Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zapraszamy na konferencje

 Strona główna
 

 

I Zielone Sympozjum

Zapraszamy w 2021 roku.

Temat przewodni: MINIMALIZOWANIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ENERGETYKI WIATROWEJ NA POPULACJE CHRONIONYCH GATUNKÓW PTAKÓW

W okresie dwóch dekad turbiny wiatrowe stały się częstym elementem krajobrazu Polski. Mimo to przyrodnicze skutki ich obecności pozostają słabo rozpoznane. Oczekiwany, dalszy rozwój zielonej energetyki winien się odbywać w sposób zrównoważony, uwzględniający cele gospodarcze, ale także potrzeby ochrony przyrody, w tym także ochrony gatunkowej ptaków. Sympozjum poświęcone jest uaktualnieniu wiedzy i wymianie krajowych doświadczeń w zakresie oddziaływań energetyki wiatrowej na szczególną składową zasobów przyrodniczych, jaką stanowią ptaki. Minimalizowanie zagrożeń związanych z farmami wiatrowymi dla ptaków wymaga podejścia w sposób usystematyzowany, oparty na zarządzaniu ryzykiem oraz na aktualnej wiedzy naukowej. Oszacowanie ryzyka w czasie i przestrzenni oraz wykorzystanie dostępnych narzędzi analitycznych i technicznych umożliwiają efektywne łagodzenie negatywnych oddziaływań. Zamierzeniem Sympozjum jest interdyscyplinarne omówienie tych zagadnień.

Więcej >>>

 

XXV Konferencja

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Ze względu na zagrożenie epidemiczne w 2020 r. konferencja WZELS nie odbędzie sie. Mamy nadzieję na spotkanie w przyszłym roku

 

 

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami z wcześniejszych konferencji i sympozjów:
 

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 06.10.2020 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej