Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Informacje ogólne

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

KLIMATYCZNE UWARUNKOWANIA ŻYCIA LASU

 

Rogów, 1-3 czerwca 2017 r.

Cel i założenia programowe Konferencji

Celem Konferencji jest przedstawienie rezultatów badań prowadzonych w szeroko rozumianym zakresie klimatologii leśnej. Zakres tematyczny Konferencji obejmować będzie zagadnienia znaczenia lasów w kontekście prognozowanych zmian klimatu, roli lasu w obiegu energii i materii, kształtowania się mikroklimatu lasu, wpływu warunków meteorologicznych na wzrost i stan drzewostanów, znaczenia warunków pogodowych i klimatycznych w hodowli, ochronie, urządzaniu i użytkowaniu lasu. Wymiana doświadczeń dotyczących zastosowania wiedzy o pogodzie i klimacie w gospodarce leśnej oraz wskazanie na konieczność rozwijania wszechstronnych badań w zakresie klimatologii leśnej są szczególnie istotne z uwagi na dużą dynamikę współcześnie zachodzących zjawisk atmosferycznych. Rozwój klimatologii leśnej jest ważny zarówno z punktu widzenia poznawczego jak i aplikacyjnego. Dlatego do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy naukowców jak i praktyków dla których zagadnienia związane z pogodą i klimatem są ważnym elementem wiedzy pozwalającym poznać czynniki które kształtowały w przeszłości polskie lasy oraz będą na nie wpływały w kolejnych latach.

Zakres naukowy programu konferencji:

 • Kształtowanie się warunków klimatycznych siedlisk leśnych; 
 • Znaczenie lasu w obiegu wody, energii i materii w przyrodzie;  
 • Ekstremalne zjawiska pogodowe i ich wpływ na ekosystemy leśne; 
 • Funkcje produkcyjne i pozaprodukcyjne lasu w świetle zmian klimatu; 
 • Aspekty klimatyczne hodowli lasu; 
 • Znaczenie warunków klimatycznych dla szkółkarstwa leśnego, kształtowanie klimatu szkółek leśnych; 
 • Klimatyczne uwarunkowania ochrony lasu; 
 • Wykorzystanie wiedzy o pogodzie i klimacie w urządzaniu i użytkowaniu lasu; 
 • Znaczenie obserwacji fenologicznych w naukach leśnych; 
 • Wykorzystanie wiedzy z zakresu meteorologii i klimatologii w zoologii leśnej i łowiectwie;
 • Monitorowanie warunków meteorologicznych w środowisku leśnym; 
 • Wrażliwość drzew na czynniki meteorologiczne.

Patronat Honorowy:

 • Wiesław Bielawski - JM Rektor SGGW
 • Marcin Pietrzykowski - Dziekan Wydziału Leśnego UR w Krakowie
 • Konrad Tomaszewski - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
 • Henryk Żybura - Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Henryk Żybura - przewodniczący - SGGW Warszawa
 • Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - SGGW Warszawa
 • Prof. dr hab. Janusz Olejnik - UP Poznań
 • Prof. dr hab. Michał Zasada - SGGW Warszawa
 • Dr hab. Grzegorz Durło - UR Kraków
 • Dr hab. Sławomir Wilczyński - v-ce przewodniczący - UR Kraków
 • Dr Longina Chojnacka-Ożga - SGGW Warszawa
 • Dr Wojciech Ożga - SGGW Warszawa

Komitet Organizacyjny:

 • Dr Longina Chojnacka-Ożga - przewodnicząca
 • Mgr Dariusz Anderwald
 • Dr Kamil Bielak
 • Mgr Kinga Borowska
 • Dr Wojciech Ożga
 • Dr Robert Tomusiak

 

Zapytania o bliższe informacje prosimy kierować do:

 • W sprawach organizacyjnych

  Kinga Borowska
  Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej LZD SGGW w Rogowie
  tel. 46 874 83 74
  e-mail: kinga_borowska(at)lzd.sggw.pl
O nas | Dojazd | Aktualizacja: 16.06.2017 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej