Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Muzeum | Izba edukacyjna | Plan muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Aktualności | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie,
Wydział Leśny SGGW w Warszawie
we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

zapraszają na

XIX Konferencję z cyklu
WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

która odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2014 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie

Temat przewodni:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA EDUKACJI LEŚNEJ

Założenia

Współczesna nauka, ale i praktyka dnia codziennego rozwija się w zawrotnym tempie w oparciu o wiele nowoczesnych technologii, za którymi często trudno nadążyć, poznać i stosować. Służą one wszechstronnemu rozwojowi społeczeństw ludzkich, ale też użytkowaniu i zachowaniu wartości przyrodniczych, w tym szczególnie ekosystemów leśnych. Często proste rozwiązania stosowane w jednej branży, w innej mogą być nieznane i mogą mieć odkrywcze zastosowania. Ma to duże znaczenie w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja ta prowadzona jest przez wiele środowisk, jednak z wielkim rozmachem i zaangażowaniem przez edukatorów leśnych, którzy wciąż poszukują najlepszych rozwiązań. Edukacja leśna, tak jak całe leśnictwo, jest otwarta na nowe propozycje i definiowanie podstawowych pojęć w oparciu o najnowsze zdobycze nauki i techniki z wielu dziedzin.

Intencją organizatorów konferencjijest zwrócenie uwagi na niewykorzystane dla prowadzenia edukacji leśnej zdobycze wielu dyscyplin oraz praktyczna prezentacja rozwiązań i koncepcji już stosowanych.

Pytania kluczowe

 • Jakie zdobycze technologiczne można wykorzystać dla edukacji leśnej?
 • Jak w nowoczesny i atrakcyjny sposób przedstawiać trudne pojęcia z dziedziny nauk leśnych?
 • Czy i do jakiego stopnia edukatorzy leśni są gotowi wprowadzać na swoich zajęciach innowacyjne rozwiązania z innych dyscyplin nauki i praktyki?
 • Czy nowe technologie są szansą czy zagrożeniem dla edukacji leśnej?
 • Jak nowe technologie wpływają na proces uczenia się?

Główne cele konferencji

 • Promocja praktycznych rozwiązań i doświadczeń naukowych użytecznych dla edukacji leśnej.
 • Stymulowanie innowacyjnych rozwiązań w leśnictwie i edukacji leśnej.
 • Poszerzenie wiedzy na temat nowoczesnych technologii dla zrównoważonego rozwoju.
 • Budowanie interdyscyplinarnej współpracy między różnymi środowiskami.

Charakter konferencji i uczestnicy

XIX Konferencja służy doskonaleniu metod i narzędzi edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa poprzez promocję nowoczesnych technologii i rozwiązań dla prowadzenia edukacji leśnej.
Las jest traktowany w sposób specjalny - jako leśne laboratorium, miejsce odkrywania świata nie tylko zmysłami, ale holistycznie, czyli także za pomocą poznania naukowego, wiedzy i rozumu.
XIX Konferencja przeznaczona jest dla edukatorów leśnych i animatorów edukacji przyrodniczej w Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach pozarządowych, a także przedstawicieli edukacji formalnej: nauczycieli, dydaktyków, naukowców i innych. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów.

Patronat honorowy

 • Profesor Alojzy SZYMAŃSKI - JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Adam WASIAK - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Patronat medialny

 • Biznes i Ekologia
 • Głos Lasu
 • Las Polski
 • Środowisko

Komitet Organizacyjny

 • Dariusz ANDERWALD - SGGW LZD CEPL w Rogowie
 • Małgorzata JAKIMIAK - ECOTONE
 • Zuzanna NARUSZEWICZ - Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Wiktor NATURSKI - Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych
 • Tomasz OGRODOWCZYK - Leśne Studio Filmowe ORWLP w Bedoniu
 • Anna PIKUS - Wydział Edukacji i Udostępniania Lasu DGLP
 • Marek RZEŹWICKI - Stowarzyszenie Geocaching Polska
 • Marta SAMULOWSKA - ESRI Polska
 • Piotr WĘŻYK - WL UR w Krakowie

 

Pobierz założenia konferencji
19_WZELS_2014_zalozenia.pdf

 

Dalej >>>

Przewodniczący Konferencji

Profesor Henryk ŻYBURA
dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 / 59 38010, dwl@sggw.pl

Sekretarz Konferencji

Dariusz ANDERWALD
kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 / 87 48374, anderwald.lzd@interia.pl

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja:14.10.2014 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej