Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Program sympozjum

IX SYMPOZJUM OCHRONY EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH

Ochrona lasu wobec dynamicznych zmian ekosystemów leśnych

Rogów, 23-24 września 2015 roku

23.09.2015 środa

10.00-10.20 Otwarcie sympozjum

10.20-12.00 Sesja 1. Prowadzący: Prof. dr hab. Jerzy R. Starzyk

Ochrona ekosystemów leśnych wobec nadchodzących zmian

12.00-12.30 przerwa kawowa

12.30-14.30 Sesja 2. Prowadzący: Prof. dr hab. Jacek Hilszczański

Gradacyjne występowanie owadów jako zagrożenie stabilności lasów

14.30-15.30 obiad

15.30-18.00 Sesja 3. Prowadzący: Prof. dr hab. Jerzy Borowski

Zoogeografia w waloryzacji ekosystemów leśnych metodami zooindykacyjnymi

19.00 Uroczysta kolacja

24.09.2015 czwartek  

 
8.30-9.30 sesja posterowa

9.30-10.50 Sesja 4. Prowadzący: Dr hab. Andrzej Mazur

Ekosystemy leśne na siedliskach zdegradowanych

10.50-11.20 przerwa kawowa

11.20-12.40 Sesja 5. Prowadzący: Dr hab. Marek Sławski

Relacje między użytkowaniem a ochroną w lasach

12.40-13.00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie sympozjum,
Prowadzący: Prof. dr hab. Henryk Tracz

13.30-14.30 obiad i wyjazd uczestników

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Jerzy Borowski
SGGW w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
tel. 468 749 147
e-mail: jerzy_borowski@sggw.pl

Sekretarz Sympozjum

Dr hab. Małgorzata Sławska, prof. SGGW
SGGW w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
tel. 600 464 833
e-mail: malgorzata_slawska@sggw.pl

O nas | Dojazd | Aktualizacja: 17.11.2015 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej