Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

I Zielone Sympozjum w Rogowie

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
 

Minimalizowanie negatywnego oddziaływania energetyki wiatrowej na populacje chronionych gatunków ptaków

Rogów, 6-7 kwietnia 2020 roku

Fot. D. Anderwald

PROGRAM SYMPOZJUM

Program ramowy:

6 kwietnia

10:00-13:00 - I blok referatowo-dyskusyjny
14:00-18:00 - II blok referatowo-dyskusyjny

7 kwietnia

9:00-11:00 - III blok referatowo-dyskusyjny
11:00-14:00 - IV blok referatowo-dyskusyjny
14:00-15:00 - podsumowanie Sympozjum

TEMATY WYSTĄPIEŃ ZGŁOSZONE DO 14 LUTEGO 2020 ROKU

Zielone Sympozja - zagrożenia dla ptaków w dobie antropocenu. Andrzej Wuczyński, Instytut Ochrony Przyrody PAN
Zmiany środowiskowe pochodzenia antropogenicznego. Zróżnicowanie oddziaływań na ptaki i skala zagrożeń związanych m.in. z odnawialnymi źródłami energii, komunikacją, urbanizacją, rolnictwem, utrzymaniem zwierząt domowych. Propozycja cyklicznych spotkań - Zielonych Seminariów, w celu uporządkowania stanu wiedzy, wymiany doświadczeń oraz pogłębiania współpracy w tym zakresie.

Ptaki i energetyka wiatrowa. Dylematy ornitologa. Andrzej Wuczyński, Instytut ochrony Przyrody PAN
Współdzielenie przestrzeni przez elektrownie wiatrowe i ptaki - podłoże konfliktu. Metody ograniczania negatywnych oddziaływań na ptaki. Monitoring przyrodniczy i rola ornitologów w procedurach środowiskowych. Wątpliwości na styku energetyki wiatrowej i ornitologii.

Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na ptaki. Przemysław Chylarecki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Charakter oddziaływania elektrowni wiatrowych (EW) na ptaki. Kolizje ptaków z EW: przyczyny i warunki sprzyjające kolizjom. Zróżnicowanie kolizyjności w odniesieniu do grup gatunków ptaków. Określanie poziomu negatywnego wpływu EW na populacje ptaków i obszary chronione.

Oddziaływanie FW na morzu na ptaki. Włodzimierz Meissner Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytet Gdański
Charakter oddziaływaniu morskich FW na ptaki. Zróżnicowanie w odniesieniu do gatunków ptaków. Sposoby określania poziomu negatywnego wpływu na obszary i gatunki ptaków morskich. Metody ograniczania negatywnego oddziaływania morskich FW na ptaki.

Systemowe minimalizowanie zagrożeń. Michał Skakuj, World Birdstrike Association
Zarzadzanie bezpieczeństwem. Systemowym podejściu do minimalizowania zagrożeń w oparciu o zarządzanie ryzykiem. Identyfikacja i szacowanie ryzyka dla ptaków w odniesieniu do FW. Monitorowanie, tworzenie baz danych i analizy. Metody pro- oraz re-aktywne minimalizowani ryzyka.

Nowe narzędzia minimalizowania ryzyka kolizji. Aleksandra Szurlej-Kielańska, Michał Skakuj
Nowe narzędzia i metody ograniczania ryzyka kolizji i negatywnego odziaływania na ptaki FW na lądzie. Multirejestrator PLUS - polski systemy monitorowania aktywności ptaków. Od monitorowania do minimalizowania ryzyka. Odstraszanie czy ostrzeganie o obecności EW?

Wyniki testów zastosowania Systemu Ochrony Ptaków - Multirejestrator PLUS. BIOSECO
Monitoringi aktywności ptaków w oparciu o system Multirejestrator PLUS. Efektywnośc wykrywania ptaków,  szacowanie wielkości i odległości od EW jako podstawa do efektywnej ochrony. Wyniki testów na FW w Polsce i w Niemczech. Możliwe zastosowania na istniejących i planowanych FW.

Śmiertelność ptaków w raportach z monitoringów przedinwestycyjnych i poinwestycyjnych na FW w Polsce. Aleksandra Szurlej, Kielańska, Lucyna Pilacka, Dariusz Górecki Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom
Szacowane i stwierdzane śmiertelności ptaków. Potrzeba standaryzacji metod analitycznych i prezentacji danych. Potencjał danych zgromadzonych w zasobach RDOŚ. Wymagania Decyzji Środowiskowych w odniesieniu do ochrony ptaków na FW.

Wykorzystanie telemetrii GPS w monitoringu zagrożeń dla ptaków w rejonie farm wiatrowych. Lech Iliszko, Angelika Grochowska, Anna Komoszyńska, Pérez-García J.M, Carrete M., Cortés-Avizanda A., de la Riva M., Sánchez-Zapata J.A., Donázar J.A.
Prezentacja wyników z 2 letniego monitoringu sępów płowych w Hiszpanii.

 

 

Dalej >>>

Przewodniczący Sympozjum

Dr hab. inż. Andrzej WUCZYŃSKI, prof. IOP
Instytut Ochrony Przyrody PAN
a.wuczynski@pwr.edu.pl

Sekretarz Sympozjum

Mgr inż. Kinga BOROWSKA
CEPL i MLiD LZD SGGW w Rogowie
46/8748374, kinga_borowska@lzd.sggw.pl

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 2020-02-21 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej