Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
XXIV konferencja

Edukatorzy dla Klimatu

3-4 grudnia 2019 roku

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

PROPOZYCJE REFERATÓW

Tytuł

Autor/Afiliacja

Biogospodarka europejskie narzędzie do walki ze zmianami klimatu. Czy jest w niej miejsce dla polskiego leśnictwa? Anna Wierzbicka
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Co bociany czarne sądzą o zmianach klimatycznych? Projekt BocianiMy w Lasach Dariusz Anderwald, Joanna Sitkiewicz
SGGW LZD w Rogowie
Czy globalne zmiany świata wymagają zmiany podejścia do edukacji? Wiktor Naturski
Nadleśnictwo Ustroń
Czy kryzys klimatyczny zagraża pszczołom? Joanna Sadowska
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi
Czy największym wyzwaniem środowiskowym współczesnego świata jest ograniczenie produkcji tworzyw sztucznych? Mateusz Hosaja, Vera Markelova
KaczaPara EKO
Czy wyspy śmieci mogą wpływać na nasze życie? Przyczyny i skutki zanieczyszczenia oceanów Dominika Dziwulska
SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Dlaczego projekty rozwojowe i dlaczego dla klimatu? Mariusz Błasiak
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Dwa bieguny, jeden świat - kampania edukacyjna na rzecz ochrony klimatu przeprowadzona prze europejskie ogrody zoologiczne Magdalena Janiszewska
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o.
Edukacja dla ochrony klimatu. Projekt pn. Zagrożenia ekosystemów leśnych - klęski i przeciwdziałanie Artur Sawicki, Artur Rutkiewicz, Grażyna Głuch
Instytut Badawczy Leśnictwa
Edukacja ekologiczna w zakresie zmian klimatycznych w wybranych parkach narodowych w Polsce Michał Arciszewski, Studenckie Koło Naukowe Leśników UP w Lublinie; Maria Zielińska, Natalia Korcz, Inst. Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środ. UP w Lublinie
Efektywna komunikacja i skuteczny przekaz w debacie o kryzysie klimatycznym Alicja Gasek
Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych
Eko GIS - czyli jak wykorzystanie ArcGIS pomaga w wyzwaniach klimatycznych Karolina Karpisz
Esri Polska Sp. z o.o.
Emocje w Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju - rola edukatora Anna Wierzbicka
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Freeganizm jako odpowiedź na konsumpcjonizm. Praktyki freegan mieszkających w Polsce Michał Biraga
SGGW Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych "Argonauci"
Harcerski System Wychowawczy wobec zmian klimatycznych Katarzyna Nalewczyńska
Międzywydz. Koło Naukowe Turystyki SGGW
Jak edukować siebie, żeby edukować innych w zakresie zmian klimatu? Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie
Jak nie mówić o zagrożeniach klimatycznych i jak nie działać w tym zakresie? Marek Kot
Tatrzański Park Narodowy
Klimat na klimat, czyli o biologicznych konsekwencjach globalnych zmian klimatycznych Andrzej M. Jagodziński
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Korzyści z drzew dla klimatu płynące Krzysztof Będkowski, Adam Bielecki
Wydział Nauk Geograficznych Uniw. Łódzkiego
Kulturowe uwarunkowania konsumpcjonizmu - tożsamość a potrzeba posiadania Joanna Wyleżałek
SGGW Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
Lekcje z klimatem - edukacja w zakresie zmian klimatu na różnych poziomach nauczania Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie
Leśnik jako ikona stylu eko? Justyna Haładaj
Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych
Metanoia jako odpowiedź na zagrożenia środowiska człowieka Krystyna Najder-Stefaniak
SGGW Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
Nie taki leśnik straszny jak go malują - zrównoważone leśnictwo tematem zajęć edukacyjnych Karolina Kapałka-Boratyńska, RDLP w Poznaniu,
Roksana Magda, Karolina Prange, Nadleśnictwo Łopuchówko
Nierówności globalne - porównanie poziomu życia ludności w Demokratycznej Republice Konga i Katarze Szymon Wielgosz
SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Projekcje zmian klimatu dla Polski do 2100 - możliwości wykorzystania portalu Klimada 2.0 dla celów edukacyjnych Piotr Drzewiecki
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Razem #DlaPlanety - rola aktywności z nurtu citizen science w edukacji klimatycznej Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, Joanna Płudowska
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Recycling, upcycling czy zero waste? Co wybrać? Jolanta Różycka
Stowarzyszenie ONJATY
Rola greenwashingu w konsumpcyjnym świecie a skala marnowania żywności i zasobów Joanna Miśkiewicz
SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Społeczeństwo przyszłości - dokąd zmierzamy? Wybrane zagadnienia Dominika Głuszkowska, Zofia Gabinecka,
SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Symbioza - nowe podejście do zmian klimatu Monika Dworakowska
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Wpływ hodowli przemysłowej na środowisko naturalne Dominika Czarnowska
SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Wykorzystanie narzędzi internetowych w konsultacjach społecznych Mateusz Wyrzykowski
SGGW Koło Naukowe Socjologów
Zajęcia z grą dydaktyczną "Super surowiec" jako przykład kształtowania postaw prośrodowiskowych w obliczu nowych wyzwań edukacyjnych Ilona Mrowińska
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Jeziory Wysokie
Ziemia w Naszych Rękach. Edukacja klimatyczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Małopolskiego Katarzyna Śnigórska
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
Zmiany klimatu w oczach leśników Natalia Korcz - Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środ. UP w Lublinie
Michał Arciszewski - Studenckie Koło Naukowe Leśników UP w Lublinie
Zwyczaje i wierzenia ludów tradycyjnych sprzyjające ochronie środowisk Wojciech Połeć
SGGW Inst. Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

 


PROPOZYCJE POSTERÓW
 

Tytuł

Autor/Afiliacja

Czy ekstremalny minimalizm jest jedyną drogą do bycia eko? Studium przypadku: instagramowy profil healyourliving Jakub Preus
SGGW Koło Naukowe Socjologów
Dzieci i ryby głosu nie mają. Dominika Dziwulska
SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Konsumpcjonizm a świat natury Dominika Głuszkowska,
SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Okaż kulturę, chroń naturę Jakub King
SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Zrób to dla siebie Zofia Gabinecka
SGGW Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich

 


PROPOZYCJE WARSZTATÓW

Tytuł

Autor/Afiliacja

Czerpane z natury czyli dlaczego należy zbierać makulaturę? Jolanta Różycka
Stowarzyszenie ONJATY
Czy to z drewna? Anna Wierzbicka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Domowe kompostowanie oraz redukowanie tworzyw sztucznych w codziennym życiu poprzez styl życia ZERO WASTE Mateusz Hosaja, Vera Markelova
KaczaPara EKO
"Energia - materia - spalanie". Nasze codzienne wybory a wpływ na środowisko Urszula Dyl-Nadolna
Nadleśnictwo Spychowo
Globalne skutki drobnych decyzji - mapa świata Wiktor Naturski
Nadleśnictwo Ustroń
Las - fabryka doskonała - jak to działa? Urszula Dyl-Nadolna
Nadleśnictwo Spychowo
Lasy jako nowoczesne ośrodki edukacyjno-kulturalne Dagmara Lipińska
LogicGate
Nowocześni obywatele dążą do zapewnienia zrównoważonej przyszłości Witold Ciechanowicz
Nadleśnictwo Gdańsk
O klimacie w szkole podstawowej Irka Jazukiewicz
WWF Polska
"Odpowiedzialny obywatel" - jak nasze wybory konsumenckie wpływają na kondycję Ziemi? Urszula Dyl-Nadolna
Nadleśnictwo Spychowo
Powiązania Barbara Rymaszewska
Nadleśnictwo Świeradów Zdrój
Recykling surwiwalowy Przemysław Płoskonka
Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu
Żywioły w lesie - edukacja dla ochrony klimatu Grażyna Głuch, Artur Rutkiewicz, Artur Sawicki
Instytut Badawczy Leśnictwa

 

 

Dalej >>>

Przewodniczący Konferencji

Profesor Henryk ŻYBURA
Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
22 59 38 010, dwl(at)sggw.pl

Sekretarz Konferencji

Dariusz ANDERWALD
Kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie
46 874 83 74, dariusz_anderwald(at)lzd.sggw.pl

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 2019-11-14 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej