Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Program 5 sympozjum

5 Sympozjum

logo 5 sympozjum

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych


25-27 września 2017 roku
Mąchocice Kapitulne - Rogów

PROGRAM SYMPOZJUM


 

25.09.2017 - PONIEDZIAŁEK

ŚNIADANIE

9.40 - Przywitanie Uczestników, otwarcie sympozjum

SESJA PLENARNA

9.50 - Anna Pikus - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Karolina Taczanowska - Universität für Bodenkultur w Wiedniu, Ewelina Sobańska - Nadleśnictwo Gdańsk, Artur Mazur - Nadleśnictwo Kozienice
Opracowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności wykorzystania obiektów turystycznych Lasów Państwowych

10.15 - Stanisław Huruk, Alicja Huruk, Karol Huruk - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Organizacyjne i finansowe aspekty udostępniania parku narodowego w celach turystycznych

10.40 - Piotr Gołos - Instytut Badawczy Leśnictwa
Społecznie i psychologiczne uwarunkowania turystyki i rekreacji na obszarach leśnych

11.05 - Szymon Bijak - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Z przyrodą na szlaku - turystyka przyrodnicza w działalności PTTK

11.30-12.00 - PRZERWA KAWOWA

SESJA 1: METODY

12.00 - Joanna Adamczyk, Piotr Wałdykowski
Analiza przydatności terenu dla potrzeb turystyki aktywnej oraz zagospodarowania turystycznego za pomocą metod GIS

12.20 - Szymon Ciapała, Paweł Adamski, Mikołaj Bielański
Metoda oceny atrakcyjności obszarów chronionych dla celów turystyki przyrodniczej

12.40 - Agata Cieszewska, Witold Kot
Metody oceny przyrodniczych ścieżek edukacyjnych

13.00 - Bartłomiej Obajtek
Rekreacyjne i turystyczne zagospodarowanie lasu w bezpośrednim sąsiedztwie Bałtyku

13.20 - Jarosław Słowiak
Puszcza Bukowa jako przykład turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania parku krajobrazowego

13.40 - Adam Snopek
Edukacja terenowa dzieci jako źródło wiedzy o ekosystemach dolin rzecznych - studium doświadczeń

14.00-15.00 - OBIAD

SESJA 2: OPINIE, ZNACZNIE, ASPEKTY

15.00 - Przemysław Poskłonka
Turystyka kajakowa na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego w opinii uczestników projektu Ecosurvival

15.20 - Czesław Adamiak, Anna Dubownik
Opinie online o parkach narodowych w Polsce

15.40 - Hanna Prószyńska-Bordas
Pragnienie kontaktu z przyrodą jako motyw do odwiedzenia parku narodowego

16.00 - Barbara Szyda, Tomasz Karasiewicz
Znaczenie obszarów przyrodniczo cennych w rozwoju funkcji turystycznej stref podmiejskich polskich miast

16.20 - Karasiewicz Tomasz, Barbara Szyda, Patrycja Zarembska
Znaczenie kultury ludowej dla rozwoju turystyki na obszarze Borów Tucholskich

16.40 - Katarzyna Dzioban
Wielkość ruchu turystyczno-rekreacyjnego w Kampinoskim Parku Narodowym od strony polany i ścieżki dydaktycznej w Lipkowie - analiza porównawcza w latach 2015-2017

17.00-17.30 - PRZERWA KAWOWA

SESJA 3: POTENCJAŁ, OCENA, WYKORZYSTANIE

17.30 - Sebastian Bernat
Potencjał parków uzdrowiskowych w Polsce dla rozwoju turystyki

17.50 - Piotr Wałdykowski, Alicja Otto
Potencjał rekreacyjny na przykładzie rezerwatu Przełom Białki pod Krempachami - teoria w starciu z praktyką

18.10 - Katarzyna Kasprowska-Nowak
Potencjał geoturystyczny ukryty w lasach Pogórza Cieszyńskiego

18.30 - Paweł Masłowski, Emilia Janeczko
Ocena walorów krajobrazowych rzeki Łyny na odcinku Sępopol - granica państwa

18.50 - Artur Rutkiewicz, Monika Agnieszka Hulewicz
Leśny produkt turystyczny "Leczenie Lasem" - analiza przypadku

19.10 - Marta Ziółek, Marcin Kozieł, Paweł Czubla
Wykorzystanie warunków bioklimatycznych zbiorowisk leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego dla turystyki

19.30 - KOLACJA UROCZYSTA

 

26.09.2017 - WTOREK

7.00 - ŚNIADANIE

SESJA 4: TURSYTYKA SPECJALNA I ŚRODOWISKO

8.00 - Aneta Marek, Anna Wiśniewska
Wykorzystanie geoturystyczne kamieniołomów Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego (ŚPK)

8.20 - Izabela Dymitryszyn, Anna Długozima
Problemy zachowania leśnych miejsc pamięci poprzez rozwój szlaków tanatoturystycznych na terenie RDLP Białystok

8.40 - Waldemar Ostrowski, Jarosław Kikulski
Obiekty obronne "Trójkąta Lidzbarskiego" na terenie Nadleśnictwa Orneta

9.00 - Paweł Adamski, Szymon Ciapała, Mikołaj Bielański
Survival - coraz popularniejsza forma rekreacji i jej wpływ na lasy

9.20 - Mikołaj Bielański, Paweł Adamski, Szymon Ciapała, Marcin Olewiński
Pozaszlakowa turystyka narciarska w Tatrzańskim Parku Narodowym

10.00 - Jarosław Skłodowski
Śmiertelność mezofauny na szlakach turystycznych

10.20-19.00 - WYCIECZKA TERENOWA "SKARBY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ"

Więcej >>>

KOLACJA GRILLOWA

 

27.09.2017 - ŚRODA

8.00 - ŚNIADANIE

SESJA 5: RÓŻNORAKIE ASPEKTY TURSYTKI

9.00 - Stanisław Huruk, Jastrzębski Cezary
Piesze szlaki turystyczne Gór Świętokrzyskich

9.20 - Tomasz Olenderek
Mapy leśnictw Gór Świętokrzyskich z 1816 roku

9.40 - Sylwia Graja-Zwolińska, Aleksandra Spychała
Obszary chronione w ofercie turystycznej wiodących organizatorów turystycznych na polskim rynku

10.00 - Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kałamucki, Małgorzata Stanicka
Wykorzystanie walorów przyrodniczych obszarów leśnych na terenie gminy Janów Lubelski w turystyce aktywnej

10.20 - Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga, Paweł Smulski
Turystyczne aspekty działalności Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie

10.40 - Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Ocena warunków wypoczynku człowieka w lesie o różnej strukturze w świetle wybranych wskaźników bioklimatycznych

11.00 - Rogowski Mateusz
Monitoringowy system obserwacji ruchu turystycznego w parku narodowym - założenia i wyniki

11.20 - DYSKUSJA KOŃCOWA, ZAMKNIĘCIE SYMPOZJUM

OBIAD

 

Zapytania o bliższe informacje prosimy kierować do:

Jarosław Skłodowski
e-mail: sklodowski(at)wl.sggw.pl

 

O nas | Dojazd | Aktualizacja: 21-07-2017 | ©1996-2014 Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej