Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Instrukcja dla autorów

IX SYMPOZJUM OCHRONY EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH

Ochrona lasu wobec dynamicznych zmian ekosystemów leśnych

Rogów, 23-24 września 2015 roku

Prezentowane na sympozjum referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie z listy B MNiSW Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (4 pkt.)

Publikacja odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie dotyczącej czasopisma (http://cepl.sggw.pl/sim).

Prosimy o przygotowanie tekstów zgodnie z instrukcją dla autorów znajdującą się na stronie http://cepl.sggw.pl/sim/dla_autorow.htm.

Z przykładowymi tekstami można się zapoznać na stronie http://cepl.sggw.pl/sim/zeszyty.htm

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Jerzy Borowski
SGGW w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
tel. 468 749 147
e-mail: jerzy_borowski@sggw.pl

Sekretarz Sympozjum

Dr hab. Małgorzata Sławska, prof. SGGW
SGGW w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
tel. 600 464 833
e-mail: malgorzata_slawska@sggw.pl

O nas | Dojazd | Aktualizacja: 27.03.2015 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej