Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Podsumowanie

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

KLIMATYCZNE UWARUNKOWANIA ŻYCIA LASU

 

Rogów, 1-3 czerwca 2017 r.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 3 Ogólnopolskiej Konferencji pt.: "Klimatyczne uwarunkowania życia lasu" serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie do Rogowa i aktywny udział w Konferencji.

Serdecznie dziękujemy Przewodniczącym poszczególnych sesji za ich sprawne prowadzenie, a referentom za przygotowanie wystąpień i posterów oraz ukazanie szerokiego zakresu badań prowadzonych w obrębie klimatologii leśnej. Dzięki Państwa zaangażowaniu i wysokiemu poziomowi naukowemu wystąpień udało się nie tylko zapoznać z aktualnym stanem badań, ale przedyskutować problemy związane ze stosowaną metodyką oraz wynikające ze złożoności procesów i interakcji klimat - środowisko leśne.

Bardzo dziękujemy Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych Panu dr. inż. Konradowi Tomaszewskiemu za wsparcie Konferencji. Dziękujemy Panu Dyrektorowi Dariuszowi Pieniakowi oraz pracownikom RDLP w Łodzi za pomoc udzieloną w trakcie organizacji i trwania Konferencji. Serdeczne podziękowania kierujemy do Nadleśnictwa Smardzewice za pomoc i umożliwienie przeprowadzenia warsztatów terenowych. Dziękujemy Panu Dyrektorowi Markowi Romanowi z RDLP w Warszawie za wsparcie organizacyjne. Bardzo dziękujemy Leśnikom - praktykom, którzy przybyli na naszą Konferencję i swoją obecnością oraz udziałem w dyskusjach wzbogacili merytorycznie Konferencję.

W Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie zgromadziło się ponad 70 osób reprezentujących ośrodki naukowe w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Sękocinie i Falentach. Liczną reprezentację stanowili leśnicy z RDLP w Łodzi, Warszawie, Szczecinie i Krakowie oraz 20 Nadleśnictw.

W sześciu sesjach plenarnych przedstawiono 30 referatów, a w sesji posterowej 15 prezentacji. Każdej sesji towarzyszyła dyskusja i wymiana doświadczeń. Dyskusja taka jest szczególnie istotna z uwagi na dużą dynamikę współcześnie zachodzących zjawisk atmosferycznych, które w przyszłości będą oddziaływać na ekosystemy leśne.

Galeria zdjęć z konferencji:

 

Zapytania o bliższe informacje prosimy kierować do:

  • W sprawach organizacyjnych

    Kinga Borowska
    Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej LZD SGGW w Rogowie
    tel. 46 874 83 74
    e-mail: kinga_borowska(at)lzd.sggw.pl
O nas | Dojazd | Aktualizacja: 16.06.2017 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej