Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XXIV konferencja

Edukatorzy dla Klimatu

3-4 grudnia 2019 roku

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
w Rogowie,
Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie
we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

zapraszają na

XXIV Konferencję z cyklu
WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

która odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2019 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie

Temat przewodni:  

EDUKATORZY DLA KLIMATU

Założenia

Zmiany klimatu spowodowane przez współczesne społeczeństwa są obecnie jednym z największych zagrożeń środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. W czerwcu 2019 roku 40 tysięcy nastolatków z 17 krajów wzięło udział w pierwszym międzynarodowym proteście młodych Fridays for Future w Akwizgranie. Również w Polsce młodzi ludzie alarmują, że świat znajduje się na krawędzi, a kryzys klimatyczny zagraża ich przyszłości, ponieważ kumulacja zmian klimatycznych przypadnie na sam środek ich życia. Wielu młodych już teraz świadomie rezygnuje z konsumpcyjnego trybu życia, ogranicza spożycie mięsa, zamienia samolot czy samochód na inne formy komunikacji. Na naszych oczach zmienia się model życia współczesnego człowieka, a wybory indywidualne w końcu wpłyną na decydentów gospodarczych i politycznych. Globalne ocieplenie dotyka także bezpośrednio lasów i leśnictwa oraz parków narodowych i innych form ochrony przyrody, zmuszając do wielu innowacyjnych rozwiązań. Dobrym przykładem są realizowane przez LP projekty ukierunkowane na prośrodowiskowe działania. Jednak czy ludzie (dorośli) zajmujący się szeroko pojętą edukacją przyrodniczą odpowiednio kształtują właściwe postawy wobec kryzysu klimatycznego? Czy wystarczająco dużo zrobili do tej pory i co powinni jeszcze uczynić, by wspólnie z młodymi ludźmi czynnie zapobiegać globalnemu ociepleniu?

Głównym celem konferencji jest próba określenia roli i postaw osób dorosłych, szczególnie Edukatorów Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych wobec zachodzących zmian klimatycznych

Pytania kluczowe:

 • Jaka jest rola edukacji przyrodniczo-leśnej wobec globalnego ocieplenia?
 • W jakim zakresie zmiany klimatu powinny być treścią zajęć edukacji leśnej?
 • Jak mówić o zagrożeniach klimatycznych?
 • Jak radzić sobie z traumą klimatyczną?
 • Czy i jak tryb życia i zwyczaje konsumenckie ludzi mogą wpływać na klimat?
 • W jakim stopniu wybory żywieniowe ludzi mogą ocalić świat?
 • Jakie są dobre przykłady działań proklimatycznych w różnych środowiskach?

Charakter konferencji i uczestnicy

XXIV Konferencja służy kształceniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w obliczu zachodzących coraz intensywniej zmian klimatycznych. Konferencja przeznaczona jest dla animatorów edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach pozarządowych, a także badaczy i ekologów. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany różnorodnych, często niejednomyślnych doświadczeń i poglądów na trudne tematy.

Patronat honorowy

 • Małgorzata GOLIŃSKA - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Główny Konserwator Przyrody
 • Prof. dr hab. Wiesław BIELAWSKI - JM Rektor SGGW w Warszawie
 • Dr inż. Andrzej KONIECZNY - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
 • Prof. dr hab. Stanisław DROZDOWSKI - Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych SGGW
 • Dr hab. Andrzej M. JAGODZIŃSKI - Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
 • Dr hab. Joanna WYLEŻAŁEK - Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

Patronat medialny

 • Agricola
 • Głos Lasu
 • Las Polski
 • Pszczelarz Polski
 • Środowisko

Komitet Organizacyjny

 • Mgr Dariusz ANDERWALD - SGGW LZD CEPL MLiD w Rogowie
 • Dr hab. Krzysztof BĘDKOWSKI  - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 • Dr Longina CHOJNACKA-OŻGA - Wydział Leśny SGGW
 • Mgr inż. Wiktor NATURSKI - Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych
 • Mgr Anna PIKUS - DGLP w Warszawie
 • Dr Wojciech POŁEĆ - Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW
 • Dr hab. Marek SŁAWSKI - Wydział Leśny SGGW

Dalej >>>

Przewodniczący Konferencji

Profesor Henryk ŻYBURA
Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz Konferencji

Dariusz ANDERWALD
Kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 874 83 74, dariusz_anderwald(at)lzd.sggw.pl

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 2019-12-11 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej