Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Muzeum Lasu i Drewna jest integralną częścią bazy naukowo-dydaktycznej Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie. Eksponowane tu zbiory reprezentują różne dyscypliny leśne i stanowią pomoc dydaktyczną w stosunku do potrzeb kształcenia studentów odbywających na terenie LZD Rogów ćwiczenia, praktyki i zjazdy.
Ponadto wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu oraz popularyzacji wiedzy przyrodniczej stoi ono otworem, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, dla licznie odwiedzających wycieczek szkolnych i turystów.

Początki gromadzenia zbiorów sięgają lat 1949-1950 i z tego okresu pochodzi większość eksponatów. Sytuacja organizacyjna zbiorów z czasem ulegała zmianom i szereg osób przyczynił się do ich gromadzenia i ekspozycji nadając im w efekcie obecny wygląd i charakter. Zbiory Muzeum Lasu i Drewna przedstawiają także dużą wartość naukową i poznawczą dla opracowania monografii przyrodniczej okolic Rogowa.
Zróżnicowanie tematyczne ekspozycji pozwala na wyróżnienie pewnych działów, które w miarę możliwości znajdują się w oddzielnych pomieszczeniach.

Muzeum cieszy się dużym zainteresowaniem, a pracownicy dbają o to, aby zaskakiwać Gości nowymi wystawami. Nieodłączną część muzeum stanowi izba edukacyjna. Jest wydzieloną, niezależną salą. Znajduje się tu kilkanaście spreparowanych okazów zwierząt, które są wykorzystywane podczas lekcji muzealnych. W izbie znajdują się też żywe zwierzęta: gekon, patyczaki, straszyki.
Pomieszczenie to jest nie tylko miejscem prowadzenia lekcji muzealnych. Często rozpoczynają się tutaj (wydanie sprzętu) i kończą (podsumowanie) zajęcia terenowe prowadzone przez pracowników Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

W muzeum wydzielono następujące działy:


O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 17.02.2020 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej