Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Kolekcja ssaków

Wilk

 

RZĄD: Drapieżne (Carnivora)
RODZINA: Psowate (Canidae)

Jenot (Nyctereutes procyonoides /Gray/)
Lis (Vulpes vulpes /L./)
Lis (szczenię) (Vulpes vulpes /L./)

Wilk (Canis lupus /L./)
Wilk (szczenię) (Canis lupus /L./)

 

Żbik

 

RZĄD: Drapieżne (Carnivora)
RODZINA: Kotowate (Felidae)

Żbik (Felis silvestris /Schreb./)

 

    RZĄD: Drapieżne (Carnivora)
RODZINA: Łasicowate (Mustelidae)

Borsuk (Meles meles /L./)
Kuna domowa (Martess foina /Erxsleben/)
Kuna leśna (Martes martes /L./)
Łasica łaska (Mustela nivalis /L./)
Tchórz zwyczajny (Mustela putorius /L./)
Tchórz zwyczajny juv. (Mustela putorius /L./)
Wydra (Lutra lutra /L./)
   

 

RZĄD: Parzystokopytne (Artiodactyla)
RODZINA: Świniowate (Suidae)

Dzik (Sus scrofa L.)
Warchlak (Sus scrofa L.)

Sarna

  RZĄD: Parzystokopytne (Artiodactyla)
RODZINA:Jeleniowate (Cervidae)

Sarna juv. (Capreolus capreolus /L./)
Sarna koźlę (Capreolus capreolus /L./)
Sarna koźlę (Capreolus capreolus /L./)
 

Jeż

 

RZĄD: Owadożerne (Insectivora)
RODZINA: Jeżowate (Erinaceidae)

Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus /L./)

 

   

RZĄD: Owadożerne (Insectivora)
RODZINA: Ryjówkowate (Sorexidae)

Ryjówka malutka (Sorex minutus /L./)

 

Mroczek późny

 

RZĄD: Nietoperze (Chiroptera)
Borowiaczek (Nyctalus leisleri /Kuhl./)
Borowiec wielki (Nyctalus noctula /Schreb./)
Gacek wielkouch (Plecotus auritus /L./)
Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus /Schreb./)
Mopek (Barbastella barbastellus /Schreb./)
Mroczek posrebrzony (Vespertilio murinus /L./)
Mroczek późny (Eptesicus serotinus /Schreb./)
Nocek duży (Myotis myotis /Borkh./)
Nocek Natterera (Myotis nattereri /Kuhl./)
Nocek wąsatek (Myotis mystacinus /Kuhl./)

Wystawa "Nietoperze"

   

RZĄD: Gryzonie (Rodentia)
RODZINA: Pilchowate (Muscardinidae)
Orzesznica (Muscardinus avellanarius /L./)

 

    RZĄD: Gryzonie (Rodentia)
RODZINA: Wiewiórkowate (Sciuridae)

Wiewiórka (Sciurus vulgaris /L./)

Darniówka zwyczajna

  RZĄD: Gryzonie (Rodentia)
RODZINA: Nornikowate (Microtidae)

Darniówka zwyczajna
(Pitymus subterraneus /de Selys Longchamps/)
Piżmak (Ondatra zibethica /L./)
Polnik północny (Microtus oeconomus /Pall./)
   

RZAD: Gryzonie (Rodentia)
RODZINA: Myszowate (Muridae)

Szczur wędrowny (Rattus norvegicus /Berkenhout/)

 

 

Bóbr

 

RZĄD: Gyzonie (Rodentia)
RODZINA: Bobrowate (Castoridae)

Bóbr europejski (Castor fiber /L./)

 

   

RZĄD: Gryzonie - Rodentia
RODZINA: Nutriowate - Myocastoridae

Nutria (Myocastor coypus /Molina/)

 

    RZAD: Gryzonie (Rodentia)
RODZINA: Chomikowate (Cricetidae)

Chomik (Cricetus cricetus /L./)

Królik

  RZĄD: Zajęczaki (Lagomorpha)
RODZINA: Zającowate (Leporidae)

Zając szarak (Lepus europaeus /Pall./)
Zając szarak juv. (Lepus europaeus /Pall./)
Królik (Oryctolagus cuniculus /L./)
Królik /melanizm/ (Oryctolagus cuniculus /L./)
   

 

     

 

 

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 17.02.2020 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej