Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych

1 Sympozjum

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych

28- 30 września 2009 roku

 

 

Celebrując Jubileusz 90-lecia działalności Wydziału Leśnego SGGW

 • Dziekan Wydziału Leśnego
 • Wydział Leśny
 • Świętokrzyski Park Narodowy
 • Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji SGGW
 • Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
 • Stowarzyszenie Polskich Mediów

mają zaszczyt zaprosić Państwa na Sympozjum

"Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych"

które odbędzie się w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie w dniach 28- 30 września 2009 roku

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Tomasz Borecki
Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
Dr inż. Stanisław Huruk
Dr hab. Krystyna Krzyżanowska
Prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz
Dr hab. Lech Płotkowski
Prof. dr hab. Zygmunt Przechodzeń
Prof. dr hab. Andrzej Szujecki
Prof. dr hab. Henryk Tracz

Patronat honorowy

Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Prof. dr hab. Alojzy Szymański
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Marian Pigan
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Stowarzyszenie Polskich Mediów

Komitet organizacyjny

dr Wojciech Ożga
dr hab. Jarosław Skłodowski
dr Stanisław Huruk
dr inz Krzysztof Janeczko
dr Emilia Janeczko
dr Longina Ożga
dr inż. Artur Rutkiewicz
Prezes SPM mgr Marek Traczyk
mgr Dariusz Anderwald
mgr inż. Kinga Borowska

Problematyka naukowa i cel konferencji

Od połowy XX stulecia obserwuje się na całym świecie lawinowy rozwój zainteresowania turystką i różnymi formami uprawiania rekreacji. Do najcenniejszych ekosystemów, w jakich uprawiana jest turystyka i rekreacja należą lasy i graniczące z nimi jeziora i morza, jak i obszary chronione, zarówno te duże - Parki Narodowe, jak i niewielkie - rezerwaty.

Rozwój turystyki i rekreacji pociąga za sobą nie tylko zmiany ekonomiczne dla miejscowej ludności, ale i nieodwracalne zmiany środowiska przyrodniczego. Dlatego aby móc osiągać dochody z turystyki i rekreacji, a z drugiej strony chronić miejscowe ekosystemy i ich elementy, próbuje się z różnym powodzeniem łączyć te dwa przeciwstawne cele zainteresowań.

Konferencja ma charakter przeglądowo-naukowy. Po raz pierwszy chcemy zaprosić do wspólnych obrad przedstawicieli branży turystycznej oraz zarządców i ludzi nauki zajmujących się organizacją turystyki i ochroną środowiska, w którym się ona odbywa. Dzięki tak zorganizowanemu spotkaniu mamy nadzieję na wskazanie dróg bezpiecznego rozwoju turystyki i rekreacji na terenach stanowiących około 1/3 powierzchni Polski. Innym płynącym z tego spotkania wnioskiem może być zwrócenie uwagi na olbrzymi dotychczas nie wykorzystany "promocyjny" potencjał walorów obecnych na terenach leśnych.

Celem konferencji jest:

 • ukazanie możliwości godzenia rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony ekosystemów w lasach i w miejscach uznanych jako przyrodniczo cenne
 • przedstawienie zagrożeń ekosystemów leśnych i przyrodniczo cennych, jakie generuje turystyka i rekreacja
 • ukazanie znanych, choć mało spopularyzowanych form turystki i rekreacji
 • ukazanie roli mediów w promowaniu turystyki przyrodniczej
 • przedstawienie współczesnych trendów w turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniu oraz udostępnianiu lasów
 • prezentacja ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania turystyki i rekreacji w Lasach Państwowych i w Parkach Narodowych.

Countomat - licznik oraz statystyki webowe (Statystyki i Analiza danych, Wykresy, Licznik, Dane statystyczne)
 

Zapytania o bliższe informacje prosimy kierować do:

Sprawy naukowe, program, publikacja

Rejestracja, zakwaterowanie

Wojciech Ożga

tel. (22) 59 38 108,
e-mail: wojciech_ozga@sggw.pl

Jarosław Skłodowski*

tel. (22) 59 38 164,
e-mail: sklodowski@wl.sggw.pl

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

tel. (46) 874 83 74,
e-mail: cepl@wl.sggw.pl

O nas | Dojazd | Aktualizacja: 31.01.2017 | ©1996-2008 Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej