Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 47 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.18, Zeszyt 47/2/2016
wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

Kamienie milowe20-letniej edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce

 

Zamawiam: koszty dystrybucji

Spis treści

* * * * *

Artykuły
/Articles

 • Edukacja przed edukacją. Znaczenie działalności wystawienniczej Muzeum Zoologicznego w Warszawie w XIX i pierwszej połowie XX w. w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa polskiego
  Education before education. The importance of exhibition activity the Zoological Museum in Warsaw in the 19th century and the first half of the 20th century in e ncouraging ecological awareness of Polish society
  Stanisław Zawadzki [pobierz pdf]

 • Edukacja przyrodniczo-leśna przed dwudziestoma laty. Powstanie i pierwsze lata działalności Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
  Nature and forestry education twenty years ago. Establishing and first working years of The Center for Nature and Forestry Education in Rogów
  Krzysztof Będkowski [pobierz pdf]

 • Model edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych
  A forest education model of the society in the State Forests National Forest Holding
  Tadeusz Chrzanowski [pobierz pdf]

 • Kamienie milowe w działalności edukacyjnej Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, czyli skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy?
  Milestones in the educational activities of the Centre for Nature and Forest Education in Jeziora Wysokie - where we came from and where we are going?
  Ilona Mrowińska, Paweł Mrowiński[pobierz pdf]

 • Innowacyjność a programy nauczania leśnictwa
  Innovation and forestry curricula
  Piotr Paschalis-Jakubowicz [pobierz pdf]

 • "Pasja, wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, czyli o potencjale akademickiej edukacji przyrodniczo-leśnej"
  Passion, knowledge, skills and social competence - few words about potential of nature and forest education on the Faculty of Forestry
  Magdalena Frączek [pobierz pdf]

 • Zawartość leśnych treści kształcenia w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń z zakresu przyrody dla szkół podstawowych
  The content of forestry education in textbooks and workbooks in nature education in primary schools
  Andrzej Grzywacz, Magdalena Greczuk, Benedykt Roźmiarek[pobierz pdf]

 • Badanie efektywności nauczania przedmiotu Przyroda na wybranych zajęciach edukacyjnych w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie
  Study of teaching effectiveness of the school subject Nature in selected educational activities in the Forest Culture Center in Gołuchów
  Anna Wierzbicka, Patryk Ortell [pobierz pdf]

 • Wybrane atrakcyjne metody poznawania praw przyrody
  Effective and attractive methods of learning about the laws of nature
  Małgorzata Falencka-Jabłońska [pobierz pdf]

 • Wykorzystanie legend w uprzystępnianiu dziedzictwa na przykładzie Gór Świętokrzyskich
  Employment of legends in heritage interpretation: case study of the Holy Cross Mountains Region
  Hanna Prószyńska-Bordas [pobierz pdf]

 • Interesariusze edukacji ekologicznej Tatrzańskiego Parku Narodowego
  Environmental education stakeholders at the Tatra Mountains National Park
  Marek Kot [pobierz pdf]

 • Działalność edukacyjna w Kampinoskim Parku Narodowym
  Educational activities in Kampinoski National Park
  Katarzyna Dzioban
  [pobierz pdf]

 • "Brudna" gleba - trudne wyzwanie w edukacji przyrodniczo-leśnej
  Dirty soils - difficult challenge for Nature and Forest Education
  Piotr Pacanowski [pobierz pdf]

 • Do kogo kierować edukację? Wiedza społeczeństwa na temat wilków w północno-zachodniej Polsce
  To whom education should be addressed? Public knowledge about the wolves in north-western Poland
  Anna Wierzbicka, Olga Ciemnoczołowska, Wojciech Dłużak, Marcin Flies, Michał Zawadzki [pobierz pdf]

 • Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa ich aktywności w lesie
  Education of children in terms of their safe activity in the forest
  Wiesława Ł. Nowacka, Paweł Staniszewski, Alicja Gasek [pobierz pdf]

 • Las - miasto - ekosystem
  Forest- city - ecosystem
  Gasek Alicja, Wiesława Ł. Nowacka, Paweł Staniszewski [pobierz pdf]

 • Potrzeby i wyzwania edukacji w zakresie niedrzewnego użytkowania lasu
  Needs and challenges of education in the field of non-wood forest products utilization
  Paweł Staniszewski, Wiesława Ł. Nowacka, Alicja Gasek [pobierz pdf]

 • Leśne ścieżki edukacyjne a problematyka gospodarowania wodą w lasach
  Forest educational pathways and water management issues in forests
  Dorota Kargul-Plewa, Emilia Janeczko, Małgorzata Woźnicka [pobierz pdf]

 • Przegląd i analiza programów telewizyjnych finansowanych przez PGL Lasy Państwowe - ich rozpoznawalność, oglądalność oraz znaczenie w budowaniu marki własnej PGL Lasy Państwowe oraz kształtowaniu wizerunku leśnika
  Review and analysis of television programs financed by The State Forests National Forest Holding - their recognition, viewership and their meaning in The State Forests National Forest Holding brand building and shaping the image of the forester
  Małgorzata Krokowska-Paluszak, Anna Wierzbicka, Maciej Skorupski, Arkadiusz Gruchała [pobierz pdf]

 • Obraz lasów i leśnika w mediach - analiza informacji w biuletynie korporacyjnym PGL Lasy Państwowe w latach 2014-2015
  The image of forests and foresters - analysis of information from the State Forests corporate bulletin in the years 2014-2015
  Małgorzata Krokowska-Paluszak, Anna Wierzbicka, Maciej Skorupski, Jacek Sagan, Arkadiusz Gruchała [pobierz pdf]

 • Leśne ścieżki edukacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - przykładowe rozwiązania
  The forest educational paths for the disabled - exemplary solutions
  Emilia Janeczko, Małgorzata Woźnicka, Dorota Kargul - Plewa
  [pobierz pdf]

 • Stała współpraca szkoły i OEL - Zielona Szkoła w Łysym Młynie
  Permanent cooperation between school and Forest Educational Centre - Green School
  Karolina Prange, Anna Wierzbicka, Agnieszka Półchłopek
  [pobierz pdf]

 • Walory edukacyjne urządzeń zabawowych w lasach
  The educational value of play equipment in the forests
  Małgorzata Woźnicka, Emilia Janeczko, Dorota Kargul - Plewa
  [pobierz pdf]

 • Wartość lasu w edukacji przyrodniczo-leśnej
  The value of the forest in the nature and forest education
  Agnieszka Mandziuk
  [pobierz pdf]

 • Aktywność nadleśnictw w mediach społecznościowych na przykładzie portalu "Facebook"
  Forest districts activity in social media on the example of "Facebook"
  Adrian Łukowski, Patrycja Opalińska, Anna Wierzbicka
  [pobierz pdf]

 • Summer Academy jako przykład współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej
  Summer Academy as an example of international cooperation in the field of environmental education
  Joanna Pietrzak-Zawadka
  [pobierz pdf]

 • Konkurs europejski Young People in European Forests jako narzędzie edukacji przyrodniczo leśnej
  European Competition Young People in European Forests as a tool in nature and forest education
  Michał Orzechowski, Andrzej Kawalec
  [pobierz pdf]

 • Europejskie projekty drugiej edycji konkursu Komisji Europejskiej - Natura 2000 AWARD - 2015
  European projects the second edition of the European Commission - Natura 2000 AWARD - 2015
  Dariusz Anderwald
  [pobierz pdf]


Wydano dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania:
"Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL w Rogowie oraz albumu Wartości kulturowo-przyrodnicze LZD w Rogowie".
Konkurs: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2016".
Koszt całkowity zadania: 69250,00 zł, kwota dofinansowania: 58 862,00 zł.
<< Previous Next >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 20.02.2017 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej