Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Program konferencji

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

KLIMATYCZNE UWARUNKOWANIA ŻYCIA LASU

 

Rogów, 1-3 czerwca 2017 r.

Program konferencji
 

1 czerwca 2017
 

Godzina 9.00 - 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Godzina 10.00 - 11.00 Uroczyste otwarcie Konferencji
Godzina 11.00 - 11.30 Przerwa kawowa
SESJA I WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I BADANIA W KLIMATOLOGII LEŚNEJ - wybrane zagadnienia.
Godzina 11.30 - 11.55 Piotr Paschalis-Jakubowicz
Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Identyfikacja niektórych luk w wiedzy leśnej o klimacie - próba wsparcia opracowań IPCC.
Godzina 11.55 - 12.20 Konrad Tomaszewski, Wiesław Krzewina
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

Leśne gospodarstwa węglowe.
Godzina 12.20 - 12.45 Marek Urbaniak , Klaudia Ziemblińska, Janusz Olejnik
Katedra Meteorologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dziesięcioletnia seria pomiarów salda bilansu CO2 w średniowiekowym lesie sosnowym w polskich warunkach klimatycznych.
Godzina 12.45 - 13. 10 Klaudia Ziemblińska, Marek Urbaniak, Janusz Olejnik
Katedra Meteorologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wpływ zastosowania różnych technik odnowienia powierzchni leśnych po wiatrołomach na saldo bilansu węgla.
Godzina 13.10 - 13.35 Krzysztof Fortuniak, Włodzimierz Pawlak, Mariusz Siedlecki
Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Uniwersytet Łódzki
Wstępne wyniki czteroletnich pomiarów turbulencyjnego strumienia netto dwutlenku węgla i metanu w Kopytkowie - bagna Biebrzańskiego Parku Narodowego
Godzina 13.35 - 14.00 Grzegorz Durło, Krystyna Jagiełło-Leńczuk
Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wpływ rozpadu drzewostanów świerkowych na bilans wodny terenów leśnych w Beskidzie Śląskim
Godzina 14.00 - 15.00 OBIAD
SESJA II WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA EKOSYSTEMY LEŚNE
Godzina 15.00 - 15.25 Marek Błaś1), Mieczysław Sobik1), Grzegorz Urban2)
1)Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski
2)Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Wpływ czynników atmosferycznych na funkcjonowanie ekosystemów leśnych Gór Izerskich.
Godzina 15.25 - 15.50 Sandra Słowińska1), Krzysztof Błażejczyk2), Michał Słowiński3)
1)Zakład Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN: 2)Warszawa, 3)Toruń
Mikroklimatyczny efekt krawędzi między torfowiskiem a lasem.
Godzina 15.50 - 16.15 Piotr Robakowski1), Wojciech Kowalkowski2), Władysław Barzdajn2), Bartosz Bułaj1), Winicjusz Kasprzyk3)
1)Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu, 2)Katedra Hodowli Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 3)Nadleśnictwo Jawor
Wpływ nawadniania na fotosyntezę, alokację biomasy i morfologię korzeni siewek czterech gatunków drzew leśnych.
Godzina 16.15 - 16.40 Mirosław Kwiatkowski
Instytut Badawczy Leśnictwa

Wpływ warunków meteorologicznych na możliwość przekształcania pożaru pokrywy gleby w pożar całkowity.
Godzina 16.40 - 17.00 Przerwa kawowa
SESJA III BADANIA I OBSERWACJE KLIMATYCZNO-LEŚNE
Godzina 17.00 - 17.25 Elwira Żmudzka
Zakład Klimatologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Topoklimat obszarów zalesionych - teoretyczne, metodyczne i praktyczne aspekty badań.
Godzina 17.25 - 17.50 Grzegorz Durło, Krystyna Jagiełło-Leńczuk
Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wykorzystanie UAV do oceny cech biometrycznych sadzonek produkowanych na szkółkach leśnych
Godzina 17.50 - 18.05 Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Anomalie termiczno-opadowe w Białowieży w latach 1926-2015.
Godzina 18.05 - 18.30 PANEL DYSKUSYJNY: Susza a ekosystemy leśne.
Godzina 18.30 - 19.30 SESJA POSTEROWA
Godzina 20.00 UROCZYSTA KOLACJA

 

2 czerwca 2017
 

SESJA IV SKUTKI WYBRANYCH ZJAWISK POGODOWYCH I ZMIAN KLIMATU W LASACH I LEŚNICTWIE
Godzina 9.00 - 9.25 Dorota Zawadzka, Grzegorz Zawadzki
Instytut Nauk Leśnych Uniwersytet Łódzki, Komitet Ochrony Kuraków
Reakcja fauny leśnej na zmiany klimatyczne.
Godzina 9.25 - 9.50 Wiesława Ł. Nowacka
Wydział Leśny SGGW Warszawa
Zmiany klimatyczne a wzrost zagrożenia chorobami odzwierzęcymi dla pracowników leśnych i turystów.
Godzina 9.50 - 10.15 Agnieszka Mąkosza, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, Grzegorz Nowak, Marcin Kubus
Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Warunki biotermiczne Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej.
Godzina 10.15 - 10.40 Beata Woziwoda
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Przyczyny wycofywania się jałowca pospolitego ze zbiorowisk leśnych i leśno-zaroślowych oraz możliwe działania ochronne (na przykładzie rez. "Ciosny").
Godzina 10.40 - 11.05 Artur Rutkiewicz
Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Potencjał gradacyjny cetyńca większego Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758) w drzewostanach zaburzonych przez huraganowe wiatry.
Godzina 11.05 - 11.30 Przerwa kawowa
SESJA V DENDROKLIMATOLOGIA.
Godzina 11.30 - 11.55 Anna Cedro
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński

Dendrochronologiczna analiza jarzębu brekinii (Sorbus torminalis L.) w Polsce.
Godzina 11.55 - 12.20 Tomasz Jerczyński, Longina Chojnacka-Ożga, Jacek Zakrzewski
Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Uwarunkowania klimatyczne procesu zamierania jesionu.
Godzina 12.20 - 12.45 Aleksandra Machowska-Molik
Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wpływ warunków meteorologicznych na szerokość przyrostu rocznego dębów szypułkowych (Quercus robur L.) i czerwonych (Q. rubra L.) na obszarze Nadleśnictwa Miękinia.
Godzina 12.45 - 13.10 Monika Ziemiańska, Robert Kalbarczyk, Joanna Dobrzańska
Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zmienność rocznych przyrostów drewna sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) i daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) w Nadleśnictwie Kędzierzyn-Koźle w zależności od warunków termiczno-opadowych.
Godzina 13.10 - 13.35 Robert Kalbarczyk, Monika Ziemiańska, Joanna Dobrzańska
Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Przebieg rocznych przyrostów drewna wtórnego sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) w rezerwacie przyrody "Olszanka" w zależności od wskaźnika NAO i warunków meteorologicznych.
Godzina 13.35 - 14.00 Robert Tomusiak, Agnieszka Moskwa, Łukasz Sewastynowicz, Wojciech Kędziora, Michał Orzechowski, Rafał Wojtan
Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Wpływ warunków termiczno-pluwialnych na wielkość przyrostów radialnych świerka pospolitego (Picea abies (L.) H.Karst) na różnych szerokościach geograficznych w Polsce i Skandynawii.
Godzina 14.00 - 15.00 OBIAD
SESJA VI WARUNKI ŚRODOWISKOWE A WZROST DRZEW
Godzina 15.00 - 15.25 Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Zapis ekstremalnych zjawisk pogodowych w przyrostach rocznych buka zwyczajnego Fagus sylvatica L. rosnącego w Polsce.
Godzina 15.25 - 15.50 Tomasz Małek, Robert Tomusiak, Rafał Wojtan, Leszek Bolibok
Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Analiza lat wskaźnikowych świerka pospolitego (Picea abies L.) w drzewostanach regla górnego w Beskidzie Żywieckim.
Godzina 15.50 - 16.15 Rafał Wojtan, Robert Tomusiak
Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Lata wskaźnikowe jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.)
Godzina 16.15 - 16.40 Bogdan Wertz1), Sławomir Wilczyński2), Wojciech Ochał1), Norbert Szymański2)
1)Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu, Uniwersytet Rolniczy, Kraków 2)Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej. Uniwersytet Rolniczy, Kraków
Ocena wpływu pozycji biosocjalnej oraz położenia na strzale na przyrost grubości u świerka pospolitego (Picea abies (L.) H.Karst).
Godzina 16.40 - 17.05 Krystyna Jagiełło-Leńczuk, Grzegorz Durło, Stanisław Małek, Jacek Banach, Mariusz Kormanek, Katarzyna Dudek, Józef Barszcz
Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Modelowanie biomasy świerka pospolitego (Picea abies (L.) H.Karst) na podstawie wskaźnika powierzchni liści LAI.
Godzina 17.05 -17.30 Przerwa kawowa
SESJA VII SESJA KOŃCOWA
Godzina 17.30 - 18.30 Panel dyskusyjny - podsumowanie konferencji
Godzina 19.30 KOLACJA

 

3 czerwca 2017
 

  WARSZTATY TERENOWE
Godzina 8.30 Wyjazd z Rogowa do Nadleśnictwa Smardzewice
Godzina 9.30 - 10.00 Wykorzystanie wiedzy meteorologicznej w ochronie p.pożarowej lasów
Godzina 10.00 - 10.45 Kamil Bielak
Katedra Hodowli Lasu SGGW

Adaptacja lasów do zmian klimatu - teoria i praktyka hodowlana
Godzina 11.15 - 13.00 Specyfika warunków środowiskowych rezerwatu przyrody "Niebieskie Źródła". Skansen Rzeki Pilicy.
Godzina 13.30 Obiad w LOS Nagórzyce
Godzina 14.30 Groty Nagórzyckie - podziemna trasa turystyczna
Ok. godz. 15.30 Powrót do Rogowa

 

Postery

1.
Anna Cedro1), Grzegorz Nowak2)
1)Pracownia Klimatologii i Meteorologii, Uniwersytet Szczeciński
2)Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wpływ warunków klimatycznych na szerokość przyrostów rocznych dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i dębu czerwonego (Quercus rubra L.) rosnących w lasach Nadleśnictwa Gryfino oraz w warunkach miejskich Szczecina.

2.
Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Wpływ warunków klimatycznych na reakcję przyrostową sosny zwyczajnej rosnącej w strefie oddziaływania Zakładów Azotowych "Puławy".

3.
Grzegorz Durło, Krystyna Jagiełło-Leńczuk, Sławomir Wilczyński
Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Zmienność sezonowa wskaźnika powierzchni liści LAI w dolnoreglowym drzewostanie bukowym w Beskidzie Śląskim

4.
Grzegorz Durło, Krystyna Jagiełło-Leńczuk, Jacek Banach, Mariusz Kormanek, Stanisław Małek, Katarzyna Dudek, Iwona Skowrońska
Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Zmienność sezonowa wskaźnika powierzchni liści LAI sadzonek dębu szypułkowego (Quercus robur L.) oraz buka (Fagus sylvatica L.) produkowanych w technologii kontenerowej

5.
Paweł Franczak
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Częstość występowania i grubość pokrywy śnieżnej u północnych podnóży Masywu Babiej Góry

6.
Aleksandra Machowska-Molik, Robert Kalbarczyk, Monika Ziemiańska
Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Analiza zmienności wybranych cech drewna młodych dębów szypułkowych (Quercus robur L.) we Wrocławiu i Nadleśnictwie Miękinia.

7.
Bartłomiej Miginko
Koło Naukowe Leśników - Studentów Wydziału Leśnego SGGW
Mikroklimatyczne warunki wzrostu sadzonek sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. i świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. na szkółce leśnej w Nadleśnictwie Chotyłów

8.
Elżbieta Muter, Damian Mielnicki
Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wrażliwość drzew regla dolnego na warunki meteorologiczne w Beskidzie Sądeckim

9.
Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, Agnieszka Mąkosza
Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dni charakterystyczne termicznie w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej

10.
Mariusz Siedlecki
Katedra Meteorologii i Klimatologii, Uniwersytet Łódzki
Zmienność higroklimatycznych warunków wegetacji roślinności leśnej w Polsce w latach 1951-2015.

11.
Paweł Szymański1), Marcin Szymański2), Michał Śmieja2), Michał Brach1), Wojciech Ożga3)
1)Samodzielny Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
2)Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno Informatycznej, Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie
3)Katedra Hodowli Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Prototyp stacji pogodowej dla potrzeb leśnictwa - badania pilotażowe.

12.
Paweł Szymański1), Michał Brach1) , Marcin Szymański2), Michał Śmieja2), Wojciech Ożga3)
1)Samodzielny Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
2)Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno Informatycznej, Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie
3)Katedra Hodowli Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Projekt zastosowania sieci stacji meteorologicznych do monitorowania mikroklimatu lasu.

13.
Norbert Szymański1), Sławomir Wilczyński1), Bogdan Wertz2)
1)Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej, Uniwersytet Rolniczy, Kraków.
2)Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu. Wydział Leśny. Uniwersytet Rolniczy, Kraków.
Wrażliwość proweniencji modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) z Kotliny Kłodzkiej oraz Gorców na warunki klimatyczne Beskidu Sądeckiego.

14.
Jarosław Socha, Bogdan Wertz, Marcin Pierzchalski, Wojciech Ochał
Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
Prognoza zmian produkcyjności głównych gatunków lasotwórczych w Polsce.

15.
Sławomir Wilczyński1), Norbert Szymański1), Grzegorz Durło1), Bogdan Wertz2)
1)Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2)Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wpływ warunków klimatycznych na reakcje przyrostowe jodły pospolitej (Abies alba Mill.) przy północno-wschodniej granicy zasięgu jej występowania.


Zapytania o bliższe informacje prosimy kierować do:

  • W sprawach organizacyjnych

    Kinga Borowska
    Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej LZD SGGW w Rogowie
    tel. 46 874 83 74
    e-mail: kinga_borowska(at)lzd.sggw.pl
O nas | Dojazd | Aktualizacja: 16.06.2017 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej