Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

IX Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych

IX SYMPOZJUM OCHRONY EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH

Ochrona lasu wobec dynamicznych zmian ekosystemów leśnych

Rogów, 23-24 września 2015 roku

Las jest dynamicznym układem przyrodniczym, w którym żywe organizmy pozostają w ścisłym związku zarówno z nieożywionymi komponentami siedliska jak i innymi składnikami biocenozy. Mnogość procesów zachodzących w środowisku leśnym i wysoki stopień skomplikowania wzajemnych interakcji sprawia, że badania krótko- i długoterminowych zmian zachodzących w tych ekosystemach nie są zadaniem łatwym. Współcześnie, lasy rozwijają się pod stałą presją wielu czynników zarówno naturalnych jak i antropogenicznych. Zjawiska klimatyczne o charakterze katastrof prowadzą do wielkoobszarowych zniszczeń drzewostanów. Ich następstwem są liczne problemy z zakresu ochrony lasu, takie jak wzmożone występowanie szkodliwych owadów, grzybów i innych organizmów czy wzrost zagrożenia pożarowego. Zamieranie drzewostanów budzi niepokój i obawy o trwałość lasu. Odtwarzanie lasu na gruntach porolnych to proces regeneracji zbiorowisk leśnych, w trakcie którego ujawniają się patogeny grzybowe i liczne szkodniki owadzie. Uproszczenie struktury i organizacji drzewostanów gospodarczych sprzyja rozprzestrzenianiu się w lasach gatunków obcych.

W ostatnich dziesięcioleciach z dużym powodzeniem do śledzenia zmian w ekosystemach leśnych stosowana jest bioindykacja. Liczne badania waloryzacyjne, zoo- i fitoindykacyjne pozwalają na poznanie natężenia i kierunku procesów ekologicznych oraz skutków odziaływania różnych czynników. Jednak w dalszym ciągu, wiele aktualnych problemów jest słabo rozpoznanych, a uzyskane wyniki nie pozwalają jeszcze na ich praktyczne wykorzystanie we współczesnej ochronie lasu.

Planując IX Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych wierzymy, że wspólnie z Państwem lepiej zrozumiemy procesy zachodzące w środowisku leśnym i nakreślimy kierunki przyszłych badań, które przyczynią się w praktyce do udoskonalenia metod ochrony ekosystemów leśnych.

Patronat Honorowy

 • JM Rektor SGGW w Warszawie - prof. dr hab. Alojzy Szymański
 • Dyrektor Generalny Lasów Państwowych - mgr inż. Adam Wasiak
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - dr Michał Kiełsznia
 • Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie - prof. dr hab. Henryk Żybura
 • Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego - prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 • Przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz
 • Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa - dr hab. Janusz Czerepko, prof. IBL
 • Prof. dr hab. Andrzej Szujecki

Komitet Organizacyjny

 • Prof. dr hab. Jerzy Borowski - Wydział Leśny SGGW w Warszawie
 • Prof. dr hab. Henryk Tracz - Wydział Leśny SGGW w Warszawie
 • Prof. dr hab. Jacek Hilszczański - Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Mgr Jolanta Błasiak - Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
 • Mgr inż. Aldona Perlińska - Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
 • Mgr Dariusz Anderwald - Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej LZD, Rogów
 • Dr hab. Marek Sławski - Wydział Leśny SGGW w Warszawie
 • Dr hab. Małgorzata Sławska, prof. SGGW - Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Jerzy Borowski
SGGW w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
tel. 468 749 147
e-mail: jerzy_borowski@sggw.pl

Sekretarz Sympozjum

Dr hab. Małgorzata Sławska, prof. SGGW
SGGW w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
tel. 600 464 833
e-mail: malgorzata_slawska@sggw.pl

O nas | Dojazd | Aktualizacja: 27.03.2015 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej