Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Kolekcja ptaków

   

RZĄD: Nury (Gaviiformes)
RODZINA: Nury (Gaviidae)

Nur rdzawoszyi (samica) (Gavia stellata /Pont./)

 

 

Kormoran czarny

 

RZĄD: Perkozy (Podicipediformes)
RODZINA: Perkozy (Podicipedidae)

Perkoz dwuczuby (samiec) (Podiceps cristatus /L./)
Perkoz dwuczuby (samiec) (Podiceps cristatus /L./)
Perkozek (samiec) (Tachybaptus ruficollis /Pall./)
Perkoz rdzawoszyi (samiec) (Podiceps grisegena /Bodd./)
Perkoz rdzawoszyi (samica) (Podiceps grisegena /Bodd./)
Zausznik (samica) (Podiceps nigricollis /C. L. Brehm/)

 

   

RZĄD: Pełnopłetwe (Pelecaniformes)
RODZINA: Kormorany (Phalacrocoracidae)

Kormoran czarny (Phalacrocorax carbo /L./)

 

 

Bączek

 

RZĄD: Brodzące (Ciconiiformes)
RODZINA: Czaplowate (Ardeidae)

Bączek (samica) (Ixobrychus minutus /L./)
Bączek (samiec juv.) (Ixobrychus minutus /L./)
Bączek (samiec) (Ixobrychus minutus /L./)
Bąk (Botaurus stellaris /L./)
Czapla biała (samica) (Egretta alba /L./)
Czapla siwa (samiec) (Ardea cinerea L.)

 

Krzyżówka

 

RZĄD: Blaszkodziobe (Anseriformes)
RODZINA: Kaczkowate (Anatidae)

Cyraneczka (samiec) (Anas crecca L.)
Cyraneczka (samica) (Anas crecca L.)
Cyranka (samiec) (Anas querquedula L.)
Cyranka (samica) (Anas querquedula L.)
Czernica (samiec) (Aythya fuligula /L./)
Gągoł (samica) (Bucephala clangula /L./)
Gągoł (samiec) (Bucephala clangula /L./)
Gągoł (samiec juv.) (Bucephala clangula /L./)
Gęś białoczelna (samiec) (Anser albifrons /Scop./)
Gęś zbożowa (samica) (Anser fabalis /Lath./)
Głowienka (samica) (Aythya ferina /L./)
Głowienka (samiec) (Aythya ferina /L./)
Głowienka (samiec juv.) (Aythya ferina /L./)
Krakwa (samica) (Anas strepera L.)
Krakwa (samiec) (Anas strepera L.)
Krakwa juv. (Anas strepera L.)
Krzyżówka (samica) (Anas platyrhynchos L.)
Krzyżówka (samiec) (Anas platyrhynchos L.)
Lodówka (samica) (Clangula hyemalis /L./)
Lodówka (samiec) (Clangula hyemalis /L./)
Łabędź krzykliwy (samiec) (Cygnus cygnus /L./)
Ogorzałka (samica) (Aythya marila /L./)
Ohar (samica) (Tadorna tadorna /L./)
Płaskonos (samica) (Anas clypeata L.)
Podgorzałka (samiec) (Aythya nyroca /Guld./)
Podgorzałka (samiec juv.) (Aythya nyroca /Guld./)
Rożeniec (samiec) (Anas acuta L.)
Rożeniec (samiec juv.) (Anas acuta L.)
Świstun (samiec) (Anas penelope L.)
Świstun (samiec* juv.) (Anas penelope L.)
Tracz bielaczek (samica) (Mergus albellus L.)
Tracz nurogęś (samica) (Mergus merganser L.)

 

   

RZĄD: Sokołowe (Falconiformes)
RODZINA: Sokołowate (Falconidae)

Drzemlik (samica) (Falco columbarius L.)
Kobuz (samica) (Falco subbuteo L.)
Kobuz (samiec) (Falco subbuteo L.)
Pustułka (samiec) (Falco tinnunculus L.)
Pustułka (samica juv.) (Falco tinnunculus L.)
Pustułka (samiec juv.) (Falco tinnunculus L.)
Sokół wędrowny (Falco peregrinus Tunst.)
Sokół wędrowny (samiec) (Falco peregrinus Tunst.)

 

Błotniak zbożowy

 

RZĄD: Jastrzębiowe (Accipitriformes)
RODZINA: Jastrzębiowate (Accipitridae)

Bielik (Haliaeetus albicilla /L./)
Błotniak stawowy (samica) (Circus aeruginosus /L./)
Błotniak stepowy (samica) (Circus macrourus /S. G. Gmel./)
Błotniak zbożowy (samica) (Circus cyaneus /L./)
Jastrząb (samica) (Accipiter gentilis /L./)
Jastrząb (samiec) (Accipiter gentilis /L./)
Jastrząb (samiec juv.) (Accipiter gentilis /L./)
Krogulec (samica) (Accipiter nisus /L./)
Krogulec (Accipiter nisus /L./)
Myszołów włochaty (samica) (Buteo lagopus /Pont./)
Myszołów zwyczajny (Buteo buteo /L./)
Myszołów zwyczajny (samiec) (Buteo buteo /L./)
Orlik krzykliwy (Aquila pomarina C.L.Brehm)
Orzeł przedni (samiec) (Aquila chrysaetos /L./)
Trzmielojad (samiec) (Pernis apivorus /L./)
Trzmielojad (Pernis apivorus /L./)

Rybołów

  RZĄD: Jastrzębiowe (Accipitriformes)
RODZINA: Rybołowy (Pandionidae)

Rybołów (samica) (Pandion haliaetus /L./)
   

RZĄD: Kuraki (Galliformes)
RODZINA: Głuszcowate (Tetraonidae)

Cietrzew (samica) (Tetrao tetrix /L./)
Cietrzew (samiec) (Tetrao tetrix /L./)
Głuszec (samiec) (Tetrao urogallus /L./)
Jarząbek (samiec) (Bonasia bonasia /L./)
Pardwa (samica szata zimowa) (Lagopus lagopus /L./)
Pardwa (samiec szata zimowa) (Lagopus lagopus /L./)

 

   

RZĄD: Kuraki (Galliformes)
RODZINA: Bażantowate (Phasianidae)

Bażant (samica) (Phasianus colchicus L.)
Bażant (samiec) (Phasianus colchicus L.)
Kuropatwa (samica) (Perdix perdix /L./)
Kuropatwa (samiec) (Perdix perdix /L./)
Kuropatwa (samica juv.) (Perdix perdix /L./)
Kuropatwa (pisklę) (Perdix perdix /L./)
Kuropatwa (samiec zwyrodnienie dzioba) (Perdix perdix /L./)
Przepiórka (samica) (Coturnix coturnix /L./)

 

 

Kokoszka wodna

 

RZĄD: Żurawiowe (Gruiformes)
RODZINA: Chruściele (Rallidae)

Derkacz (samica) (Crex crex /L./)
Kokoszka wodna (samica) (Gallinula chloropus /L./)
Kokoszka wodna (samiec) (Gallinula chloropus /L./)
Kokoszka wodna (Gallinula chloropus /L./)
Kureczka nakrapiana (samica) (Porzana porzana /L./)
Kureczka nakrapiana (samiec) (Porzana porzana /L./)
Łyska (samica) (Fulica atra L.)
Łyska (samiec) (Fulica atra L.)
Wodnik (samiec) (Rallus aquaticus L.)
Zielonka (samiec) (Porzana parva /Scop./)

 

   

RZĄD: Siewkowe (Charadriiformes)
PODRZĄD: Siewkowce (Charadrii)
RODZINA: Siewkowate (Charadriidae)

Czajka (samica) (Vanellus vanellus /L./)
Czajka (samiec) (Vanellus vanellus /L./)
Mornel (samiec) (Charadrius morinellus L.)
Mornel (samiec) (Charadrius morinellus L.)
Sieweczka rzeczna (samiec) (Charadrius dubius)
Siewka złota (samica) (Pluvialis apricaria /L./)

 

Batalion

 

RZĄD: Siewkowe (Charadriiformes)
PODRZĄD: Siewkowce (Charadrii)
RODZINA:Bekasowate (Scolopacidae)

Batalion (samica) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Batalion (samiec) (Philomachus pugax /L./)
Bekasik (Lymnocryptes minimus /Brünn./)
Biegus zmienny (Calidris alpina /L./)
Biegus zmienny (Calidris alpina /L./)
Brodziec krwawodzioby (Tringa totanus /L./)
Brodziec krwawodzioby (samiec) (Tringa totanus /L./)
Brodziec leśny (łęczak) (Tringa glareola L.)
Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos /L./)
Brodziec samotny (Tringa ochropus L.)
Brodziec samotny (samiec) (Tringa ochropus L.)
Brodziec śniady (Tringa erythropus /Pall./)
Dubelt (samice) (Gallinago media /Lath./)
Kszyk (samiec) (Gallinago gallinago /L./)
Kulik wieki (Numenius arquata /L./)
Rycyk (samiec) (Limosa limosa /L./)
Słonka (samice) (Scolopax rusticola L.)
Słonka (samiec) (Scolopax rusticola L.)

 

    RZĄD: Siewkowe (Charadriiformes)
PODRZĄD: Siewkowce (Charadrii)
RODZINA: Żwirowcowate (Glareolidae)

Żwirowiec łąkowy (samiec juv.) (Glareola pratincola /L./)
   

RZĄD: Siewkowe (Charadriiformes)
PODRZĄD: Mewowce (Larii)
RODZINA: Mewy (Laridae)

Mewa pospolita (samiec) (Larus canus L.)
Śmieszka (samiec) (Larus ridibundus L.)
Śmieszka (samiec) (Larus ridibundus L.)

 

   

RZĄD: Siewkowe (Charadriiformes)
PODRZĄD: Mewowce (Larii)
RODZINA: Rybitwy (Sternidae)

Rybitwa białoskrzydła (samica) (Chlidonias leucopterus /Temm./)
Rybitwa białoskrzydła (samiec) (Chlidonias leucopterus /Temm./)
Rybitwa czarna (samiec) (Chlidonias niger /L./)
Rybitwa czarna (juv.) (Chlidonias niger /L./)
Rybitwa zwyczajna (samiec) (Sterna hirundo L.)

 

   

RZĄD: Gołębiowe (Columbiformes)
RODZINA: Gołębiowate (Columbidae)

Grzywacz (samica) (Columba palumbus L.)
Grzywacz (samiec) (Columba palumbus L.)
Sierpówka (Streptopelia decaocto /Friv./)
Siniak (samiec) (Columba oenas L.)
Turkawka (samiec) (Streptopelia turtur /L./)

 

    RZĄD: Krótkonogie (Apodiformes)
RODZINA: Jerzyki (Apodidae)

Jerzyk (samica) (Apus apus /L./)
Jerzyk (samiec) (Apus apus /L./)

Kukułka

  RZĄD: Kukułkowe (Cuculiformes)
RODZINA: Kukułkowate (Cuculidae)

Kukułka (samiec) (Cuculus canorus L.)

Dudek

  RZĄD: Kraskowe (Coraciiformes)
RODZINA: Dudki (Upupidae)

Dudek (samiec) (Upupa epops L.)
Dudek (samiec) (Upupa epops L.)
    RZĄD: Kraskowe (Coraciiformes)
RODZINA: Kraski (Coraciidae)

Kraska (samiec) (Coracias garrulus L.)

 

Zimorodek

  RZĄD: Kraskowe (Coraciiformes)
RODZINA: Zimorodki (Alcedinidae)

Zimorodek (samiec) (Alcedo atthis /L./)
Zimorodek (samiec) (Alcedo atthis /L./
 

Żołna

 

RZĄD: Kraskowe (Coraciiformes)
RODZINA: Żołny (Meropidae)

Żołna (samiec) (Merops apiaster L.)

 

    RZĄD: Lelkowe (Caprimulgiformes)
RODZINA: Lelki (Caprimulgidae)

Lelek (Caprimulgus europaeus L.)
Lelek Samiec) (Caprimulgus europaeus L.)

Płomykówka

  RZĄD: Sowy (Strigiformes)
RODZINA: Płomykówki (Tytonidae)

Płomykówka (samica) (Tyto alba /Scop./)
Płomykówka (samiec) (Tyto alba /Scop./)

Sowa uszata

 

  RZĄD: Sowy (Strigiformes)
RODZINA: Puszczykowate (Strigidae)

Pójdźka (samiec) (Athene noctua /Scop./)
Puchacz (Bubo bubo /L./)
Puszczyk (odmiana szara) (Strix aluco L.)
Puszczyk (samiec odmiana brunatna) (Strix aluco L.)
Sowa błotna (samiec) (Asio flammeus /Pont./)
Sowa uszata (samiec) (Asio otus /L./)
Włochatka (Aegolius funereus /L./)

Dzięcioł czarny

 

RZĄD: Łaźce (Piciformes)
RODZINA: Dzięciołowate (Picidae)

Dzięcioł czarny (samiec) (Dryocopus martius /L./)
Dzięcioł duży (samica juv.) (Dendrocopos major L.)
Dięciołek (samiec) (Dendrocopos minor /L./)
Dzięcioł średni (samica) (Dendrocopos medius /L./)
Dzięcioł zielonosiwy (samiec) (Picus canus Gmel.)
Dzięcioł zielony (samica) (Picus viridis L.)
Dzięcioł zielony (samiec) (Picus viridis L.)
Krętogłów (samica) (Jynx torquilla L.)

 

Sroka

 

RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Krukowate (Corvidae)

Gawron (samiec adult.) (Corvus frugilegus L.)
Gawron (samiec juv.) (Corvus frugilegus L.)
Gawron (leukizm) (Corvus frugilegus /L./)
Kawka (samiec) (Corvus monedula L.)
Kruk (samica) (Corvus corax L.)
Kruk (samiec) (Corvus corax L.)
Orzechówka (samiec) (Nucifraga caryocatactes /L./)
Sójka (samiec) (Garrulus glandarius /L./)
Sroka (samiec) (Pica pica /L./)
Wrona (samiec) (Corvus corone L.)
Wrona (samica leukizm) (Corvus corone L.)

 

   

RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Skowronkowate (Alaudidae)

Dzierlatka (samiec) (Galerida cristata /L./)
Skowronek borowy (samiec) (Lullula arborea /L./)
Skowronek polny (samiec) (Alauda arvensis L.)

 

   

RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Jaskółkowate (Hirundinidae)

Dymówka (samica) (Hirundo rustica L.)

 

 

Raniuszek

 

RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Raniuszki (Aegithalidae)

Raniuszek (Aegithalos caudatus /L./)

 

    RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Sikory (Paridae)

Bogatka (samiec) (Parus major L.)
Sikora czubatka (samiec) (Parus cristatus L.)
Sikora modra (samiec) (Parus caeruleus L.)
Sikora uboga (Parus palustris L.)
Sosnówka (Parus ater L.)

Kowalik

  RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Kowaliki (Sittidae)

Kowalik (samiec) (Sitta europaea L.)
   

RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Pełzacze (Certhiidae)

Pełzacz leśny (Certhia familiaris L.)

 

   

RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Strzyżyki (Troglodytidae)

Strzyżyk (Troglodytes troglodytes /L./)

 

 

Rudzik

 

RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Drozdowate (Turdidae)

Białorzytka (samiec) (Oenanthe oenanthe /L./)
Drozd śpiewak (samiec) (Turdus philomelos C.L. Brehm)
Droździk (samica) (Turdus iliacus L.)
Kopciuszek (samiec) (Phoenicurus ochruros /Gmel./)
Kos (samiec) (Turdus merula L.)
Kos (Turdus merula L.)
Kwiczoł (samiec) (Turdus pilaris L.)
Kwiczoł (samica) (Turdus pilaris L.)
Paszkot (samica) (Turdus viscivorus L.)
Podróżniczek (samiec) (Luscinia svecica /L./)
Podróżniczek (Luscinia svecica /L./)
Pokląskwa (Saxicola rubetra /L./)
Rudzik (samiec) (Erithacus rubecula /L./)

 

   

RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Muchołówkowate (Muscicapidae)

Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca /Pall./)

 

Trzciniak

 

RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Pokrzewkowate (Sylviidae)

Cierniówka (samiec) (Sylvia communis Lath.)
Mysikrólik (Regulus regulus /L./)
Piecuszek (samiec) (Phylloscopus trochilus /L./)
Rokitniczka (samiec) (Acrocephalus schoenobaenus /L./)
Świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix /Bechst./)
Trzciniak (samiec) (Acrocephalus arundinaceus /L./)

 

 

Pliszka żółta

 

RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Pliszkowate (Motacillidae)

Pliszka siwa (samica) (Motacilla alba L.)
Pliszka siwa (samiec) (Motacilla alba L.)
Pliszka żółta (samica) (Motacilla flava L.)
Pliszka żółta (samiec) (Motacilla flava L.)

 

 

Jemiołuszka

 

RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Jemiłuszki (Bombycillidae)

Jemiołuszka (samica) (Bombycilla garrulus /L./)
Jemiołuszka (samiec) (Bombycilla garrulus /L./)

 

   

RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Szpakowate (Sturnidae)

Szpak (samiec) (Sturnus vulgaris L.)

 

   

RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Dzierzbowate (Laniidae)

Dzierzba czarnoczelna (samica) (Lanius minor Gmel.)
Dzierzba czarnoczelna (samiec) (Lanius minor Gmel.)
Gąsiorek (Lanius collurio L.)
Srokosz (Lanius excubitor L.)
Srokosz (samiec) (Lanius excubitor L.)

    RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Wróble (Passeridae)

Mazurek (Passer montanus /L./)
Wróbel (samiec) (Passer domesticus /L./)
Wróbel (Passer domesticus /L./)
Wróbel (samiec /albinos/) (Passer sp.)

Zięba

  RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Łuszczaki (Fringillidae)
PODRODZINA: Zięby (Fringillinae)

Jer (samiec) (Fringilla montifringilla L.)
Zięba (samiec) (Fringilla coelebs L.)

Dzwoniec

 

RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD: Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Łuszczaki (Fringillidae)
PODRODZINA: Szczygłowate (Carduelinae)

Czyżyk (samiec) (Carduelis spinus /L./)
Czyżyk (samica) (Carduelis spinus /L./)
Dziwonia (samiec) (Carpodacus erythrinus /Pall./)
Dzwoniec (Carduelis chloris /L./)
Gil (samiec) (Pyrrhula pyrrhula /L./)
Gil (samica) (Pyrrhula pyrrhula /L./)
Grubodziób (samiec) (Coccothraustes coccothraustes /L./)
Grubodziób (samica) (Coccothraustes coccothraustes /L./)
Krzyżodziób świerkowy (samiec) (Loxia curvirostra L.)
Makolągwa (samica) (Carduelis cannabina /L./)
Makolągwa (samiec) (Carduelis cannabina /L./)
Szczygieł (samiec) (Carduelis carduelis /L./)

Potrzeszcz

  RZĄD: Wróblowe (Passeriformes)
PODRZĄD:Śpiewające (Oscines)
RODZINA: Trznadlowate (Emberizidae)

Ortolan (samiec) (Emberiza hortulana L.)
Potrzeszcz (samiec) (Miliaria calandra /L./)
Potrzos (Emberiza schoeniclus L.)
Potrzos (samiec) (Emberiza schoeniclus L.)
Trznadel (samiec) (Emberiza citrinella L.)
    PTAKI (inne elementy)
Fragment szkieletu łabędzia krzykliwego (Cygnus cygnus /L./)
Gniazdo remiza (Remiz pendulinus /L./)
Gniazdo remiza (Remiz pendulinus /L./)
Gniazdo remiza (Remiz pendulinus /L./)
Gniazdo strzyżyka (Troglodytes troglodytes /L./)
Gniazdo trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus /Herm./)
Gniazdo wilgi (Oriolus oriolus /L./)
Tablica zniszczona przez dzięcioła dużego (Dendrocops major /L./)
Zdobycz dzierzby gąsiorek (Lanius collurio /L./)
Zdobycz dzierzby gąsiorek (Lanius collurio /L./)

 

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 23.11.2015 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej