Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XXIII konferencja

LEŚNIK W MIEŚCIE,

CZYLI EDUKACJA LEŚNA NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH

4-6 grudnia 2018 roku

Plakat konferencji

Wskazówki dla autorów

Istnieje możliwość bezpłatnego opublikowania wygłoszonych referatów w czasopiśmie "Studia i Materiały CEPL" (indeksowane w bazie Index Copernicus). Publikacja odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie dotyczącej czasopisma (http://cepl.sggw.pl/sim).

Teksty artykułów do druku należy przesłać nie później niż do 31 grudnia 2018 r. na adres sim(at)lzd.sggw.pl .

Prosimy o przygotowanie tekstów zgodnie z instrukcją dla autorów znajdującą się na stronie http://cepl.sggw.pl/sim/dla_autorow.htm.

Z przykładowymi tekstami można się zapoznać na stronie http://cepl.sggw.pl/sim/zeszyty.htm.

 

Dalej >>>

 

Przewodniczący Konferencji

Profesor Henryk ŻYBURA
Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz Konferencji

Dariusz ANDERWALD
Kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 874 83 74, anderwaldd@gmail.com

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 2018-11-29 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej