Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych

100-lecie LZD w Rogowie
Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW

Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka,
rozpoznanie - monitoring - przeciwdziałanie

15- 16 listopada 2007 roku

W 15 lat po Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro gdzie przyjęto Agendę 21 o ochronie lasu, w 10 lat po przyjęciu przez rząd Polityki Leśnej Państwa pojawiły się nieliczne wprawdzie głosy o fiasku leśnictwa wielofunkcyjnego, a pytanie "dokąd zmierzasz leśnictwo?" było także słyszalne.

Jesteśmy przekonani, że pomyślna przyszłość leśnictwa jako działalności gospodarczej jak i instytucji badawczych i edukacyjnych zależna jest od nowych zasad postępowania praktycznego i nowych paradygmatów naukowych zapewniających postęp i spełnienie oczekiwań społecznych. Takimi są konsekwencje odejścia od leśnictwa jednofunkcyjnego na rzecz leśnictwa wielofunkcyjnego.

Zachowanie ścisłego związku ochrony szeroko rozumianych zasobów leśnych - od gleb, runa, drzewostanów, po zespoły zwierząt i mikroorganizmów z wszechstronnym wykorzystaniem lasu przez człowieka, jest podstawą wykorzystania zasad leśnictwa wielofunkcyjnego jak i przede wszystkim zachowania trwałości lasu jako ekosystemu.

Rozpoznanie antropogenicznych stresorów i reakcji stresowych ekosystemów lub ich elementów składowych metodami monitoringu i waloryzacji, programowanie zabiegów z zakresu inżynierii ekologicznej, stosowanie bezpiecznych technologii, rehabilitacja uszkodzonych układów ekologicznych to szczególnie cenne przedmioty tematyczne Sympozjum. Mogą być one rozpatrywane w aspekcie ekologicznym przez różne dyscypliny leśne, szczególnie hodowlę lasu, urządzanie lasu, a także przez zoologów, botaników, mikrobiologów, geografów, specjalistów ochrony przyrody.

Lasy Państwowe

Patronat objęli:

 • Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
 • Rektor SGGW
 • Dziekan Wydziału Leśnego SGGW
SGGW

 

Program sympozjum:

 • program i streszczenia referatów [ zobacz ]
 • program.pdf [pobierz 150 kb]

Sprawy organizacyjne

 • Miejscem konferencji  jest aula Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie, ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów.
 • Ostateczny termin zgłaszania propozycji referatów i posterów upływa 8 października 2007 r. Prosimy o przesyłanie abstraktów.
 • Zgłoszenie udziału następuje przez wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia do 31 października 2007 r.
 • Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej LZD SGGW, 95-063 Rogów, tel./fax. 046 874 83 74, e-mail:cepl(at)wl.sggw.pl,
 • Koszt udziału w konferencji obejmujący m.in. wyżywienie, 1 nocleg, materiały konferencyjne, wynosi 345 złotych. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu poprzedzającego konferencję (dopłata 50 złotych).
 • Opłatę za uczestnictwo, stosownie do liczby noclegów należy uiścić po konferencji (przelewem, w ciągu 14 dni po konferencji). Prosimy o zgłaszanie się po odbiór faktur do sekretariatu konferencji.

Wszystkie referaty i te głosy w dyskusji, które zostaną przedłożone w formie pisemnej będą opublikowane w materiałach z Sympozjum.

Uprzejmie informujemy, że równocześnie w czasie trwania sympozjum odbędzie się

III Sympozjum "Staphylinidae Polski"
nt . "Zgrupowania kusakowatych terenów leśnych"

 

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 17.02.2020 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej