Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

I Zielone Sympozjum w Rogowie

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
 

Minimalizowanie negatywnego oddziaływania energetyki wiatrowej na populacje chronionych gatunków ptaków

Rogów, 5-6 listopada 2020 r.

Fot. D. Anderwald

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
w Rogowie

zaprasza na

I ZIELONE SYMPOZJUM W ROGOWIE

które odbędzie się w dniach
5-6 listopada 2020 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie

Temat przewodni:  

Minimalizowanie negatywnego oddziaływania energetyki wiatrowej na populacje chronionych gatunków ptaków

Założenia

W okresie dwóch dekad turbiny wiatrowe stały się częstym elementem krajobrazu Polski. Mimo to przyrodnicze skutki ich obecności pozostają słabo rozpoznane. Oczekiwany, dalszy rozwój zielonej energetyki winien się odbywać w sposób zrównoważony, uwzględniający cele gospodarcze, ale także potrzeby ochrony przyrody, w tym także ochrony gatunkowej ptaków.
Sympozjum poświęcone jest uaktualnieniu wiedzy i wymianie krajowych doświadczeń w zakresie oddziaływań energetyki wiatrowej na szczególną składową zasobów przyrodniczych, jaką stanowią ptaki. Minimalizowanie zagrożeń związanych z farmami wiatrowymi dla ptaków wymaga podejścia w sposób usystematyzowany, oparty na zarządzaniu ryzykiem oraz na aktualnej wiedzy naukowej. Oszacowanie ryzyka w czasie i przestrzenni oraz wykorzystanie dostępnych narzędzi analitycznych
i technicznych umożliwiają efektywne łagodzenie negatywnych oddziaływań. Zamierzeniem Sympozjum jest interdyscyplinarne omówienie tych zagadnień.

Celem Sympozjum jest przegląd i analiza następujących zagadnień:

 • stan krajowych badań ornitologicznych na farmach wiatrowych
 • zdefiniowanie obszarów konfliktów
 • ryzyko dla ptaków szponiastych na farmach wiatrowych
 • populacje ptaków i zmiany klimatyczne
 • stosowane metody łagodzenia ryzyka
 • metody i systemy odstraszania
 • wyłączanie czy odstraszanie, zarządzanie siedliskami
 • monitorowanie aktywności i śmiertelności ptaków

Charakter sympozjum i uczestnicy

Sympozjum ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w zakresie oddziaływań elektrowni wiatrowych na ptaki, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków szponiastych. Przeznaczone jest dla pracowników sektora energetycznego i przyrodników, pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, leśników, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem zielonej energetyki.

Patronat honorowy

 • Prof. dr hab. Wiesław BIELAWSKI - Jego Magnificencja Rektor SGGW w Warszawie
 • Małgorzata Joanna GOLIŃSKA - Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody (w trakcie ustaleń)
 • Andrzej SZWEDA-LEWANDOWSKI - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (w trakcie ustaleń)
 • Paweł CIEĆKO - Główny Inspektor Ochrony Środowiska (w trakcie ustaleń)

Komitet Organizacyjny

 • Mgr Dariusz ANDERWALD - CEPL I MLiD LZD SGGW w ROGOWIE
 • Dr Michał SKAKUJ - Ekoaviation
 • Dr hab. Dorota ZAWADZKA - Komitet Ochrony Orłów, Uniwersytet Łódzki

Dalej >>>

Przewodniczący Sympozjum

Dr hab. inż. Andrzej WUCZYŃSKI, prof. IOP
Instytut Ochrony Przyrody PAN
a.wuczynski@pwr.edu.pl

Sekretarz Sympozjum

Mgr inż. Kinga BOROWSKA
CEPL i MLiD LZD SGGW w Rogowie
46/8748374, kinga_borowska@lzd.sggw.pl

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 2020-04-20 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej