Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Centrum Edukacji Przyrodniczo-LeśnejStudia i Materiały CEPL - Informacje ogólne

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Zeszyty SiM CEPL

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
ISSN 1509-1414

Proceedings of the Center for Nature and Forestry Education

Od 2020 roku wydawnictwo zostało zawieszone ostatni ukazał się zeszyt 60/3/2019

Czasopismo wydawane w języku polskim z angielskimi streszczeniami.

Zawiera oryginalne prace z dziedziny leśnictwa, edukacji przyrodniczo-leśnej oraz ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie.

Wszystkie prace są recenzowane. Wykaz recenzentów oraz formularz recenzji znajdują się w zakładce "recenzja"

Artykuły publikowane w kolejnych numerach SiM CEPL dostępne są również do pobrania w formie plików pdf (zob. Zeszyty SiM).

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

 

Rada programowa:

przewodniczący:

Henryk Żybura (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawaie)

członkowie:

 • Jerzy Borowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Krzysztof Będkowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Jolanta Błasiak (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
 • Michał Ciach (UR w Krakowie)
 • Marcin Gołębiowski (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
 • Wiesław Krzewina (CILP)
 • Janusz Kochanowski (PNBT)
 • Tadeusz Mizera (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Piotr Paschalis-Jakubowicz (SITLiD)
 • Anna Pikus (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
 • Maciej Skorupski (UP w Poznaniu)
 • Małgorzata Sławska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Jerzy Szwagrzyk (UR w Krakowie)
 • Krzysztof Stereńczak (IBL)
 • Adam Wasiak (BULiGL)
 • Michał Zasada (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Dorota Zawadzka (Instytut Nauk Leśnych UŁ)

Redaktorzy tematyczni

 • Biologia Dr Tomasz Janiszewski, Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej Uniwersytetu Łódzkiego, tomjan(at)biol.uni.lodz.pl
 • Ekologia/ Turystyka Dr hab. Jarosław Skłodowski, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii Wydział Leśny SGGW w Warszawie, sklodowski(at)wl.sggw.pl
 • Hodowla lasu Prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk, Katedra Hodowli Lasu Wydział Leśny SGGW w Warszawie, andrzejczyk(at)wl.sggw.pl
 • Ornitologia Dr inż. Dorota Zawadzka, Instytut Nauk Leśnych UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, dorota_zaw(at)wp.pl
 • Entomologia Prof. dr hab. Jerzy Borowski, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii Wydział Leśny SGGW w Warszawie, jerzy_borowski(at)sggw.pl
 • Edukacja Przyrodnicza Dr inż. Marek Sławski, Katedra ochrony Lasu i Ekologii Wydział Leśny SGGW w Warszawie, mslawski(at)poczta.onet.pl
 • Dendrometria Dr inż. Szymon Bijak, Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu SGGW w Warszawie, szymon.bijak(at)wl.sggw.p
 • Botanika Dr Beata Woziwoda, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, woziwoda(at)biol.uni.lodz.pl
 • Paleoekologia Dr hab. Mariusz Lamentowicz, Zakład Biogeografii i Paleoekologii UAM w Poznaniu, mariuszl(at)amu.edu.pl
 • Użytkowanie lasu Dr inż. Paweł Staniszewski, Katedra Użytkowania Lasu Wydział Leśny SGGW w Waszawie, p.s.staniszewski(at)gmail.co
 • Redaktor językowy: Dr hab. Mariusz Gołąb, Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytet Łódzki, sereni3(at)interia.pl

Publikacja artykułów

Poza arykułami zamawianymi przez Redakcję istnieje możliwość zgłaszania do druku w Studiach i Materiałach CEPL oryginalnych prac mieszczących się w zakresie tematycznym czasopisma. Warunkiem przyjęcia takich artykułów do recenzji jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 200,- zł. Opłata nie podlega zwrotowi. Jeżeli artykuł zostanie zaakceptowany do druku (patrz: Recenzja) należy uiścić dopłatę w wysokości 150,- zł.

Opłaty należy wnosić na konto Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie z dopiskiem: artykuł do SiM, imię i nazwisko autora.
nr konta: BANK PKO S.A. I/O Brzeziny 25 12403334 1111 000027 722815.

Osoby głoszące referaty na konferencjach CEPL są zwolnione z powyższych opłat.

Autorów prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie ze wskazówkami podanymi w zakładce "Informacje dla autorów".

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 17.11.2020 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej