Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Program 5 sympozjum

5 Sympozjum

logo 5 sympozjum

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych


25-27 września 2017 roku
Mąchocice Kapitulne - Rogów

Wskazówki dla autorów

Istnieje możliwość bezpłatnego opublikowania wygłoszonych referatów w czasopiśmie "Studia i Materiały CEPL" (indeksowane w bazie Index Copernicus). Publikacja odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie dotyczącej czasopisma (http://cepl.sggw.pl/sim).

Wydrukowane zostaną wyłącznie artykuły zaprezentowane podczas sympozjum i zrecenzowane.

Tekst artykułu należy przesłać do wtorku 3 października 2017 r. na adres arutkiewicz@wl.sggw.pl (Artur Rutkiewicz, Wydział Leśny SGGW, KOLiE). Po tym dniu nie będą już przyjmowane artykuły do druku.

Przysłane prace będą recenzowane. W przypadku otrzymania recenzji z wskazaniem poprawek, prosimy o uwzględnienie ich w szybkiej poprawie artykułu.

Prosimy o odpowiednie przygotowanie tekstów:

Długość pracy 10 stron WRAZ Z tytułem, streszczeniem, literaturą, rysunkami i tabelami.
Tekst prosimy pisać w TimesNewRoman PL 12.
Odstęp między wierszami 1,5.
Prosimy nie przesuwać marginesów, powinny mieć szerokość 2,5 z każdej strony.
Należy przyjąć maksymalnie 2 rysunki lub zdjęcia na stronę.

pozostałe wskazówki znajdują się w instrukcji dla autorów znajdującej się na stronie http://cepl.sggw.pl/sim/dla_autorow.htm, (między innymi należy zwrócić uwagę na poprawne cytowanie prac jak i poprawne sporządzenie spisu literatury).

Z przykładowymi tekstami można się zapoznać na stronie http://cepl.sggw.pl/sim/zeszyty.htm.

 

Zapytania o bliższe informacje prosimy kierować do:

Jarosław Skłodowski
e-mail: sklodowski(at)wl.sggw.pl

Kinga Borowska
tel. 46 874 83 74
e-mail: kinga_borowska(at)lzd.sggw.pl

 

O nas | Dojazd | Aktualizacja: 29-09-2017 | ©1996-2014 Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej