Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych

3 Sympozjum

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych


9-11 września 2013 roku
Cedzyna - Rogów

 • Wydział Leśny SGGW
 • Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na Trzecie Sympozjum

"Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych"

które odbędzie się w dniach 9-11 września 2013 roku
w Cedzynie k. Kielc

Problematyka naukowa i cel konferencji

Obecnie wiele symptomów wskazuje na możliwość wzrostu zainteresowania wypoczynkiem na terenie kraju. Wiadomo, że turystyka i rekreacja najczęściej uprawiane są na terenie cennych środowisk: lasów, parków narodowych, brzegów wód oraz gór. Dlatego środowiska te powinny być stopniowo przygotowywane na pojawienie się większej liczby turystów. Wraz z większą liczbą turystów coraz powszechniejsze stają się mało do niedawna znane formy rekreacji, np. nordic walking, birdwatching, miasteczka linowe itp. Myśląc perspektywicznie o rozwoju turystyki i rekreacji na terenach przyrodniczo cennych i leśnych należy te nowe formy rekreacji przewidzieć w planowaniu rozwoju infrastruktury. Mając uwadze "starzejące" się społeczeństwo, a wraz z tym wzrost znaczenia problemów zdrowotnych, należy również zwrócić uwagę na rolę turystyki i rekreacji leśnej w profilaktyce chorób leczeniu chorób uznawanych jako cywilizacyjne.

Organizując 3 Sympozjum dotyczące turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo chcemy ponownie zaprosić do wspólnych obrad przedstawicieli leśnictwa oraz branży turystycznej i ludzi nauki zajmujących się organizacją turystyki i ochroną środowiska, w którym się ona odbywa. Celem jest przedyskutowanie problematyki obecnego stanu, jak i perspektyw rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych

Celem konferencji jest:

 • przedyskutowanie możliwości rozwoju turystyki i rekreacji w lasach na terenach przyrodniczo cennych w dłuższym horyzoncie czasowym,
 • ukazanie możliwości godzenia rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony ekosystemów w lasach i w miejscach uznanych jako przyrodniczo cenne,
 • ukazanie potrzeby rozwoju turystyki zdrowotnej i profilaktycznej na obszarach leśnych,
 • przedstawienie zagrożeń ekosystemów leśnych i przyrodniczo cennych powodowanych przez turystykę i rekreację,
 • przedstawienie współczesnych trendów w turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniu oraz udostępnianiu lasów,
 • prezentacja ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju turystyki i rekreacji w Lasach Państwowych i w Parkach Narodowych.

Komitet organizacyjny

 • Prof. dr hab. Jarosław Skłodowski 
 • dr hab. Irena Ozimek
 • dr Alicja Huruk
 • dr hab. Stanisław Huruk Prof. UJK
 • dr inż. Cezary Jastrzębski
 • dr Wojciech Ożga
 • dr inż. Artur Rutkiewicz
 • mgr Dariusz Anderwald
 • mgr inż. Kinga Borowska
 • dr inż. Jarosław Kikulski

 

 

Zapytania o bliższe informacje prosimy kierować do:

Jarosław Skłodowski

tel. (22) 59 38 164,
e-mail: sklodowski@wl.sggw.pl

Wojciech Ożga

tel. (22) 59 38 108,
e-mail: wojciech_ozga@sggw.pl

O nas | Dojazd | Aktualizacja: 31-01-2017 | ©1996-2008 Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej