Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XXII konferencja

EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

6-7 grudnia 2017 roku

logo 21 WZELS

Pobierz program konferencji

Program konferencji

 

I dzień - 6 grudnia 2017 r.

 

8.00-10.00 Śniadanie i rejestracja
10.00-10.15 Otwarcie konferencji
SESJA I. WYZWANIA, CELE INSPIRACJE
Prowadzący: prof. dr hab. Henryk Żybura (SGGW w Warszawie)
10.15-10.45 Edukacja wobec wyzwań Celów Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030 (SDG's 2030) Anna Kalinowska
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem UW
10.45-11.30 How does Forest Pedagogy Contribute to Education for Sustainable Development? Alice Johnson
SILVIVA, Szwajcaria
11.30-11.50 Cechy i cele edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju Wiktor Naturski
Nadleśnictwo Ustroń, SEL
11.50-12.00 Dyskusja
12.00-12.30 Przerwa kawowa
SESJA II. OŚWIATA - SYSTEM, PODSTAWY I PROGRAMY
Prowadzący: Anna Pikus (DGLP)
12.30-12.50 Edukacja leśna a założenia nowej podstawy programowej Ilona Mrowińska
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich
12.50-13.10 Edukacja środowiskowa dla zrównoważonego rozwoju w świetle poprzedniej reformy systemu oświaty i u progu nowej Jolanta Gajek
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łowiczu
13.10-13.30 Edulabowe kształcenie Magdalena Greczuk
Politechnika Białostocka
13.30-13.50 Jedno wielkie pytanie, czyli: Rola nauczyciela (edukatora, przyrodnika) w edukacji zrównoważonego rozwoju? Tadeusz Smejda
Leśnictwo Miejskie w Łodzi
13.50-14.00 Dyskusja
14.00-15.00 Obiad
SESJA III. JEDEN CEL, RÓŻNE POGLĄDY
Prowadzący: Wiktor Naturski (Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych)
15.00-15.20 Góra wspólnym dziedzictwem, czyli jak doskonalić edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju pogranicza polsko-słowackiego Magdalena Frączek - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katarzyna Fujak, Grażyna Trybała - Babiogórski Park Narodowy, Zuzana Kertysova - CHKO Horna Orava
15.20-15.40 Green ergonomics - definicje i inspiracje Alicja Gasek, Wiesława Ł. Nowacka
SGGW w Warszawie
15.40-16.00 Łowiectwo w zrównoważonym rozwoju Diana Piotrowska
Polski Związek Łowiecki
16.00-16.20 Objaśnianie drzew w oparciu o najnowszą wiedzę Piotr Tyszko-Chmielowiec
Instytut Drzewa
16.20-17.00 Dyskusja panelowa Prowadzący:  dr Anna Kalinowska (Uniwersytet Warszawski); dr hab. Roman Wójcik (NFOŚiGW)
17.00-17.30 Przerwa kawowa

BLOK WARSZTATOWY I
17.30-18.30 Łyko, drewno i kolory Prowadzący: Dorota Stobiecka
Poczuj drewno Prowadzący: Witold Ciechanowicz
Na ile drzewa są podobne do ludzi, a na ile odmienne? Prowadzący: Piotr Tyszko-Chmielowiec
Taking Indoor Learning Outdoors (w jęz. ang.) Prowadzący: Alice Johnson
Zrównoważony gameroom Prowadzący: Agnieszka Błasiak, Anna Wierzbicka
Zrównoważony rozwój a Twoje decyzje: Kontynenty Prowadzący: Wiktor Naturski
18.30-19.30 Łyko, drewno i kolory Prowadzący: Dorota Stobiecka
Poczuj drewno Prowadzący: Witold Ciechanowicz
Na ile drzewa są podobne do ludzi, a na ile odmienne? Prowadzący: Piotr Tyszko-Chmielowiec
Taking Indoor Learning Outdoors (w jęz. ang.) Prowadzący: Alice Johnson
Zrównoważony gameroom Prowadzący: Agnieszka Błasiak, Anna Wierzbicka
Zrównoważony rozwój a Twoje decyzje: Kontynenty Prowadzący: Wiktor Naturski
19.30-21.00 Kolacja
21:00-22:00 Impreza towarzysząca: Droga (moja) i Indii do ZR Spotkanie z podróżnikiem Karolem Rudzińskim

  

II dzień -7 grudnia 2017 r.

 

7.30-8.30 Śniadanie
SESJA IV. DOBRE PRAKTYKI W EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ
Prowadzący: Dariusz Anderwald (CEPL w Rogowie)
8.30-8:50 Zrównoważony rozwój w edukacji leśnej - jak? Przykłady dobrych praktyk Anna Wierzbicka, Maciej Skorupski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
8:50-9.10 Doświadczenia w zakresie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju w Leśnym Ogrodzie Botanicznym "Marszewo" Witold Ciechanowicz
Nadleśnictwo Gdańsk
9.10-9.30 Aby nauczyć, wystarczy zaciekawić. Wydarzenia edukacyjne w zielonym standardzie Ewa Wiatr
Biebrzański Park Narodowy
9:30-9:50 Edukacyjna przygoda z EZR w Nadleśnictwie Olsztynek - rewolucja czy ewolucja edukacji leśnej? Justyna Haładaj
Nadleśnictwo Olsztynek
9:50-10.10 Edukacja na rzecz odpowiedzialnej turystyki na terenach leśnych - idea Leave no Trace Przemysław Płoskonka
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
10:10-10:30 Dyskusja
10:30-11:30 Sesja V. POSTEROWA
Prowadzący: dr inż. Anna Wierzbicka, dr inż. Magdalena Frączek

Przerwa kawowa

BLOK WARSZTATOWY II
11:30-12:30 "Bajko i artterapia w edukacji dla zrównoważonego rozwoju" - czyli tworzenie i ilustrowanie wspólnej bajki na zajęciach Prowadzący: Anna Maria Ptak
Edukacja łowiecka w edukacji dla zrównoważonego rozwoju - jak, kiedy? Prowadzący: Anna Wierzbicka, Łukasz Stańczak
Edukacja na rzecz odpowiedzialnej turystyki na terenach leśnych - Leave no Trace (Kodeks Etyki Outdoorowej) Prowadzący: Przemysław Płoskonka, Sergiusz Borecki
Gra dydaktyczna "Super surowiec" Prowadzący: Ilona Mrowińska, Paweł Mrowiński
Metodyka przygotowania zajęć warsztatowych o tematyce przyrodniczej z elementami zrównoważonego rozwoju dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym Prowadzący: Małgorzata Bielecka
"Oko lasu" - obraz i współczesne media w ręku edukatora Prowadzący: Małgorzata Krokowska-Paluszak, Anna Wierzbicka
Zrównoważony rozwój a Twoje decyzje: Powiązania Prowadzący: Grażyna Głuch
12:30-13:30 "Bajko i artterapia w edukacji dla zrównoważonego rozwoju" - czyli tworzenie i ilustrowanie wspólnej bajki na zajęciach Prowadzący: Anna Maria Ptak
Edukacja łowiecka w edukacji dla zrównoważonego rozwoju - jak, kiedy? Prowadzący: Anna Wierzbicka, Łukasz Stańczak
Edukacja na rzecz odpowiedzialnej turystyki na terenach leśnych - Leave no Trace (Kodeks Etyki Outdoorowej) Prowadzący: Przemysław Płoskonka, Sergiusz Borecki
Gra dydaktyczna "Super surowiec" Prowadzący: Ilona Mrowińska, Paweł Mrowiński
Metodyka przygotowania zajęć warsztatowych o tematyce przyrodniczej z elementami zrównoważonego rozwoju dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym Prowadzący: Małgorzata Bielecka
"Oko lasu" - obraz i współczesne media w ręku edukatora Prowadzący: Małgorzata Krokowska-Paluszak, Anna Wierzbicka
Zrównoważony rozwój a Twoje decyzje: Powiązania Prowadzący: Grażyna Głuch
13.30-14.00 Dyskusja zakończenie konferencji (aula)
14.00-15.00 Obiad

 

POSTERY

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w działaniach Sekcji Edukacji Leśnej KNL UR Kraków
Jakub Wyka, Zuzanna Sidorowicz, Fabian Przepióra, Magdalena Frączek - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Edukacja przyrodnicza dla zrównoważonego rozwoju w opinii studentów AWF Warszawa i Politechniki Warszawskiej
Katarzyna Dzioban - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Edukacja przyrodniczo-leśna w Nadleśnictwie Śnieżka w Kowarach
Bogumiła Chabowska-Dąbek - Nadleśnictwo Śnieżka

Edukacja związana tematycznie z ochroną przyrody w Lasach Państwowych, realizowana przez inne jednostki
Ewa Referowska-Chodak - SGGW w Warszawie

Ekonomiczne aspekty tworzenia produktów sylwaturystycznych na przykładzie Nadleśnictwa Smardzewice
Karolina Felczak, Agnieszka Mandziuk, Stanisław Parzych - SGGW w Warszawie

Facebookowe wycieczki po lesie
Jarosław Ramucki

Festiwale nauki atrakcyjną i skuteczną metodą edukacji leśnej społeczeństwa
Artur Sawicki - Instytut Badawczy Leśnictwa

Fizyka jako element edukacji przyrodniczej na przykładzie działań Laboratorium Wyobraźni (PPNT Fundacji UAM)
Agnieszka Błasiak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Laboratorium Wyobraźni, PPNT, Fundacja UAM

Klucze Do Czystej Puszczy Sandomierskiej. Projekt edukacyjny Koła Łowieckiego Leśnik Tarnobrzeg
Maria Cygan - Nadleśnictwo Rozwadów

Konkursy wiedzy o pasterstwie jako przykład edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Tatrzańskim Parku Narodowym
Małgorzata Kot - Tatrzański Park Narodowy

Motywacje i zawodowe oczekiwania osób podejmujących stacjonarne studia leśne w SGGW w Warszawie: wyniki badań ankietowych
Katarzyna Marciszewska, Alicja Gasek, Mateusz Będkowski - SGGW w Warszawie

Możliwość wykorzystania grzybów w edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Anna Sołtys, Grzegorz Zawadzki - Katedra Ekologii i Ochrony Lasu SGGW w Warszawie

Nowoczesne formy w przekazu treści przyrodniczych na przykładzie mediów społecznościowych
Joanna Pietrzak-Zawadka - Politechnika Białostocka

Porozumienie z dorosłymi i samodzielność dzieci w edukacji leśnej jako sposób na oswojenie zrównoważonego rozwoju w gospodarce leśnej
Paweł Byrtek - Nadleśnictwo Krzeszowice

Praca organiczna - jak Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju wpłynęła na wrażliwość ekologiczną młodych leśników
Agnieszka Błasiak, Małgorzata Krokowska-Paluszak, Patrycja Opalińska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przyroda w oczach dzieci
Amelia Piegdoń - PWSZ im Jana Grodka w Sanoku

Rekreacyjna wartość Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie"
Agnieszka Kaczyńska, Agnieszka Mandziuk, Stanisław Parzych - SGGW w Warszawie

Stan wiedzy o zrównoważonym rozwoju w Wielkopolsce - czy edukacja jest potrzebna?
Anna Wierzbicka 1, Patrycja Opalińska 1, Małgorzata Krokowska-Paluszak 1, Agnieszka Błasiak 1, Adrian Łukowski 1,2, Karolina Prange 3, Karolina Kapałka-Boratyńska 3, Maciej Skorupski 1
1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, 3Nadleśnictwo Łopuchówko

Sukcesja wtórna na terenach Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory Lubuskie w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju
Piotr Grochowski - AWF w Poznaniu, ZWKF w Gorzowie Wlkp.

Uniwersytet Młodego Odkrywcy jako przykład edukacji przyrodniczo-leśnej dla zrównoważonego rozwoju
Piotr Kowal, Daria Sikorska, Justyna Majewska, Mateusz Jackowiak - SGGW w Warszawie

Wiedza przyrodniczo-leśna w szkołach ponadpodstawowych w dobie zrównoważonego rozwoju
Mateusz Jackowiak, Piotr Kowal, Dagny Krauze-Gryz - SGGW w Warszawie

Zanieczyszczenie światłem - czarna plama w edukacji!
Karolina Jasińska - SGGW w Warszawie

Zrównoważony rozwój - Definicje, Edukacja, Efektywność Edukacyjna
Jarosław Oktaba, Paweł Staniszewski, Dariusz Zastocki, Lidia Oktaba - SGGW w Warszawie

Zrównoważony rozwój a zjawiska katastrofalne na przykładzie działań edukacyjnych Tatrzańskiego Parku Narodowego
Marek Kot - Tatrzański Park Narodowy

Dalej >>>

Przewodniczący Konferencji

Profesor Henryk ŻYBURA
Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz Konferencji

Dariusz ANDERWALD
Kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 874 83 74, anderwaldd@gmail.com

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 2018-10-10 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej