Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych

5 Sympozjum

logo 5 sympozjum

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych


25-27 września 2017 roku
Mąchocice Kapitulne - Rogów

Serdecznie zapraszamy na piąte sympozjum

"Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych"

które odbędzie się w dniach 25-27 września 2017 roku
w Mąchocicach Kapitulnych k. Kielc

Badania naukowe dotyczące rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach przyrodniczych prowadzone są przez ośrodki reprezentujące różne dyscypliny wiedzy. Interdyscyplinarne podejście do problemów badawczych w tej dziedzinie wpisuje się doskonale w założenia zrównoważonego rozwoju. Równocześnie często zauważyć można brak jednolitej koncepcji badań ruchu turystycznego na obszarach przyrodniczo cennych, co przyczynia się do nieporównywalności uzyskiwanych wyników. Zmieniające się trendy w turystyce oraz aktywne formy spędzania czasu wolnego łączą się trwale z ideą turystyki 3E (Entertainment - rozrywka, Excitement - ekscytacja, Education - edukacja), co stawia nowe wyzwania zarówno organizatorom turystyki jak i badaczom podejmującym zagadnienia kierunków rozwoju ruchu turystycznego. Nowe formy turystyki w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych powinny łączyć prozdrowotną aktywność z edukacją ekologiczną. Poznanie walorów turystycznych znajdujących się w lasach, zasad funkcjonowania ekosystemów i pracy osób odpowiedzialnych za stan środowiska przyczyni się obiektywnej oceny uwarunkowań rozwoju turystyki i racjonalnego korzystania z walorów środowiska.

Na kolejne 5 Sympozjum pt: "Turystyka na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych" zapraszamy do wspólnych obrad ludzi nauki, przedstawicieli leśnictwa, parków narodowych i krajobrazowych oraz branży turystycznej aby przedyskutować zagadnienia dotyczące obecnego stanu, jak i perspektyw rozwoju turystyki i rekreacji, szczególnie w kontekście nowych jej form oraz metod badawczych umożliwiających lepsze poznanie zagadnień związanych z ruchem turystycznym na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych.

Celem konferencji jest:

 • przedstawianie metod badań ruchu turystycznego w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych,
 • przedstawienie współczesnych trendów w turystyce i rekreacji na obszarach przyrodniczych,
 • przedstawienie społecznych uwarunkowań rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczych,
 • ocena ekonomicznych aspektów rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach przyrodniczych,
 • określenie problemów dotyczących rozwoju infrastruktury turystycznej na obszarach leśnych,
 • określenie szans i zagrożeń związanych z ruchem turystycznym na obszarach przyrodniczych.

Komitet organizacyjny

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. Jarosław Skłodowski
 • dr hab. Stanisław Huruk Prof. UJK
 • dr Szymon Bijak
 • dr Alicja Huruk
 • dr inż. Cezary Jastrzębski
 • dr inż. Jarosław Kikulski
 • dr Wojciech Ożga
 • dr inż. Artur Rutkiewicz
 • mgr Dariusz Anderwald
 • Sekretarz: mgr inż. Kinga Borowska

Tekst artykułu należy przesłać do wtorku 3 października 2017 r. na adres arutkiewicz@wl.sggw.pl (Artur Rutkiewicz, Wydział Leśny SGGW, KOLiE). Więcej >>>

Zapytania o bliższe informacje prosimy kierować do:

Jarosław Skłodowski
e-mail: sklodowski(at)wl.sggw.pl

Kinga Borowska
tel. 46 874 83 74
e-mail: kinga_borowska(at)lzd.sggw.pl

 

O nas | Dojazd | Aktualizacja: 24-03-2020 | ©1996-2014 Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej