Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XXIII konferencja

LEŚNIK W MIEŚCIE,

CZYLI EDUKACJA LEŚNA NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH

4-6 grudnia 2018 roku

Plakat konferencji

Karta zgłoszenia

karta_zgloszenia_23_WZELS_2018.pdf

karta_zgloszenia_23_WZELS_2018.doc

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa mija 26 listopada 2018 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Kartę zgłoszenia można przesłać e-mailem: kinga_borowska(at)lzd.sggw.pl, faksem 46 874 83 74
lub pocztą: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ul. Leśna 5a, 95-063 Rogów.

Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy e-mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku braku takiego potwierdzenia w ciągu trzech dni prosimy o kontakt tel. 46 874 83 74.

Zgłoszenie można też sprawdzić na liście uczestników.

Rezygnacja z udziału jest możliwa wyłącznie w formie pisemnej (e-mail lub fax), najpóźniej do 26 listopada 2018 r.
W przypadku rezygnacji z udziału po tym terminie do 29 listopada 2018 r. uczestnik ponosi koszty w wysokości 50% zadeklarowanej opłaty.
Osoby, które do 29 listopada 2018 r. nie zgłosiły pisemnej rezygnacji ponoszą pełną odpłatność.

Informacje na temat kosztów uczestnictwa znajdują się w zakładce "organizacja".

 

Dalej >>>

Przewodniczący Konferencji

Profesor Henryk ŻYBURA
Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz Konferencji

Dariusz ANDERWALD
Kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 874 83 74, anderwaldd@gmail.com

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 2018-11-29 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej