Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XXIV konferencja

Edukatorzy dla Klimatu

3-4 grudnia 2019 roku

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

I dzień - 3 grudnia 2019 r.
 

7:30-9:30. Śniadanie i rejestracja
10:00-10:15. Otwarcie konferencji
10:15-12:00. SESJA I. Aula. KLIMAT NA KLIMAT
Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Drozdowski
Klimat na klimat, czyli o biologicznych konsekwencjach globalnych zmian klimatycznych Andrzej M. Jagodziński
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Projekcje zmian klimatu dla Polski do 2100 - możliwości wykorzystania portalu Klimada 2.0 dla celów edukacyjnych
Piotr Drzewiecki
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Co bociany czarne sądzą o zmianach klimatycznych?
Zobacz prezentację
Dariusz Anderwald - SGGW LZD w Rogowie
Jak edukować siebie, żeby edukować innych w zakresie zmian klimatu? Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie
12:00-12:30. Przerwa kawowa
12:30-14:00. SESJE równoległe
SESJA II. Aula. UWARUNKOWANIA Prowadzący: dr Iwona Błaszczak SESJA III. Sala 115. JAK ŻYĆ?
Prowadzący: dr Wojciech Ożga
SESJA IV. Sala 116. PROJEKTY
Prowadzący: dr Anna Wierzbicka
Metanoia jako odpowiedź na zagrożenia środowiska człowieka.
Krystyna Najder-Stefaniak - SGGW Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
Zobacz prezentację
Freeganizm jako odpowiedź na konsumpcjonizm. Praktyki freegan mieszkających w Polsce.
Michał Biraga - SGGW Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych "Argonauci"
Dwa bieguny, jeden świat - kampania edukacyjna na rzecz ochrony klimatu przeprowadzona przez europejskie ogrody zoologiczne.
Magdalena Janiszewska - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o.
Jak nie mówić o zagrożeniach klimatycznych i jak nie działać w tym zakresie?
Marek Kot - Tatrzański Park Narodowy
Zobacz prezentację

Recycling, upcycling czy zero waste? Co wybrać?
Jolanta Różycka - Stowarzyszenie ONJATY
Zobacz prezentację

Eko GIS - czyli jak wykorzystanie ArcGIS pomaga w wyzwaniach klimatycznych.
Karolina Karpisz - Esri Polska Sp. z o.o.
Leśnik jako ikona stylu eko?
Justyna Haładaj - Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych
Zobacz prezentację
Czy największym wyzwaniem środowiskowym współczesnego świata jest ograniczenie produkcji tworzyw sztucznych?
Mateusz Hosaja, Vera Markelova - KaczaPara EKO
Biogospodarka - europejskie narzędzie do walki ze zmianami klimatu. Czy jest w niej miejsce dla polskiego leśnictwa?
Anna Wierzbicka - Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zobacz prezentację
Zwyczaje i wierzenia ludów tradycyjnych sprzyjające ochronie środowisk
Wojciech Połeć - SGGW Inst. Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
Harcerski System Wychowawczy wobec zmian klimatycznych.
Katarzyna Nalewczyńska - Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki SGGW
Zobacz prezentację
Edukacja dla ochrony klimatu. Projekt pn. Zagrożenia ekosystemów leśnych - klęski i przeciwdziałanie.
Artur Sawicki, Artur Rutkiewicz, Grażyna Głuch - Instytut Badawczy Leśnictwa
14:00-15:00. Obiad

 

15:00-17:00. SESJA V. Aula. BIEGUNY
Prowadzący: dr hab. Krzysztof Będkowski

Kulturowe uwarunkowania konsumpcjonizmu - tożsamość a potrzeba posiadania
Zobacz prezentację

Joanna Wyleżałek
SGGW Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
Dlaczego projekty rozwojowe i dlaczego dla klimatu?
Zobacz prezentację
Mariusz Błasiak
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Czy globalne zmiany świata wymagają zmiany podejścia do edukacji?
Zobacz prezentację
Wiktor Naturski
Nadleśnictwo Ustroń, Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych
Czy kryzys klimatyczny zagraża pszczołom? Joanna Sadowska
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi
Dyskusja panelowa Prowadzący: Dr hab. Joanna Wyleżałek - Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW Prof. dr hab. Stanisław Drozdowski - Instytut Nauk Leśnych SGGW Dr hab. Andrzej M. Jagodziński - Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
17.00-17.30. Przerwa kawowa
17.30-18.30.BLOK WARSZTATOWY I
Domowe kompostowanie oraz redukowanie tworzyw sztucznych w codziennym życiu poprzez styl życia ZERO WASTE
Zobacz prezentację
Prowadzący: Mateusz Hosaja, Vera Markelova - KaczaPara EKO
Globalne skutki drobnych decyzji - mapa świata Prowadzący: Wiktor Naturski - Nadleśnictwo Ustroń, SEL
Powiązania Prowadzący: Barbara Rymaszewska - Nadl. Świeradów Zdrój
Lasy jako nowoczesne ośrodki edukacyjno-kulturalne Prowadzący: Dagmara Lipińska - LogicGeate, Warszawa
Czerpane z natury czyli dlaczego należy zbierać makulaturę? Prowadzący: Jolanta Różycka - Stowarzyszenie ONJATY
"Odpowiedzialny obywatel" - jak nasze wybory konsumenckie wpływają na kondycję Ziemi? Prowadzący: Urszula Dyl-Nadolna - Nadleśnictwo Spychowo
18.30-19.30.BLOK WARSZTATOWY II
Domowe kompostowanie oraz redukowanie tworzyw sztucznych w codziennym życiu poprzez styl życia ZERO WASTE Prowadzący: Mateusz Hosaja, Vera Markelova - KaczaPara EKO
Globalne skutki drobnych decyzji - mapa świata Prowadzący: Wiktor Naturski - Nadleśnictwo Ustroń, SEL
Powiązania Prowadzący: Barbara Rymaszewska - Nadl. Świeradów Zdrój
Lasy jako nowoczesne ośrodki edukacyjno-kulturalne Prowadzący: Dagmara Lipińska - LogicGeate, Warszawa
Czerpane z natury czyli dlaczego należy zbierać makulaturę? Prowadzący: Jolanta Różycka - Stowarzyszenie ONJATY
"Odpowiedzialny obywatel" - jak nasze wybory konsumenckie wpływają na kondycję Ziemi? Prowadzący: Urszula Dyl-Nadolna - Nadleśnictwo Spychowo
20.00-23.00. CHARYTATYWNY BAL DLA ZAPYLACZY!
Obowiązkowe elementy stroju żółto-czarne

  


II dzień - 4 grudnia 2019 r.
 

7.00-8.30. Śniadanie
8:30-10:30.SESJE równoległe
SESJA VI. Aula. DOBRE PRAKTYKI
Prowadzący: dr hab. Marek Sławski
SESJA VII. Sala 115. DOBRE PRAKTYKI
Prowadzący: dr hab. Karol Chrobak
Emocje w Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju - rola edukatora.
Anna Wierzbicka - Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zobacz prezentację
Społeczeństwo przyszłości - dokąd zmierzamy? Wybrane zagadnienia.
Dominika Głuszkowska, Zofia Gabinecka - SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Ziemia w Naszych Rękach. Edukacja klimatyczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Katarzyna Śnigórska - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
Zobacz prezentację
Czy wyspy śmieci mogą wpływać na nasze życie? Przyczyny i skutki zanieczyszczenia oceanów.
Dominika Dziwulska - SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Edukacja ekologiczna w zakresie zmian klimatycznych
w wybranych parkach narodowych w Polsce.

Michał Arciszewski - SKN Leśników UP w Lublinie;
Maria Zielińska, Natalia Korcz - IGIiKŚ UP w Lublinie
Nierówności globalne - porównanie poziomu życia ludności w Demokratycznej Republice Konga i Katarze.
Szymon Wielgosz - SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Efektywna komunikacja i skuteczny przekaz w debacie
o kryzysie klimatycznym.

Alicja Gasek - Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych
Rola greenwashingu w konsumpcyjnym świecie a skala marnowania żywności i zasobów.
Joanna Miśkiewicz - SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Nie taki leśnik straszny jak go malują - zrównoważone leśnictwo tematem zajęć edukacyjnych.
Karolina Kapałka-Boratyńska - RDLP w Poznaniu;
Roksana Magda, Karolina Prange - Nadleśnictwo Łopuchówko
Zobacz prezentację
Wykorzystanie narzędzi internetowych w konsultacjach społecznych.
Mateusz Wyrzykowski - SGGW Koło Naukowe Socjologów

10:30-11:30.SESJA VIII. POSTEROWA (hol na 1 piętrze)

10:30-11:30. Przerwa kawowa (hol na parterze)

Co bociany czarne sądzą o zmianach klimatycznych? Projekt BocianiMy w Lasach
Dariusz Anderwald, Joanna Sitkiewicz - SGGW LZD w Rogowie
Czy drzewa przetrwają suszę? Analiza żywotności nasion w warunkach ocieplenia klimatu Joanna Kijowska-Oberc, Aleksandra M. Staszak, Anna Kołacz, Ewelina Ratajczak
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Czy ekstremalny minimalizm jest jedyną drogą do bycia eko? Studium przypadku: instagramowy profil healyourliving Jakub Preus - Koło Naukowe Socjologów, WSiP
Dzieci i ryby głosu nie mają. Dominika Dziwulska - SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Okaż kulturę, chroń naturę Jakub King - SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Wpływ hodowli przemysłowej na środowisko naturalne Dominika Czarnowska - SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Zmiany klimatu w oczach leśników Natalia Korcz - Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środ. UP w Lublinie,
Michał Arciszewski - Studenckie Koło Naukowe Leśników UP w Lublinie
Zrób to dla siebie Zofia Gabinecka - SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
11:30-12:30.BLOK WARSZTATOWY III
O klimacie w szkole podstawowej
Zobacz prezentację
Prowadzący: Irka Jazukiewicz, Magdalena Noszczyk, WWF Polska
Czy to z drewna? Prowadzący: Anna Wierzbicka, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Las - fabryka doskonała - jak to działa? Prowadzący: Urszula Dyl-Nadolna, Nadleśnictwo Spychowo
Żywioły w lesie - edukacja dla ochrony klimatu" Prowadzący: Grażyna Głuch, Artur Rutkiewicz, Artur Sawicki, Instytut Badawczy Leśnictwa
Recykling surwiwalowy Prowadzący: Przemysław Płoskonka, Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu
Nowocześni obywatele dążą do zapewnienia zrównoważonej przyszłości Prowadzący: Witold Ciechanowicz, Nadleśnictwo Gdańsk
12:30-13:30. BLOK WARSZTATOWY IV
O klimacie w szkole podstawowej Prowadzący: Irka Jazukiewicz, Magdalena Noszczyk, WWF Polska
Czy to z drewna? Prowadzący: Anna Wierzbicka, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Las - fabryka doskonała - jak to działa? Prowadzący: Urszula Dyl-Nadolna, Nadleśnictwo Spychowo
Żywioły w lesie - edukacja dla ochrony klimatu" Prowadzący: Grażyna Głuch, Artur Rutkiewicz, Artur Sawicki, Instytut Badawczy Leśnictwa
Recykling surwiwalowy Prowadzący: Przemysław Płoskonka, Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu
Nowocześni obywatele dążą do zapewnienia zrównoważonej przyszłości Prowadzący: Witold Ciechanowicz, Nadleśnictwo Gdańsk
13.30-14.00. DYSKUSJA ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI (AULA)
14.00-15.00. Obiad

 

Dalej >>>

Przewodniczący Konferencji

Profesor Henryk ŻYBURA
Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz Konferencji

Dariusz ANDERWALD
Kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 874 83 74, dariusz_anderwald(at)lzd.sggw.pl

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 2019-12-23 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej