Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XXIII konferencja

LEŚNIK W MIEŚCIE,

CZYLI EDUKACJA LEŚNA NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH

4-6 grudnia 2018 roku

Plakat konferencji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
w Rogowie,
Wydział Leśny SGGW w Warszawie
we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

zapraszają na

XXIII Konferencję z cyklu
WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

która odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2018 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie

Temat przewodni:  

LEŚNIK W MIEŚCIE, CZYLI JAKA EDUKACJA LEŚNA NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH?

Założenia

Dotychczas edukacja leśna, z racji naturalnego sąsiedztwa, kierowana była najczęściej do dzieci i młodzieży terenów wiejskich. Tymczasem zdecydowanie ośrodki opiniotwórcze oceniające obecną kondycję lasów i leśnictwa znajdują się w środowiskach miejskich i są to często ludzie w wieku dojrzałym lub starsi. Pracownicy LP czy parków narodowych w galowych mundurach pojawiają się w miastach bądź to podczas głośnych wydarzeń ekologicznych, jak np. Dni Ziemi lub w ostatnich latach podczas różnego rodzaju spotkań o charakterze społeczno-patriotycznym kierując swój przekaz właśnie do takiej grupy odbiorców. Jest to ważna działalność, jednak w głównej mierze informacyjno-promocyjna, nie sensu stricto - edukacyjna. Wydaje się, że w niewielkim zakresie wykorzystane pod względem edukacyjnym są różnego rodzaju otwarte dla społeczeństwa przestrzenie publiczne jak: podmiejskie lasy, parki, ogrody przyszkolne, place zabaw, deptaki, bulwary, aleje, ściany budynków, a nawet przystanki autobusowe. Wydaje się, że to także bardzo dobre miejsca do promocji drewna w postaci małej architektury obiektów drewnianych, które mogą zamieniać betonowe pustynie w miejsca bardziej przyjazne dla współczesnego człowieka. Być może nadszedł czas, aby w przenośni i dosłownie część leśników "wyszła z lasu" z takimi inicjatywami edukacyjnymi, które pomogą zrozumieć lepiej las i problematykę leśną tzw. "mieszczuchom".

Głównym celem konferencji jest próba określenia możliwości i form edukacji leśnej na terenach zurbanizowanych

Pytania kluczowe:

 • Przegląd dobrych praktyk edukowania w mieście o lesie.
 • Jakie mogą być formy edukacji leśnej na terenach miejskich?
 • Czy i jakie powinny być "leśne" obiekty edukacyjne w miastach?
 • Czy i jakie powinny być ścieżki edukacyjne w lasach i parkach aglomeracyjnych?
 • Czy i jak edukować podczas eventów miejskich?

Charakter konferencji i uczestnicy

XXIII Konferencja służy kształceniu świadomości ekologicznej społeczeństwa terenów zurbanizowanych oraz określeniu możliwości i form edukacji leśnej w miastach. Konferencja przeznaczona jest dla animatorów edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach pozarządowych, a także badaczy i ekologów. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany różnorodnych, często niejednomyślnych doświadczeń i poglądów na trudne tematy.

Patronat honorowy

 • Profesor dr hab. Wiesław BIELAWSKI - JM Rektor SGGW w Warszawie
 • Dr inż. Andrzej KONIECZNY - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Patronat medialny

 • Agricola
 • Środowisko
 • Głos Lasu
 • Las Polski

Komitet Organizacyjny

 • Dariusz ANDERWALD - SGGW LZD CEPL MLiD w Rogowie
 • Magdalena FRĄCZEK - WL UR w Krakowie
 • Grażyna GŁUCH - IBL w Warszawie
 • Emilia JANECZKO - WL SGGW w Warszawie
 • Piotr KRÓL - Klub Biegających Leśników
 • Anna PIKUS - DGLP w Warszawie
 • Łukasz PORĘBSKI - Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze
 • Rafał ŚNIEGOCKI - RDLP w Poznaniu
 • Anna WIERZBICKA - WL UP w Poznaniu

Dalej >>>

Przewodniczący Konferencji

Profesor Henryk ŻYBURA
Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz Konferencji

Dariusz ANDERWALD
Kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 874 83 74, anderwaldd@gmail.com

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 2018-11-29 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej