Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Program 5 sympozjum

5 Sympozjum

logo 5 sympozjum

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych


25-27 września 2017 roku
Mąchocice Kapitulne - Rogów

PROGRAM SYMPOZJUM


 

25.09.2017 - PONIEDZIAŁEK

ŚNIADANIE

9.40 - Przywitanie Uczestników, otwarcie sympozjum

SESJA PLENARNA Prowadzący: Jarosław Skłodowski

9.50 - Karolina Taczanowska, Artur Mazur, Ewelina Sobańska, Stanisław Gałązkiewicz, Adam Sosnowski, Michał Grabowski, Edyta Nowicka, Barbara Latosińska, Joanna Hibner, Christina Czachs, Christiane Brandenburg, Andreas Muhar, Anna Pikus, Maria Rothert
Przegląd metod monitoringu użytkowania rekreacyjnego obszarów leśnych na przykładzie lasów Nadleśnictwa Gdańsk i LKP Puszcza Kozienicka

10.15 - Stanisław Huruk, Alicja Huruk, Karol Huruk - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Organizacyjne i finansowe aspekty udostępniania parku narodowego w celach turystycznych

10.40 - Piotr Gołos - Instytut Badawczy Leśnictwa
Społecznie i psychologiczne uwarunkowania turystyki i rekreacji na obszarach leśnych

11.05 - Szymon Bijak - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Z przyrodą na szlaku - turystyka przyrodnicza w działalności PTTK

11.30-12.00 - PRZERWA KAWOWA

SESJA 1: METODY Prowadzący: Piotr Gołos

12.00 - Joanna Adamczyk, Piotr Wałdykowski
Analiza przydatności terenu dla potrzeb turystyki aktywnej oraz zagospodarowania turystycznego za pomocą metod GIS

12.20 - Szymon Ciapała, Paweł Adamski, Mikołaj Bielański
Metoda oceny atrakcyjności obszarów chronionych dla celów turystyki przyrodniczej

12.40 - Agata Cieszewska, Witold Kot
Metody oceny przyrodniczych ścieżek edukacyjnych

13.00 - Bartłomiej Obajtek
Rekreacyjne i turystyczne zagospodarowanie lasu w bezpośrednim sąsiedztwie Bałtyku

13.20 - Jarosław Słowiak
Puszcza Bukowa jako przykład turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania parku krajobrazowego

14.00-15.00 - OBIAD

SESJA 2: OPINIE, ZNACZENIE, ASPEKTY Prowadzący: Sebastian Bernat

15.00 - Przemysław Płoskonka
Turystyka kajakowa na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego w opinii uczestników projektu Ecosurvival

15.20 - Czesław Adamiak, Anna Dubownik
Opinie online o parkach narodowych w Polsce

15.40 - Hanna Prószyńska-Bordas
Pragnienie kontaktu z przyrodą jako motyw do odwiedzenia parku narodowego

16.00 - Barbara Szyda, Tomasz Karasiewicz
Znaczenie obszarów przyrodniczo cennych w rozwoju funkcji turystycznej stref podmiejskich polskich miast

16.20 - Karasiewicz Tomasz, Barbara Szyda, Patrycja Zarembska
Znaczenie kultury ludowej dla rozwoju turystyki na obszarze Borów Tucholskich

16.40 - Katarzyna Dzioban
Wielkość ruchu turystyczno-rekreacyjnego w Kampinoskim Parku Narodowym od strony polany i ścieżki dydaktycznej w Lipkowie - analiza porównawcza w latach 2015-2017

17.00-17.30 - PRZERWA KAWOWA

SESJA 3: POTENCJAŁ, OCENA, WYKORZYSTANIE Prowadzący: Stanisław Huruk

17.30 - Sebastian Bernat
Potencjał parków uzdrowiskowych w Polsce dla rozwoju turystyki

17.50 - Piotr Wałdykowski, Alicja Otto
Potencjał rekreacyjny na przykładzie rezerwatu Przełom Białki pod Krempachami - teoria w starciu z praktyką

18.10 - Katarzyna Kasprowska-Nowak
Potencjał geoturystyczny ukryty w lasach Pogórza Cieszyńskiego

18.30 - Paweł Masłowski, Emilia Janeczko
Ocena walorów krajobrazowych rzeki Łyny na odcinku Sępopol - granica państwa

18.50 - Artur Rutkiewicz, Monika Agnieszka Hulewicz
Leśny produkt turystyczny "Leczenie Lasem" - analiza przypadku

19.10 - Marta Ziółek, Marcin Kozieł, Paweł Czubla
Wykorzystanie warunków bioklimatycznych zbiorowisk leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego dla turystyki

19.30 - KOLACJA UROCZYSTA

 

26.09.2017 - WTOREK

7.00 - ŚNIADANIE

SESJA 4: TURYSTYKA SPECJALNA I ŚRODOWISKO Prowadzący: Cezary Jastrzębski

8.00 - Aneta Marek, Anna Wiśniewska
Wykorzystanie geoturystyczne kamieniołomów Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego (ŚPK)

8.20 - Izabela Dymitryszyn, Anna Długozima
Problemy zachowania leśnych miejsc pamięci poprzez rozwój szlaków tanatoturystycznych na terenie RDLP Białystok

8.40 - Waldemar Ostrowski, Jarosław Kikulski
Obiekty obronne "Trójkąta Lidzbarskiego" na terenie Nadleśnictwa Orneta

9.00 - Paweł Adamski, Szymon Ciapała, Mikołaj Bielański
Survival - coraz popularniejsza forma rekreacji i jej wpływ na lasy

9.20 - Mikołaj Bielański, Paweł Adamski, Szymon Ciapała, Marcin Olewiński
Pozaszlakowa turystyka narciarska w Tatrzańskim Parku Narodowym

10.00 - Jarosław Skłodowski
Śmiertelność mezofauny na szlakach turystycznych

10.20-19.00 - WYCIECZKA TERENOWA "SKARBY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ"

Więcej >>>

KOLACJA GRILLOWA

 

27.09.2017 - ŚRODA

8.00 - ŚNIADANIE

SESJA 5: RÓŻNORAKIE ASPEKTY TURYSTYKI Prowadzący: Jarosław Kikulski

9.00 - Stanisław Huruk, Jastrzębski Cezary
Piesze szlaki turystyczne Gór Świętokrzyskich

9.20 - Tomasz Olenderek
Mapy leśnictw Gór Świętokrzyskich z 1816 roku

9.40 - Sylwia Graja-Zwolińska, Aleksandra Spychała
Obszary chronione w ofercie turystycznej wiodących organizatorów turystycznych na polskim rynku

10.00 - Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kałamucki, Małgorzata Stanicka
Wykorzystanie walorów przyrodniczych obszarów leśnych na terenie gminy Janów Lubelski w turystyce aktywnej

10.20 - Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga, Paweł Smulski
Turystyczne aspekty działalności Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie

10.40 - Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Ocena warunków wypoczynku człowieka w lesie o różnej strukturze w świetle wybranych wskaźników bioklimatycznych

11.00 - Rogowski Mateusz
Monitoringowy system obserwacji ruchu turystycznego w parku narodowym - założenia i wyniki

11.20 - DYSKUSJA KOŃCOWA, ZAMKNIĘCIE SYMPOZJUM

OBIAD

Pobierz zeszyt abstraktów

Abstrakty_5_Sympozjum_Turystyka_w_lasach_2017.pdf | 1,08 MB

 

 

Zapytania o bliższe informacje prosimy kierować do:

Jarosław Skłodowski
e-mail: sklodowski(at)wl.sggw.pl

Kinga Borowska
tel. 46 874 83 74
e-mail: kinga_borowska(at)lzd.sggw.pl

 

O nas | Dojazd | Aktualizacja: 29-09-2017 | ©1996-2014 Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej