Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XXII konferencja

EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

6-7 grudnia 2017 roku

logo 21 WZELS

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
w Rogowie,
Wydział Leśny SGGW w Warszawie
we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

zapraszają na

XXII Konferencję z cyklu
WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2017 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie

Temat przewodni:  

EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Założenia

Zrównoważony rozwój (ZR) jest określeniem powszechnie używanym i powszechnie niezrozumianym, definiowanym różnie w zależności od potrzeb. W zaraniu dotyczył wyrównywania szans i nierówności społeczno-ekonomicznych. Obecnie zrównoważony rozwój stał się "wytrychem" wykorzystywanym przez wszystkich i do wszystkiego, zatracając pierwotną moc. Również edukacja dla ZR jawi się jako zjawisko niedookreślone. Jednocześnie w podstawie programowej z 2017 las, leśnicy i gospodarka leśna - w kontekście zrównoważonego rozwoju - mają w końcu swoje miejsce! Zarówno w przedszkolu jak i w szkole podstawowej zalecane jest korzystanie z bazy dydaktycznej Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych przy organizowaniu wycieczek szkolnych. ZR jest poruszany na lekcjach przyrody, biologii i geografii we wszystkich typach szkół. Warto byłoby w związku z tym zwrócić uwagę edukatorów na EZR oraz zaprezentować cele i treści takiej edukacji. Edukacja przyrodniczo-leśna jako EZR jest realizowana w szeregu krajów europejskich i promowana przez UNESCO, FAO i FCN-Subgroup-Forest Pedagogics. Istnieje wiele ciekawych, dobrych wzorców realizowania takiej edukacji z Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii. W Polsce część negatywnych opinii i wypowiedzi na temat działań Lasów Państwowych jest związana z tym, że społeczeństwo nie akceptuje niektórych form użytkowania lasu, jego miejsca i sensu. W chwili obecnej edukacja przyrodniczo-leśna bardziej kładzie nacisk na ochronę przyrody, niż na zrównoważone użytkowanie zasobów. Jeśli chcemy to zmienić, edukacja leśna powinna iść w stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Główną intencją organizatorów konferencji jest określenie jakie miejsce powinna mieć edukacja dla zrównoważonego rozwoju w funkcjonującej od ponad 20 lat edukacji przyrodniczo-leśnej oraz określenie metod jej prowadzenia i badania.

Pytania kluczowe:

 • Kiedy możemy mówić, że nasze działania to edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR)?
 • Jakie są / powinny być cele i treści EZR?
 • Czy i jak edukatorzy z LP i PN powinni zajmować się EZR?
 • Jak możemy badać jakość EZR?

Główne cele konferencji:

 • Wymiana doświadczeń między różnymi środowiskami zajmującymi się EZR, w tym doświadczeń europejskich.
 • Doskonalenie metod EZR oraz określenie jej roli i znaczenia w edukacji nieformalnej.
 • Określenie kierunku rozwoju tradycyjnej edukacji przyrodniczo-leśnej w stronę EZR.

Charakter konferencji i uczestnicy

XXII Konferencja służy kształceniu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz określeniu miejsca i roli osób zajmujących się edukacją przyrodniczo-leśną w kontekście ochrony oraz użytkowania przyrody w sposób trwały i zrównoważony.Konferencja przeznaczona jest dla animatorów edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach pozarządowych, a także badaczy i ekologów. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany różnorodnych, często niejednomyślnych doświadczeń i poglądów na trudne tematy.

Patronat honorowy

 • Profesor Wiesław BIELAWSKI - JM Rektor SGGW w Warszawie
 • Andrzej SZWEDA-LEWANDOWSKI - Podsekretarz Stanu MŚ
 • Konrad TOMASZEWSKI - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Patronat medialny

 • Agricola
 • Środowisko
 • Głos Lasu
 • Las Polski

Komitet Organizacyjny

 • Dariusz Anderwald - SGGW LZD CEPL MLiD w Rogowie
 • Magdalena Frączek - WL Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Wiktor Naturski - Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych
 • Anna Pikus - DGLP w Warszawie
 • Diana Piotrowska - Polski Związek Łowiecki
 • Anna Wierzbicka - WL Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Dalej >>>

Przewodniczący Konferencji

Profesor Henryk ŻYBURA
Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz Konferencji

Dariusz ANDERWALD
Kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 874 83 74, anderwaldd@gmail.com

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 2017-11-28 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej