Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Jubileuszowa XX konferencja

KAMIENIE MILOWE 20-LETNIEJ
EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W POLSCE

2-3 grudnia 2015 roku

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie,
Wydział Leśny SGGW w Warszawie
we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

zapraszają na

Jubileuszową XX Konferencję z cyklu
WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2015 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie

Temat przewodni:  

Kamienie milowe 20-letniej edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce

Założenia

20 lat to niewiele w stosunku do 200 lat wyższej edukacji rolniczej na ziemiach polskich, ale to dobry czas, by spojrzeć wstecz na to wszystko, co ukształtowało pierwsze pokolenie współczesnej edukacji przyrodniczo-leśnej. Jej ranga nieustannie wzrasta, a środki, metody i posługujący się nimi ludzie ulegają profesjonalizacji. Mimo to, wciąż aktualne są podstawowe pytania: Dla kogo? Po co? Jak?, ponieważ podmiot edukacji - każdy człowiek i świat zmieniają się permanentnie i w dużym tempie. Dlatego właśnie, poprzez analogię do poszczególnych etapów rozwoju człowieka, chcielibyśmy dokonać podsumowania doświadczeń edukacji leśnej w kilku kategoriach: edukacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz różnego rodzaju grup specjalnych, w tym rodzinnych.

Główną intencją organizatorów konferencji jest przegląd dotychczasowego dorobku współczesnych zagadnień edukacji leśnej społeczeństwa w kontekście aktualnych potrzeb i wyzwań stojących przed osobami zajmującymi się edukacją przyrodniczo-leśną.

Pytania kluczowe

 • Kto jest / powinien być adresatem edukacji przyrodniczo-leśnej?
 • Jakie są / powinny być cele edukacji nieformalnej?
 • Jakie są / powinny być optymalne środki i metody?
 • Jaki powinien być główny kierunek edukacji przyrodniczo-leśnej?
 • Jak korzystać z dotychczasowych doświadczeń osób zajmujących się edukacją przyrodniczo-leśną w kontekście zmiennych uwarunkowań społecznych i cywilizacyjnych?

Główne cele konferencji

 • Przegląd 20-letniego dorobku prowadzonej edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa.
 • Wymiana doświadczeń między różnymi środowiskami zajmującymi się edukacją przyrodniczo-leśną.
 • Doskonalenie metod edukacji nieformalnej społeczeństwa.
 • Doskonalenie modelu edukacji przyrodniczo-leśnej kierowanej do grup specjalnych.

Charakter konferencji i uczestnicy

XX Konferencja służy doskonaleniu metod i narzędzi edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa, w odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz grup specjalnych.Konferencja przeznaczona jest dla animatorów edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach pozarządowych, a także przedstawicieli edukacji formalnej: nauczycieli, dydaktyków, naukowców i innych. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów.

Patronat honorowy

 • Profesor Alojzy SZYMAŃSKI - JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Adam WASIAK - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Patronat medialny

 • Głos Lasu
 • Las Polski
 • Dwutygodnik Środowisko
 • PLUS Ekologia
 • Biznes i Ekologia

Komitet Organizacyjny

 • Dariusz ANDERWALD - SGGW LZD CEPL w Rogowie
 • Barbara CZOŁNIK - OKL w Gołuchowie
 • Magdalena FRĄCZEK - WL UR w Krakowie
 • Grażyna GŁUCH - IBL w Warszawie
 • Piotr KRÓL - Klub Biegających Leśników
 • Wiktor NATURSKI - Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych
 • Anna PIKUS - Wydział Edukacji i Udostępniania Lasu DGLP
 • Marek SŁAWSKI - WL SGGW w Warszawie
 • Anna WIERZBICKA - WL UP w Poznaniu
Pobierz założenia konferencji
20_WZELS_2015_zalozenia.pdf

Dalej >>>

Przewodniczący Konferencji

Profesor Henryk ŻYBURA
Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl@sggw.pl

Sekretarz Konferencji

Dariusz ANDERWALD
Kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 874 83 74, anderwald.lzd@interia.pl

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 2015-12-09 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej