodują konieczność podjęcia działań wyprzedzających, zmierzających do zachowania we właściwym stanie leśnych siedlisk mokradłowych. Istotny jest także stały monitoring organizmów wskaźnikowych związanych z mokradłami.

Więcej >>>

XIII AMOP

 

Konferencja
Anatomia i histogeneza roślin: wczoraj, dziś i jutro

Rogów, 16-17 maja 2017 r.

Konferencja jest przedsięwzięciem wspólnym Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, Wydziału Leśnego SGGW i Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

Spotkanie jest dedykowane pamięci Pana Profesora Zygmunta Hejnowicza.

W czasie sesji naukowych poruszane będą szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu struktury i rozwoju roślin ze szczególnym uwzględnieniem biofizyki i biomechaniki roślin.

Więcej >>>

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Klimatyczne warunkowania życia lasu

Rogów, 1-3 czerwca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji

Więcej >>>

KUZL

 

5 Sympozjum

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych

Mąchocice Kapitulne , 25-27 września 2017 r.

Konferencja ma charakter przeglądowo-naukowy. Chcemy zaprosić do wspólnych obrad przedstawicieli branży turystycznej oraz zarządców i ludzi nauki zajmujących się organizacją turystyki i ochroną środowiska, w którym się ona odbywa.

Więcej >>>

Sympozjum turystyczne

 

 

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami z wcześniejszych konferencji i sympozjów:

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 13.07.2017 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej