Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 49A Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.18, Zeszyt 49A/4/2016
wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

Las nocą. Ocena różnorodności biologicznej

 

Zamawiam: koszty dystrybucji

Spis treści

* * * * *

Artykuły
/Articles

 • Cele strategiczne i realizacyjne AICHI Biodiversity Targets
  Strategic objectives and execution Aichi Biodiversity Targets
  Piotr Paschalis-Jakubowicz [pobierz pdf]

 • Różnorodność, którą trudno zobaczyć. W jaki sposób nowe metody pozyskiwania informacji zmieniły naszą wiedzę o tym, co i jak żyje w naszych lasach?
  Biodiversity difficult to watch; how the new methods of data acquisition have changed our knowledge about what and how lives in our forests?
  Jerzy Szwagrzyk, Jan Loch, Jan Bodziarczyk, Miriam Plančiková [pobierz pdf]

 • Obserwacje nad behawiorem oraz wybiórczością pokarmową rysi introdukowanych metodą "born to be free" w Puszczy Piskiej
  Observations on food preference of lynxes introduced with the "born to be free" method into the Piska Primeval Forest
  Armin Kobus, Andrzej Krzywiński, Stefan Jakimiuk [pobierz pdf]

 • Zastosowanie fotopułapek jako nieinwazyjnej metody badania zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym - pierwsze wyniki
  Using camera-trapping as a non-invasive technique the study of wildlife in Kampinos National Park - the first results
  Adam Olszewski [pobierz pdf]

 • Wykorzystanie samolotów bezzałogowych i termowizji do nocnej inwentaryzacji kopytnych
  Using drones and thermal imaging for night ungulate surveys in forests
  Stanisław Pagacz, Julia Witczuk [pobierz pdf]

 • Inwazyjne i ekspansywne ssaki drapieżne w Polsce
  Biological invasions and expansions of carnivorans in Poland
  Jakub Skorupski [pobierz pdf]

 • Etyka badań nad dzikimi zwierzętami nocnymi w kontekście oddziaływania zanieczyszczenia światłem i zanieczyszczenia hałasem
  The ethics of research on wild nocturnal animals in the context of light pollution and noise pollution
  Jakub Skorupski, Marek Budniak, Przemysław Śmietana[pobierz pdf]

 • Wpływ zabiegów ochrony czynnej na liczebność i rozmieszczenie lelka Caprimulgus europaeus na wrzosowisku w Kampinoskim Parku Narodowym
  The effect of active protection measures on the abundance and distribution of the nightjar Caprimulgus europaeus on a heathland in Kampinos National Park
  Danuta Pepłowska-Marczak [pobierz pdf]

 • Inwentaryzacja włochatki Aegolius funereus w Nadleśnictwie Wejherowo
  Occurance boreal owl (Aegolius funereus) in the Forestry Management Wejherowo
  Tomasz Wiczanowski [pobierz pdf]

 • Czynniki wpływające na populację puszczyka strix aluco na terenie Lasów Sobiborskich
  Factors affecting breeding population of the Tawny Owl Strix aluco in Sobibór Forest
  Bartłomiej Woźniak, Patrycja Woźniak, Tomasz Chodkiewicz, Marek Keller [pobierz pdf]

 • Porównanie składu pokarmowego uszatek asio otus zimujących w Starych Skoszewach (Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich) w latach 2001-2002 i 2015
  Diet comparison of Long-eared Owl Asio otus wintering in Stare Skoszewy (Łódź Hills Landscape Park) in 2001-2002 and 2015
  Maciej Kamiński, Kamila Gach, Andrzej Zieleniak, Janusz Hejduk [pobierz pdf]

 • Grzybolcowate (bolboceratidae) i Wygonakowate (ochodaeidae) - aktywność, wymagania ekologiczne i metody obserwacji
  Bolboceratidae and Ochodaeidae - activity, ecological requirements and methods of observation
  Adam Byk, Tomasz Mokrzycki, Aleksandra Rosa-Gruszecka, Sebastian Tylkowski, Mateusz Zamojski [pobierz pdf]

 • Zgniotek cynobrowy cucujus cinnaberinus w Kampinoskim Parku Narodowym i uwagi do jego monitoringu
  Cucujus cinnaberinus in Kampinos National Park and comments regarding the specie's monitoring
  Dawid Marczak [pobierz pdf]

 • Zgrupowania motyli nocnych (lepidoptera, heterocera) na stoku w Bieszczadach Zachodnich w zależności od wysokości i podsumowanie metod ich inwentaryzacji
  The assemblies of moth (Lepidoptera, Heterocera) on the slopes of the Western Bieszczady depending on the height and summary methods of inventory
  Szymon Jach, Patrycja Majka, Sebastian Stępień, Sebastian Tylkowski [pobierz pdf]

 • Ekologiczna rola owadów liściożernych w ekosystemach leśnych a nowoczesna ochrona lasu
  Ecological role of folivorous insects in forest ecosystems and modern pest control
  Marek Sławski, Małgorzata Sławska [pobierz pdf]

 • Wstępna charakterystyka chiropterofauny lasów Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej -Skład gatunkowy, struktura wiekowa oraz płciowa
  Characterystic of bat fauna in Napiwodzko-Ramucka forest - species composition, age and sexual structureinitial reports
  Łukasz Karabowicz [pobierz pdf]

 • Ochrona nietoperzy w lasach gospodarczych
  The protection of bats in managed forests
  Andrzej Węgiel, Witold Grzywiński, Jolanta Węgiel[pobierz pdf]


Wydano dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania:
"Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL w Rogowie oraz albumu Wartości kulturowo-przyrodnicze LZD w Rogowie".
Konkurs: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2016".
Koszt całkowity zadania: 69250,00 zł, kwota dofinansowania: 58 862,00 zł.
<< Previous Next >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 20.02.2017 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej